X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39063
Przesłano:

Magiczna liczba siedem. Konspekt zajęć metodą Klanzy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

„ Zabawa jest czymś uniwersalnym
i przynależnym zdrowiu;
Bawienie się służy zdrowiu, gdyż sprzyja rozwojowi;
Bawienie się skłania dzieci do nawiązywania
relacji grupowych i kontaktów;
Bawienie się może być dostępną każdemu dziecku
formą komunikowania się....”
Donald W. Winnicott,1995

KONSPEKT ZAJĘĆ METODĄ KLANZY
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
„Magiczna liczba siedem „

Cele ogólne:
Poznanie nowej piosenki oraz ruchów naśladowczych do słów i melodii piosenki „Magiczna liczba siedem”.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej.
Tworzenie warunków do uczenia się przez działanie, przeżywanie i odkrywanie.
Animowanie do rozwiązywania problemu za pomocą metod aktywizujących.
Wykorzystanie tańca, ruchu i muzyki do wzmacniania energii lub relaksu grupy.
Nawiązywania kontaktów prowadzącego z grupą i w grupie pomiędzy uczestnikami.
Dbanie o radosną atmosferę podczas zabawy.
Wywołanie ożywienia emocjonalnego w kontakcie z muzyką.
Wzbudzanie gotowości do kontaktu i komunikacji.
Reagowanie na polecenia nauczycielki.

Cele terapeutyczne:

Wyrabianie pozytywnego nastawienia do otoczenia.
Likwidowanie napięć i stresów.
Rozładowanie negatywnych emocji.
Odczuwanie radości ze wspólnej zabawy.
Kształtowanie postaw empatycznych.
Budowanie więzi między uczestnikami.
Integracja grupy, tworzenie dobrego nastroju i klimatu w grupie.

Cele operacyjne (dziecko potrafi:)

Wykonywać polecenia nauczyciela.
Odtworzyć ruch pokazany przez nauczyciela.
Skupić uwagę na zadaniu.

Metody:

Metoda pedagogiki zabawy – Klanza

Stymulacja polisensoryczna

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Przywitanie się z dziećmi przez podanie dłoni.
2. Poranny Krąg.

Zapalenie lampki zapachowej.
Obejście z lampką kręgu dzieci i wymienienie ich imion.

3. Piosenka powitalna ..( którą dzieci znają )

Cel: Budowanie więzi między uczestnikami, ćwiczenie dużej motoryki oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

Wszyscy są ,Witam Was (zabawa w łapki )
Zaczynamy już czas
Jestem ja....., jesteś Ty...... (wskazujemy siebie, wskazujemy na partnera )
Raz...., dwa...., trzy. ... ( klaszczemy )

Ustawiamy się po obwodzie koła twarzami do siebie
Klaszczemy 3x w swoje dłonie
Klaszczemy 3 trzy w prawą dłoń partnera na skos
Klaszczemy 3 x razy w lewą dłoń partnera na skos
Wskazujemy oburącz na siebie
Wskazujemy oburącz na partnera
Dwa klaśnięcia w dłonie partnera
Przesuwamy się w prawo o jedna osobą

4.Część właściwa :

1. Osłuchanie z melodią i słowami utworu Klanzy - „Magiczna liczba 7”.
2. Próba wyklaskania rytmu melodii.
3. Pokazanie przez nauczyciela właściwych ruchów do w/w zabawy .
4. Ustawienie dzieci.
5. Przebieg zabawy „ Magiczna liczba 7 „ - naśladowanie ruchów nauczyciela.

Cel zabawy : integracja grupy, ćwiczenie dużej motoryki, utrwalenie liczb 1-7.
Uczestnicy tworzą koło, trzymając się za ręce, maszerują w prawą stronę śpiewając dwa razy pierwszy wers piosenki.

a) „Czy znasz, czy znasz, magiczną liczbę siedem?” .
b) Dodając na końcu kolejno liczby od 1-7
c) „Tak jest jeden”
d) „Tak jest dwa” itd. ...- do : „Tak jest siedem”- wykonują pokazywane przez prowadzącego poszczególne czynności:
e) - tak jest jeden – tupiemy prawą nogą
f) - tak jest dwa – tupiemy lewą nogą
g) - tak jest trzy – klękamy na prawe kolano
h) - tak jest cztery – klękamy na lewe kolano
i) - tak jest pięć – podpieramy się prawym łokciem
j) - tak jest sześć – podpieramy się lewym łokciem
k) - tak jest siedem – podpieramy się dwoma łokciami pod brodę.
Kilkakrotne powtarzania sekwencji ruchów
5. Zakończenie zajęć.
Piosenka na pożegnanie
Zajęcia skończone
I chce nam się jeść,
Do domu idziemy,
adieu, bye..bye, cześć !
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Materiały własne z odbytych warsztatów KLANZY
2. „Muzyka i ruch dla każdego” Materiały pomocnicze do muzycznych działań animacyjnych. Autor: U. Bissinger- Ćwierz
3. Czasopisma: „Klanza w zabawie i edukacji dzieci”
4. „Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci” .Red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk - "Wprowadzenie do pedagogiki zabawy". Wyd. KLANZA.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.