X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39194
Przesłano:

Wzory sumaryczne i strukturalne. Konspekt lekcji chemii kl. 7

Konspekt lekcji chemii kl.7 w Szkole Podstawowej Specjalnej
Czas trwania zajęć: 45 minut
Temat: Wzory sumaryczne i strukturalne.
Operacjonalizacja celów:
Uczeń wie (zapamiętuje):
- że atomy pierwiastków łączą się ze sobą poprzez wiązania chemiczne
- co to jest wartościowość pierwiastka chemicznego
- w jaki sposób tworzymy wzory sumaryczne a w jaki wzory strukturalne związków chemicznych
Uczeń rozumie:
-że istnieje zależność między budową atomu pierwiastka i jego wartościowością
Uczeń potrafi:
-podać informacje o pierwiastku na podstawie jego położenia w układzie okresowym i na tej podstawie utworzyć wzory sumaryczne i strukturalne prostych związków chemicznych
Cel wychowawczy: Kształtowanie postawy badawczej.
Cel rewalidacyjny: Rozwijanie sprawności umysłowych, ćwiczenie pamięci i umiejętności wyszukiwania i analizy informacji, kształcenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych.
Formy pracy: zbiorowa i indywidualna.
Metody: podająca -opis, dyskusja, działanie praktyczne.

Środki dydaktyczne: układ okresowy pierwiastków chemicznych, zestawy do tworzenia modeli prostych związków chemicznych.

Przebieg zajęć:

Część wstępna:
-przywitanie uczniów
-sprawdzenie obecności
-zapisanie daty i tematu lekcji, przedstawienie celów lekcji.

Część właściwa:
-przypomnienie wiadomości o budowie atomu,
-przypomnienie budowy układu okresowego pierwiastków chemicznych i rodzajów wiązań chemicznych w wybranych prostych związkach chemicznych
-dyskusja nt. wiadomości o pierwiastku i położeniu pierwiastka w układzie okresowym
- wyjaśnienie pojęcia: wartościowość pierwiastka chemicznego
-działanie praktyczne: wyszukiwanie i odczytywanie wartościowości wybranych pierwiastków chemicznych
- wyjaśnienie jak tworzymy wzór sumaryczny a jak wzór strukturalny związków chemicznych
- działanie praktyczne: ćwiczenia w budowaniu modeli prostych związków chemicznych
-sprawdzenie wykonanych modeli i wspólne zapisywaniu wzorów sumarycznych i strukturalnych prostych związków chemicznych.

Część końcowa:
- podsumowanie lekcji i ocena aktywności uczniów
- uporządkowanie miejsca pracy
- pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.