X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39280
Przesłano:

Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Konspekt lekcji chemii kl.7 w SP Specjalnej

Konspekt lekcji chemii kl.7 w Szkole Podstawowej Specjalnej
Czas trwania zajęć: 45 minut
Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych.
Operacjonalizacja celów:
NaCoBeZu (Na co będę zwracać uwagę):
Posługiwanie się układem okresowym pierwiastków chemicznych w odniesieniu do podstawowych informacji o pierwiastkach chemicznych.
Uczeń wie:
-kto stworzył układ okresowy pierwiastków chemicznych zwany tablicą Mendelejewa
- jakich informacji o pierwiastkach dostarcza układ okresowy: jakich informacji o budowie atomu dostarcza numer grupy, a jakich numer okresu w układzie okresowym pierwiastków
Uczeń rozumie:
-że istnieje zależność między budową atomu pierwiastka a jego miejscem w tablicy
Uczeń potrafi:
-podać informacje o pierwiastku na podstawie jego położenia w układzie okresowym
Cel wychowawczy: Kształtowanie postawy badawczej oraz tworzenie potrzebnych nawyków bezpieczeństwa.
Cel rewalidacyjny: ćwiczenie pamięci i umiejętności wyszukiwania i analizy informacji, kształcenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych
Formy pracy: zbiorowa
Metody: opis, dyskusja, działanie praktyczne
Środki dydaktyczne: układ okresowy pierwiastków chemicznych, kserokopie z zadaniami

Przebieg zajęć:
Część wstępna:
-przywitanie uczniów
-sprawdzenie obecności
-zapisanie daty i tematu lekcji, przedstawienie celów lekcji
Część właściwa:
-przypomnienie wiadomości o budowie atomu,
-przypomnienie pojęć: liczba atomowa (Z), liczba masowa (A),
-opis powstania tablicy Mendelejewa i kilka ciekawostek nt.życia Mendelejewa
-dyskusja nt.związku wiadomości o pierwiastku i położeniu pierwiastka w układzie okresowym.
-działanie praktyczne: wyszukiwanie i odczytywanie informacji wybranych pierwiastków
-ćwiczenie utrwalające (samodzielne) - rozwiązywanie zadań (kserokopie)
-sprawdzenie uzupełnionych zadań
Część końcowa:
- podsumowanie lekcji i ocena aktywności uczniów
- uporządkowanie miejsca pracy
- pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.