X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3926
Przesłano:

Wielki Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II

Uczestnicy: Uczniowie klasy V i VI Szkoły Podstawowej.

Cele: - Uczeń powinien znać najważniejsze fakty z biografii Ojca Świętego,
- znać wybrane teksty papieskie,
- dostrzegać istotne treści w nauczaniu Jana Pawła II adresowane do dzieci i narodu,
- dostrzegać znaczenie, wartości chrześcijańskich, w życiu człowieka,
- wiedzieć co Ojciec Święty, chciał mi powiedzieć,
- selekcjonować informacje, v korzystać z różnych źródeł informacji,
- planować pracę, v wzbogacać wrażliwość estetyczną,
- prezentować wyniki swojej pracy.

Krótki opis projektu: Wybór i omówienie zadań.
1. Dzieciństwo i lata szkolne.
2. Lata młodzieńcze, życie studenckie, przygotowanie do kapłaństwa do dnia wyboru na papieża.
3. Papieskie „naj”, czyli Jan Paweł II rekordzista.
4. Papieska katecheza dla dzieci.
5. O Janie Pawle II żartobliwie.
6. Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.
7. Rok 27 cierpienie i nadzieja.

Organizacja pracy zespołu uczniowskiego.

Obecni uczniowie Szkoły Podstawowej to dzieci które przyszły na świat po roku 1978, a więc nie były świadkami niezapomnianego wydarzenia z dnia 16. X. 1978r. Niemniej i powinły dobrze znać osobę Papieża- swego Wielkiego Rodaka. Zbliżająca się rocznica śmierci niech się stanie dla was inspiracją by udowodnić że dużo o nim wiecie. Podany temat projektu uczniowie chętnie zaakceptowali. 2. Uczniowie sami podzielili się na grupy, w której czuli by się dobrze, jednak zasadą dzielenia było miejsce zamieszkania, ponieważ uczniowie dojeżdżają do szkoły z 3 miejscowości. Dzieci chciały mieć jak najbliższą drogę do kolegi, koleżanki by móc popracować nad projektem. Uczniowie pracowali w zespołach czteroosobowych | 3 zespoły| , pięcioosobowych |4 zespoły| . 3. Przydział zadań grupom dokonał n-el. Znając dzieci, ich możliwości i umiejętności tak podzieliłam by wykonali powierzone im zadanie jak najlepiej. 4. zadanie 1 –grupa I ( 5 osób) zadanie 2 – grupa II ( 5 osób) zadanie 3 – grupa III ( 5 osób) zadanie 4 – grupa IV ( 4 osoby) zadanie 5 - grupa V ( 4 osoby) zadanie 6 – grupa VI ( 4 osoby) zadanie 7 - grupa VII ( 4 osoby) Każda grupa miała swojego lidera. Na wykonanie zadania 4 tygodnie. Konsultacje grupy z nauczycielem odbywały się co najmniej raz w tygodniu ( była to duża przerwa lub 6 lekcja gdy uczniowie byli już po lekcjach). Która grupa w jakim czasie to było w harmonogramie spotkań. Miejsce spotkania to klub europejczyka, by nikt w tym czasie nie przeszkadzał w konsultacji. 5. Ustalono z uczniami kryteria oceny prezentacji i zasady punktowania: v Czas prezentacji zadań : 10 minut / tolerancja +/- 2 minuty ; 0p.-1p. v Zgodność z tematem : 1p. – 5p. v Sposób prezentacji : 1p. – 5p. v Opracowanie informacji : 1p. – 5p. v Oryginalność prezentacji : 1p. – 5p. v Zaangażowanie grupy : 1p. – 5p.

Realizacja projektu.

Spotkania zespołów. - jak często spotykali się sami uczniowie i czemu służyły te spotkania.
Konsultacje z nauczycielem -jak często się odbywały i czemu służyły.
"Punkty kontrolne", czyli momenty, gdy sprawdzamy czy postępujemy zgodnie z harmonogramem i czy faktycznie realizujemy cele -czy były i jakie.
Trudności na jakie natrafili uczniowie - jakie były i co zrobiłem, by pomóc uczniom je pokonać.
Źródła informacji i eksperci z jakich korzystali uczniowie i ew. nauczyciel.
Efekty pracy - co zrobili uczniowie, jakie powstały opracowania, albumy, wystawy, płyty CD, strony internetowe, filmy, modele itp.

