X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39186
Przesłano:

Manipulacja językowa w reklamach. Konspekt lekcji dla klasy VI

Małgorzata Marosz - Kochan
Konspekt lekcji z języka polskiego – klasa VI
Temat: Manipulacja językowa w reklamach

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności krytycznej analizy komunikatów reklamowych
- zachowanie postawy dystansu i krytycyzmu wobec reklam

Cele szczegółowe:
- wymienianie mediów, w których są zamieszczane reklamy
- uświadomienie roli i miejsca reklamy społecznej w świecie informacji
- znajomość pojęć: reklama, slogan reklamowy
- badanie języka reklamy
- dostrzeganie zalet i wad reklamy jako komunikatu perswazyjnego
- odnalezienie przekazu zawartego w reklamie
- budowanie świadomości odbioru komunikatu reklamowego
- wypowiadanie swojego sądu o reklamie we współczesnym świecie
Cele operacyjne – uczeń po lekcji:
Zapamięta:
• źródłosłów słowa reklama;
rozumie:
• znaczenie pojęć: reklama, slogan reklamowy;
umie:
• wskazać przyczyny braku obiektywizmu w przekazach reklamowych;
• zdefiniować swoje wymagania wobec tego typu komunikatów;
• wskazać wyrażenie będące sloganem reklamowym;
• zareklamować swoją szkołę , ulubiony przedmiot itp.

Metody: pogadanka, dyskusja, praca indywidualna i w grupach

Środki dydaktyczne:
• przykładowe reklamy wycięte z kolorowych czasopism,
• reklamy telewizyjne

Przebieg lekcji:
1. Historia reklamy w fotograficznym skrócie.
2. Gdzie spotykamy się z reklamą?
3. Czy są jeszcze produkty nie podlegające reklamie?
Z reklamą spotykamy się wszędzie. Nie można jej nie zauważyć. Reklama dotyczy tak wielu produktów i usług, że trudno wskazać jakiś rodzaj towaru, który nie podlegałby reklamowaniu.
4. Wyjaśnienie hasła reklama i slogan reklamowy na podstawie słownika języka polskiego.

Reklama - 1. Rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, miejscach
i możliwościach nabycia; chwalenie czegoś. 2. środki służące temu celowi np. plakaty, napisy, ogłoszenia, film.
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa "reclamo-reclamare" – krzyczeć, wołać.

Slogan reklamowy - to łatwe do zapamiętania, często rymowane hasło nakłaniające do działania - zakupu, np. "Pasta Kiwi but ożywi", "Brud nie wybiera, wybierz Pickera".

5. Z czym kojarzy się Wam wyraz reklama?

Reklama – promocja, perswazja, manipulacja, namowa, kłamstwo, informacja, prezentacja

6. Jakie znacie rodzaje reklamy?

Rodzaje reklamy:

- billboard (reklama)
- reklama internetowa
- reklama prasowa
- reklama radiowa
- reklama telewizyjna

7. Głównym celem reklamy jest jej skuteczność oddziaływania na odbiorcę. Większość
reklam charakteryzuje się celami komercyjnymi.

8. Dlaczego ulegamy reklamie, często kupujemy towar, którego tak naprawdę nie potrzebujemy?
Reklamy:
- zachwalają cechy produktu, kuszą, szantażują, uświadamiają konieczność posiadania, manipulują potencjalnymi klientami, często kształtują nasz gust, rozszerzają krąg potrzeb, dają złudne poczucie luksusu

9. Jak oddziałują reklamy?

Reklama odwołuje się do różnych sfer życia duchowego człowieka.

1. sfery intelektualnej (do naszej wiedzy, rozumu, wyobraźni)
2. sfery emocjonalnej (do naszych uczuć)
3. norm – pokazuje związek między nabywaniem danego produktu a
utrwalonymi zwyczajami

„Reklamy nie są przeznaczone do świadomego odbioru. Są to pigułki, które działają na podświadomość i rzucają na ludzi (...) hipnotyczny czar.”
Marshall McLuhan

10. Obejrzenie filmów reklamowych. Należy zwrócić uwagę na sposoby nakłaniania i przekonywania widza.

Wnioski po obejrzeniu filmów reklamowych:
W reklamie najczęściej używane są przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym o charakterze wartościującym, głębokim zabarwieniu emocjonalnym: najlepszy, najbielszy, jedyny.
Używa się trybu rozkazującego w 2 osobie liczby pojedynczej: weź, kup, przyjdź
Dominuje słownictwo nakłaniające: musisz, powinieneś.
Reklama pokazuje ludzi używających dany produkt w jasnym świetle, są oni piękni , dobrze ubrani, nieskazitelni. Często w reklamach biorą udział znani aktorzy, sportowcy lub artyści. Bardzo dobre skutki odnosi chwyt reklamowy polegający na popieraniu doskonałości swoich wyrobów opiniami lekarzy.

Co powinniśmy wiedzieć o reklamie?

Reklama nie jest obiektywnym przekazem informacji. Podaje dane o towarach, ale mało kiedy robi to obiektywnie i rzeczowo, jest agresywna, narzucająca się i bardzo krzykliwa, manipuluje nami. Dzieje się tak dlatego, że producenci walczą o klienta, chcą sprzedać jak najwięcej towarów, mieć coraz większe zyski. Aby to osiągnąć, jej twórcy korzystają z wiedzy m.in. psychologów, prawników, grafików i informatyków. Stosują różne techniki manipulacji, oddziałujące na intelekt, wyobraźnię i uczucia adresata. Dlatego patrz bardzo krytycznie na tę formę komunikatu.
Nie ufaj reklamie. Zanim kupisz – pomyśl!

Praca domowa

Wiecie już jaka powinna być dobra reklama, jakie musi zawierać środki wyrazu, aby pozyskać klienta i w związku z tym spróbujcie ułożyć hasło reklamowe i tekst które zareklamuje:
a) naszą szkołę
b) sklepik szkolny
c) dyskotekę szkolną (np. andrzejkową)
d) wybraną lekcję
e) ulubioną lekturę f) wymyślony przez siebie produkt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.