X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39019
Przesłano:

Plan wychowawczy klasa 1

Plan wychowawczy klasa 1 BS1St

Cele planu wychowawczego:
o Tworzenie w klasie przyjaznej atmosfery,
o Kreowanie postawy tolerancji i otwartości,
o Kształtowanie umiejętności współdziałania,
o Kształtowanie umiejętności społecznych tj. asertywność, konstruktywna krytyka
o Kultywowanie tradycji,
o Kształtowanie i pielęgnacja patriotyzmu,
o Budzenie odpowiedzialności za siebie, swój stan zdrowia,

Tematyka godzin z wychowawcą:
(Tematyka zajęć może być modyfikowana w zależności od potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji
w zespole klasowym.)

1. Pierwsze spotkanie. Poznajmy się.
- integracja zespołu klasowego
- kształtowanie dobrych relacji z kolegami

2. Prawa i obowiązki ucznia.
- prawa i obowiązki ucznia obowiązujące w KPSOSW

3. Wybór samorządu klasowego.
- kształtowanie samorządności,
- przyswojenie zadań samorządu klasowego
- przedstawienie kandydatur i wybór samorządu

4. Aktywność fizyczna jesienią
- przedstawienie możliwych skutków braku aktywności fizycznej
- omówienie możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

5. Październik miesiącem wolnym od uzależnień
– skutki palenia papierosów
- przedstawienie idei miesiąca
- uświadomienie uczniom różnorodnych skutków palenia tytoniu

6. Październik miesiącem wolnym od uzależnień
– moda na dopalacze
- uświadomienie skutków stosowania dopalaczy
- przedstawienie skutków prawnych stosowania dopalaczy

7. Jak rozwiązywać konflikty
- kształtowania postawy otwartości na innych
- trening umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów

8. Krytyka – jak ją wygłaszać i przyjmować
- usystematyzowanie wiedzy na temat konstruktywnej krytyki
- trening umiejętności konstruktywnego wygłaszania i przyjmowania krytyki

9. Asertywność – sztuka odmawiania
- przypomnienie czym jest asertywność
- trening asertywności

10. 11 Listopada – Święto Niepodległości
- rozwijanie szacunku wobec historii i symboli narodowych

11. Czym jest dla mnie ojczyzna
- rozwijanie postawy patriotycznej
- budzenie zainteresowania sprawami kraju i regionu

12. Jak radzić sobie ze stresem
- poznanie znaczenia stresorów
- sposoby pozytywnego radzenia sobie ze stresem

13. Planujemy wigilię klasową
-zaplanowanie klasowej uroczystości
- podział obowiązków

14. Porozmawiajmy o Bożym Narodzeniu
- przypomnienie zwyczajów związanych ze świętami,
- wprowadzenie w świąteczny nastrój

16. Nasze plany i postanowienie noworoczne
- próba skonstruowania postanowień noworocznych
- dążenie do samorozwoju

17. Dozwolone a jednak szkodliwe – energy drinki
- przyswojenie wiadomości na temat szkodliwości energy drinków,
- kształtowanie postawy sprzeciwu wobec spożywania substancji szkodzących naszemu zdrowiu

18. Podsumowanie wyników klasyfikacji na pierwsze półrocze
- analiza wyników uzyskanych przez uczniów w sferze dydaktycznej i wychowawczej
- zaplanowanie działań mających na celu poprawę sytuacji

19. Bezpieczne ferie
- uświadomienie zagrożeń czyhających w wolnym czasie na młodzież, w tym związanych z internetem

20. Aktywność fizyczna zimą
- uświadomienie sobie wpływu zimowej aktywności fizycznej na zdrowie człowieka
- giełda możliwych aktywności fizycznych w ferie

21. Zasady bezpieczeństwa panujące w Ośrodku
- przypomnienie zasad związanych z bezpieczeństwem obowiązujących w szkole
- utrwalenie listy praw i obowiązków uczniów.

22. W zdrowym ciele zdrowy duch uświadomienie wpływu diety na ogólną sprawność organizmu
- przypomnienie zasad zdrowego odżywiania

23. Dobre wychowanie na co dzień
- utrwalenie zasad savoir-vivre,
- uświadomienie wagi kulturalnego zachowania w każdym aspekcie życia

24. Zwyczaje Wielkiej Nocy
- przybliżenie tradycji związanych z Wielkanocą
- wprowadzenie w świąteczny nastrój

25. Skutki nieprawidłowego odżywiania
- trening umiejętności rozszyfrowywania etykiet z produktów żywieniowych
- zapoznanie z przyczynami i skutkami zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja)
- omówienie przyczyn i skutków złej diety (próchnica, otyłość, osteoporoza)

26. Tatuaż jest na topie
- uświadomienie konsekwencji zrobienia tatuażu, w tym odbioru przez społeczeństwo

27. Wulgaryzmy i żargon w kontaktach międzyludzkich
- uświadomienie wpływu wulgaryzmów na kształtowanie relacji z innymi ludźmi
- kształtowanie postawy przejawiającej dbałość o kulturę słowa

28. Jak obronić się przed złym wpływem innych ludzi
- kształtowanie umiejętności i odwagi podejmowania słusznych decyzji
- rozwijania aktywnej postawy wobec dbania siebie i innych

29. Rola przyjaźni w życiu człowieka
- uświadomienie wagi przyjacielskich relacji
- ustalenie kodeksu przyjaciele

30. Aktywność fizyczna a zdrowie człowieka
- nazwanie różnicy między rekreacją z sportem wyczynowym
- sposoby aktywności fizycznej latem
- proste ćwiczenia poprawiające stan psychiczny i fizyczny organizmu

31. Podsumowanie wyników klasyfikacji na koniec roku szkolnego
- analiza uzyskanych przez uczniów wyników

32. Bezpieczne wakacje
- utrwalenie zasad bezpieczeństwa w wakacje
- ciekawe sposoby spędzenia wolnego czasu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.