1.Zespoły spotykały się dwa razy w tygodniu. Zbierały potrzebne materiały. Chronologicznie je układały.
2. Każda grupa z nauczycielem spotykała się raz w tygodniu. Podczas konsultacji omawialiśmy treść zadania, źródła z których uczniowie czerpią informacje , zgromadzone informacje oraz formy dokumentowania prezentacji. Widziałam również indywidualny wkład pracy każdego członka zespołu oraz wyrażane emocje i przyjmowane postawy w relacji z innymi. Nie zawsze pomysły na realizację zadania były jednakowo przyjmowane przez wszystkich, dlatego trzeba pomóc uczniom w wyborze.
3. Zauważyłam że pewną trudność stanowi część materialna projektu/ np. koszty brystolu , kolorowych kartek, taśmy itp. Zaproponowałam by lider grupy ( po konsultacji z grupą) zakupił wszystkie potrzebne materiały, okazał się paragonem i podzielił koszty na wszystkich członków. Propozycja zyskała aprobatę.
4. Środki z jakich korzystali uczniowie oraz nauczyciel to źródła drukowane i multimedialne o Janie Pawle II, wycinki z kolorowych gazet, odbitki ksero z dostępnych dzieciom książek sama również im pomagałam, dając odbitki z książek które posiadam.
5. Efekty pracy :
Grupa I – Z czarnego brystolu uczniowie wykonali klisze. Do tych kartek przykleili materiały ułożone w chronologiczny sposób. Wzdłuż utworzyły film .
Grupa II –Na arkuszu brystolu uczniowie zaprezentowali za pomocą zgromadzonych materiałów drogę Karola Wojtyły do Watykanu.
Grupa III– Uczniowie przedstawili na arkuszu brystolu mapę świata , z liczbą odbytych pielgrzymek oraz album papieskich encyklik.
Grupa IV –Uczniowie przedstawili swoją pracę w postaci 10 najważniejszych haseł, treści z listu Ojca Świętego do dzieci. Zaprezentowali je w formie mapy drogowej z 10 drogowskazami.
Grupa V – Uczniowie w formie albumu zaprezentowali kilkanaście humorystycznych zadań z biografii Papieża oraz zaprezentowali je w formie krótkiego przedstawienia.
Grupa VI- Uczniowie zaprezentowali swoją pracę w formie składanego albumu ( każda pielgrzymka to arkusz bristolu A5, a na niej czas i trasa pielgrzymki.
Grupa VII- Uczniowie zaprezentowali swoją pracę w formie albumu ( zawarli w nim ostatni rok pontyfikatu Ojca Świętego wraz z jego pogrzebem i testamentem.

Publiczna prezentacja projektu.
Czas prezentacji projektu to 90 minut. Klasy V i VI zebrały się w jednej sali lekcyjnej. Na tablicy został przypięty temat projektu oraz wizerunek Ojca św. , tak by wszyscy uczniowie podczas prezentacji mieli świadomości komu ofiarowują swą pracę. Grupy prezentowały swoje zadania wg kolejności. W czasie prezentacji śpiewane były pieśni które papież lubił najbardziej: Czarna Madonna, Barka, Matka \ Była cicha i piękna\, Moje miasto, Abba Ojcze. Oglądałam prezentacje tylko ja, ponieważ prezentacja całego projektu dla całej społeczności uczniowskiej odbędzie się 2 kwietnia. W ten sposób uczcimy kolejną rocznicę śmierci Ojca Świętego. Po prezentacji umieścimy efekt naszej pracy na korytarzu szkolnym. Za prezentację swojego zadania uczniowie otrzymali punkty wg kryteriów oceny. Te owe były oceną dla pracy grupy.

Refleksje nauczyciela.
Co się udało, co było trudne, co następnym razem zrobię inaczej?

Uważam, że były to bardzo dobre lekcje. Przekaz informacji odbywał się nieco inaczej niż zwykle. To dzieci były ekspertami poszukującymi i przekazującymi, ja natomiast tylko doradcą. Katecheza ta odbiegała od stereotypów polegających m.in. na tym że katecheta opowiada to, co na temat Ojca Świętego sam wie, a uczniowie, tylko dopowiadają lub słuchają. Sami uczniowie dotarli do treści które Ojciec św. chciał im powiedzieć.

Refleksje uczniów.
Kilka wypowiedzi - co im się podobało, co było trudne, co może być inaczej?

„Jan Paweł II to ktoś, kto towarzyszył mam od tak dawna, że Jego głos i twarz stały się częścią naszej codzienności. Ale o tym, jak jest dla nas ważny przekonaliśmy się dopiero teraz, gdy umarł”. ,,Udało nam sie poznać wspaniałego człowieka przy pomocy pani i rodziców" ,,Fajne było to ,że spotykaliśmy się w swoich grupach i ścigaliśmy sie kto więcej informacji znajdzie na ten temat" ,,Praca była ciężka , ale mogliśmy samodzielnie popracować i spotykac sie po lekcjach" „ Moim zdaniem od Jana Pawła II możemy nauczyć się wytrwałości w dążeniu do celu i prostoty ducha, bo nauczał prosto, aby każdy mógł zrozumieć. Uczył, żeby rozmawiać z Panem Bogiem o wszystkim, co się czuje, bo On jest Ojcem i można Mu mówić o wszystkim”. „Papież nauczył nas, jak wybaczać wszystkim, nawet zbrodniarzom”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.