X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39226
Przesłano:

II wojna światowa sprawdzian - powtórzenie, klasa 6

1. Do opisu dopisz pojęcie. Skorzystaj z podpowiedzi: inwazja, alianci, łapanka, Żegota, szmalcownik, Szare Szeregi, rzeź wołyńska, okupacja, zbrodnia katyńska, Holokaust, konspiracja, getto, mały sabotaż, Armia Krajowa
a) czystka etniczna dokonana w 1943 r. przez ukraińskich nacjonalistów - ...............................
b) zagłada Żydów, eksterminacja narodu żydowskiego - ...............................
c) kryptonim organizacji polskiego podziemia pomagającej Żydom - ..................
d) osoba szantażująca lub wymuszająca okup na ukrywających się Żydach lub pomagających im Polakach - ................
e) specjalnie wyznaczona, zamknięta strefa dla Żydów - ..........................
f) działania mające na celu skompromitowanie wroga, np. przez wypisywanie ośmieszających go napisów - .....................
g) określenie państw walczących z III Rzeszą i ich sojusznikami – ................
h) tajna, nielegalna działalność skierowana przeciwko władzom - ........................
i) konspiracyjna nazwa polskiego harcerstwa działającego w czasie II wojny światowej - ..........
j) zatrzymanie przypadkowych ludzi np. w celu skierowania ich na roboty przymusowe - ............
k) wtargnięcie wojsk danego kraju na terytorium innego państwa- .................
l) najważniejsza organizacja zbrojna polskiego podziemia - ...........................

2. Do opisu dopisz postać. Skorzystaj z podpowiedzi: Witold Pilecki, Władysław Anders, Irena Sendlerowa, Henryk Dobrzański, Władysław Sikorski, Władysław Raczkiewicz, Janusz Korczak, Stefan Starzyński, Włodzimierz Lenin
a) Premier rządu polskiego na emigracji oraz wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych - .....................
b) Prezydent Warszawy, cywilny obrońca stolicy w 1939 r. - .............................
c) Działaczka społeczna, kierowała referatem dziecięcym w Żegocie, uratowała wiele żydowskich dzieci z getta warszawskiego - ...................................
d) Żołnierz AK, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, autor raportów o Holocauście - ......................
e) Prezydent Polski na uchodźstwie - ........................
f) Major, pseudonim Hubal, dowódca oddziału partyzanckiego na Kielecczyźnie - ..........................
g) Generał, dowódca 2 Korpusu Polskiego, w jego armii służył niedźwiedź Wojtek - .............
h) Polski pisarz i lekarz, zginął w Treblince razem ze swoimi podopiecznymi z domu dziecka - ......

3. Do wydarzenia dopisz datę. Skorzystaj z podpowiedzi: 1939, 1940, 1941, 1943, 1944, 1945
a) Powstanie w getcie warszawskim - ..................
b) Wybuch II wojny światowej - ........................
c) Bitwa powietrzna o Anglię - ................
d) Wybuch powstania warszawskiego - ..................
e) Kapitulacja III Rzeszy, koniec II wojny światowej w Europie - ......................
f) Atak III Rzeszy na ZSRR - .....................

4. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej, wpisując obok cyfry od 1 do 6. Zacznij od najstarszego wydarzenia.
...... zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki
...... atak ZSRR na Polskę
...... zbrodnia katyńska
...... klęska wojsk niemieckich pod Stalingradem
...... ostrzelanie Westerplatte przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein
...... atak Japończyków na Pearl Harbor

5. Wymień nazwy czterech miejscowości, w których Niemcy utworzyli obozy koncentracyjne i obozy zagłady w czasie II wojny światowej:
........................................

6. Uzupełnij informacje dotyczącą represji stosowanych przez niemieckie i radzieckie władze wobec Polaków w czasie II wojny światowej. Zapisz wyrażenia w odpowiednich miejscach.

A. wywożenie na roboty przymusowe do III Rzeszy, B. zburzenie pomnika Adama Mickiewicz w Krakowie, C. mord na polskich oficerach w Katyniu, D. łapanki na ulicach, E. osadzanie w łagrach, F. przymusowe przesiedlenia do Kazachstanu, G. zsyłki na Syberię, H. osadzanie w obozach koncentracyjnych, I. tworzenie gett, J. wyniszczanie polskiej inteligencji

Polityka władz niemieckich: ........................................

Polityka władz radzieckich: ........................................

7. Oceń, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe wpisując obok PRAWDA lub FAŁSZ.
a) W obawie przed zniszczeniami mieszkańcy Warszawy bez walki poddali miasto Niemcom - ....
b) Armia Czerwona pokonała Niemców w bitwie pod Kuskiem - ................
c) W 1941 r. do koalicji antyhitlerowskiej przyłączyła się Japonia - ..............
d) Po klęsce Wielkiej Brytanii w 1940 r. jej terytorium znalazło się pod okupacją niemiecką -......

8. Wybierz jedno wyrażenie w każdym nawiasie tak, aby powstały zdania prawdziwe.
a) Polacy przez ponad ( miesiąc / 5 miesięcy) odpierali ataki wojsk niemieckich.
b) Niemiecka stolica została zdobyta w 1945 roku przez wojska (francuskie / radzieckie ).
c) W 1944 r. wojska aliantów dokonały inwazji na ( Bawarię / Normandię) .
d) Jedną z największych bitew Kampanii wrześniowej była bitwa nad ( Kockiem / Bzurą).

9. Podaj 1 przyczynę i 1 skutek powstania warszawskiego:
Przyczyna - ........................................
Skutek - ........................................

11. Podaj 2 przykłady walki Polaków z okupantem.
- ........................................
- ........................................

12. Przeciwko jakiemu państwu użyto w czasie wojny bomby atomowej?
a) USA b) Japonii c) Polsce d) III Rzeszy e) ZSRR

13. Kto dokonał zbrodni katyńskiej?
a) radzieckie NKWD b) niemieckie gestapo c) ukraińscy nacjonaliści

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.