X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3922
Przesłano:

Scenariusz zajęć prowadzonych metodą Dennisona

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY DENNISONA PROWADZONYCH W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM „BIEDRONKI”
W DNIU 03.12.2008 R. PRZEZ MGR ELŻBIETĘ TROSZYŃSKĄ – PIEPRZYCKĄ
( ZAJĘCIA OTWARTE W RAMACH XIII MIEJSKIEJ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ: „DOŚWIADCZENIA PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W EDUKACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH” )

OŚRODEK TYGODNIOWY: „PRZYJEDŹ DO NAS ŚWIĘTY MIKOŁAJU”.

TEMAT: LIST OD NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA WSZYSTKICH DZIECI .

CELE OGÓLNE:

• przybliżenie dzieciom postaci świętego Mikołaja,
• rozbudzenie zaufania i śmiałości do świętego Mikołaja.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
DZIECKO:

• doskonali motorykę małą i dużą,
• wzmacnia narządy wzroku, słuchu, mowy,
• usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową,
• reguluje własnym oddechem,
• rozwija zdolności manipulacyjne i konstrukcyjne,
• synchronizuje pracę obu rąk oraz „wymiar” oko-ręka,
• reguluje napięcie mięśniowe,
• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,
• posługuje się pojęciami: góra - dół,
• wydłuża czas koncentracji uwagi.

CELE TERAPEUTYCZNE:

• zachowanie równowagi pomiędzy prawą i lewą stroną ciała,
• stabilizacja ruchowa całego ciała,
• stymulacja chłonności półkul mózgowych,
• odciążenie centralnego układu nerwowego,
• energetyzacja organizmu,
• aktywizowanie układu mięśniowego,
• poprawa płaszczyzny umysłowej i fizycznej,
• wzmacnianie i podtrzymywanie poczucia lateralizacji, stabilności, skupienia oraz relacji pomiędzy dzieckiem a otoczeniem.
METODY:

słowna, oglądowa, praktycznego działania, wzmacniania pozytywnego, metoda Dennisona.

FORMY:
indywidualna, zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
woda mineralna niegazowana, plastikowe kubeczki, list - rulon, kartoniki z dopiętymi cukierkami, torebka papierowa „mikołajowa”, czerwony worek „mikołajowy”, płyta CD, papierowe postacie świętego Mikołaja z charakterystycznymi elementami w wyglądzie, kartony dwustronne z punktem X i świętym Mikołajem (duży i mały format obrazka), lornetki - tekturowe rurki z folii aluminiowej obklejone papierem pakunkowym „mikołajowym”, kartony ze wzorem „leniwej ósemki”, pianka do golenia, papierowe rękawiczki na sznureczku, czapka Mikołaja (z materiału), kartony z wykropkowanym śladem o kształcie trójkąta przedzielonym linią pionową na dwie równe części, „grube” narzędzia pisarskie, taśma klejąca bezbarwna, taśma klejąca dwustronna, klej, bloki techniczne: biały i kolorowy, nici, dziurkacz, nożyczki, wata.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Picie wody.

2. Przybycie gościa, który puka do drzwi sali przedszkola i przynosi list od świętego Mikołaja, a ze sobą worek z prezentami-zadaniami (karteczki z dopiętymi cukierkami); dzieci wykonują ćwiczenia gimnastyczne w formie „ruchów naprzemiennych” w różnych pozycjach (stojąca, siedząca) z muzyką np.
- wymachy ręką i przeciwległą do niej nogą,
- dotykanie prawą ręką lewego kolana i odwrotnie,
- dotykanie lewym kolanem prawego łokcia i odwrotnie,
- „Szukamy świętego Mikołaja” - skręty głową raz w jedną, raz w drugą stronę,
- nożyce rękami i nogami,
- przerzucanie „worka świętego Mikołaja” prawą ręką przez lewe ramię i odwrotnie,
- „Rozglądamy się za świętym Mikołajem” – przykładanie „lornetki” lewą ręką do prawego oka i odwrotnie.

Po wykonaniu demonstrowanych ćwiczeń dzieci otrzymują cukierki czekoladowe.

3. Ubieranie postaci świętego Mikołaja, zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy w wyglądzie: czerwona czapka, płaszcz, broda, okulary, worek z prezentami itp. Ćwiczenie „kapturek myśliciela” pod hasłem „Rozgrzewamy uszy świętego Mikołaja” - masowanie od góry po łuku ucha przesuwając palce i kończąc na płatku ucha.

4. Zabawa „Wypatrywanie świętego Mikołaja” - ćwiczenie „punkt X”.
Z jednej strony kartki narysowany jest punkt X, na odwrocie święty Mikołaj. Dzieci przez papierową lornetkę skupiają wzrok na środku (w wyraźnie zaznaczonym miejscu przecięcia – obrazek małego Mikołaja) wyżej wymienionego znaku. Po dobrze wykonanym zadaniu odwracają kartkę i znajdują świętego Mikołaja.

5. Zabawa „Okulary świętego Mikołaja” - ćwiczenie „leniwe ósemki”.
Kreślenie palcem okularów świętego Mikołaja w piance do golenia (poprzedzone ćwiczeniem w odpowiednim zataczaniu kształtu ósemki na wysokości wzroku tzn. od środka w lewo w górę).

6. Ćwiczenie oddechowe „Zmarznięte dłonie świętego Mikołaja” - ćwiczenie „sowa”.
Mocno chwytamy prawą dłonią mięsień z lewej strony między szyją a barkiem. Zwracamy głowę w stronę przeciwległego ramienia, głośno wydychamy powietrze na papierowe rękawiczki zawieszone na sznurku przesuwane w odpowiednim kierunku, za nimi „podąża” głowa dziecka (mocne dmuchanie-wprawianie w ruch, artykulacja wybranych głosek lub naśladowanie głosu sowy przypominające także ogrzewanie dłoni w zimie: hu-hu-hu..., huhuhu...).

7. Praca manualna „Czapka świętego Mikołaja” - ćwiczenie „rysowanie oburącz”.
Jednoczesne rysowanie obiema rękami trójkąta według wykropkowanego śladu podzielonego linią pionową na połowę. Formowanie i doklejanie pompona oraz futerka z waty; różnicowanie pojęć: góra - dół.

8. „Odpoczynek świętego Mikołaja” - ćwiczenia: „siedząca ósemka tzw. pozycja Cook'a”, „energetyczne ziewanie”.
W siadzie krzyżowanie nóg, składanie rąk tak, aby stykały się opuszkami palców, masowanie obiema rękami stawu skroniowo-żuchwowego i wydawanie głębokiego, relaksującego odgłosu ziewania. Wyciszanie, odprężenie dzieci .

UWAGI:

• zajęcia skonstruowane w formie opowieści,
• fragmenty zajęć prowadzone z asekuracją nauczyciela,
• przeprowadzenie zajęć odbywa się z uruchomieniem i dominacją mechanizmu naśladownictwa,
• cele zajęć realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych poszczególnych dzieci,
• stosuje się w miarę bieżących potrzeb zabiegi porządkowe i higieniczne,
• samodzielne podpisy dzieci na pracach lub przyklejanie etykiet.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.