X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3917
Przesłano:

Współpraca z rodzicami

Funkcję wychowawcy klasowego pełnię od września 2000 roku. Podjęłam wówczas współpracę z rodzicami, spotykając się z nimi na zebraniach szkolnych , a także w miarę potrzeb kontaktując się z rodzicami indywidualnie. Starałam się jak najlepiej poznać sytuację rodzinną i materialną swoich uczniów. W tym celu konsultowałam się i współpracowałam także z kuratorem środowiskowym, którego opieką objętych było dwóch uczniów mojej klasy. Sytuacja materialna uczniów w większości przypadków jest zła, szczególnie tam, gdzie rodzice utrzymują się tylko z małego gospodarstwa rolnego. Niejednokrotnie są to rodziny wielodzietne, rodziców nie stać na zakup podręczników, zeszytów, odzieży. W związku z tym często w ich imieniu występuję do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku o udzielenie jednorazowej zapomogi. Regularnie zwracam się też do GOPS –u o refundację dożywiania uczniów z rodzin ubogich. W mojej klasie aż 60% dzieci wymaga refundacji obiadów z powodu złej sytuacji materialnej swoich rodziców. W połowie przypadków rodzice sami nigdy nie zwróciliby się z prośbą o pomoc – są albo mało zaradni, albo uważają ten problem za wstydliwy dla nich. Uczniowie mający kłopoty z nauką byli kierowani po rozmowie z rodzicami do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu wydania opinii o przyczynach problemów.

Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy szkoły, daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty.
W roku szkolnym 2006/2007 podczas szkolnej wywiadówki, zapoznałam rodziców z referatem dotyczącym niepowodzeń szkolnych. Omówiłam przyczyny niepowodzeń i sposoby ich zapobiegania. Zachęcałam rodziców do współpracy ze szkołą w celu lepszego rozpoznania występujących zaburzeń rozwojowych i ustalenia jednolitych form pomocy ze
W roku szkolnym 2007/2008 zapoznałam rodziców z działalnością opiekuńczo – wychowawczą szkoły i uzyskiwanymi efektami. Starałam się pokazać, że wychowanie dziecka to problem wspólny dla rodziny i szkoły. Brak współpracy ze strony domu rodzinnego lub skrajne przypadki niszczenia starań i wysiłków szkoły, uniemożliwiają prawidłowy przebieg procesów kierowanych przez szkołę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.