X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38965
Przesłano:

Narkotyk - śmiertelna pułapka. Scenariusz dotyczący profilaktyki uzależnień

TEMAT: Narkotyk- śmiertelna pułapka.

Cele:
Uczeń:
- uświadamia sobie przyczyny, które powodują, że młodzież sięga po narkotyki,
- wymienia skutki oddziaływania narkotyków na organizm człowieka,
- potrafi wskazać argumenty przemawiające za i przeciw zażywaniu środków uzależniających.

Środki dydaktyczne:
Szary papier, pisaki, plansza z wymienionymi nazwami narkotyków ( z poprzednich zajęć), arkusz „Niedokończone zdania”.

Przebieg zajęć:
1. Rundka wstępna
Wszyscy, kolejno określają swój nastrój nazwą koloru.

2. Burza mózgów
a) uczniowie wypisują motywy, którymi kierują się młodzi ludzie, sięgając po narkotyki:
 ciekawość
 pragnienie zapomnienia o kłopotach
 odprężenie
 przygoda
 chęć zaimponowania kolegom
 lepsze samopoczucie

b) uczniowie wypisują argumenty przeciw braniu narkotyków:
 wczesna śmierć
 mniejsza odporność organizmu
 gorsza sprawność fizyczna
 zaburzenia w procesach myślenia
 uszkodzenia mózgu, wątroby, nerek
 możliwość zarażenia się wirusem hiv, żółtaczką
 fatalny wygląd

3. Rodzaje narkotyków
Uczniowie, na prośbę nauczyciela, przypominają nazwy narkotyków poznane na poprzednich zajęciach, oraz skutki ich działania ( w razie potrzeby nauczyciel rozwiesza planszę, z której korzystano na poprzednich zajęciach i uzupełnia wiadomości podawane przez uczniów.

4. Arkusz: „Moje poglądy”
Uczniowie ustnie, bądź pisemnie kończą następujące zdania:

- narkotyki kojarzą mi się z ........................................
- według mnie narkotyki są
........................................
- kiedy moi rówieśnicy zażywają narkotyki, myślę
........................................
- narkomani są
........................................

5. Wykład nauczyciela dotyczący faz uzależnienia od narkotyku
Definicja uzależnienia wg Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO):

Uzależnienie- to psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji między żywym organizmem a substancją chemiczną ( alkohol, nikotyna, narkotyki, leki), charakteryzujący się zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których należy konieczność przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub okresowy, w celu doświadczenia jego wpływu na psychikę, lub by uniknąć przykrych objawów towarzyszących brakowi substancji.

FAZY UZALEŻNIENIA:
I. Pierwsza faza- polega na eksperymentowaniu z narkotykami. Nastolatek z ciekawości lub dla towarzystwa bierze pierwszą w życiu porcję narkotyku. Młody człowiek zapoznaje się z działaniem środka uzależniającego, dowiaduje się, jakie potrzeby może w ten sposób zaspokoić. W tej fazie narkotyk jest przyjmowany przy konkretnych okazjach ( impreza, przed ważnym sprawdzianem w szkole. Ta faza jest krótka.
II. Druga faza- kontakt nastolatka z narkotykami jest częstszy. Młody człowiek nie czekając na specjalne okazje zaczyna sam szukać dealera. Coraz częstsze sięganie po narkotyk jest usprawiedliwiane różnymi pretekstami. Nastolatek zaczyna prowadzić podwójne życie. Zaczyna kłamać, oszukiwać, czasem kraść w celu zdobycia pieniędzy. Jednocześnie skrywa przed najbliższymi swoje „hobby”. Nie wszystko jednak nastolatek zdoła ukryć. W jego zachowaniu pojawia się zmienność nastrojów, złość, rozdrażnienie, pojawiają się nowi koledzy, a starzy usuwają się na plan dalszy.
III. Faza trzecia- to okres, w którym całe życie osoby uzależnionej kreci się już wokół narkotyku. Jego brak oznacza ból, fatalne samopoczucie. Z tych powodów narkoman sięga po większe dawki, bierze mocniejsze środki. W związku z tym zdarzają się zatrucia, utraty przytomności, przedawkowania. Narkoman traci całkowicie kontrolę nad przyjmowaniem narkotyków oraz nad własnym życiem. Już nawet nie dba o pozory. Coraz częściej zdarzają się konflikty z prawem, szkoła została już porzucona, kontakty z rodziną praktycznie są zerwane. Pojawiają się poważne problemy zdrowotne: uszkodzenia wątroby, nerek, serca, obniżenie odporności.
IV. Faza czwarta- narkotyki stają się tak potrzebne jak powietrze do życia. Narkoman bierze już narkotyk po to, by móc normalnie funkcjonować. Jest to faza degradacji, która kończy się śmiercią, jeżeli uzależniony nie zdecyduje się, w krótkim czasie podjąć leczenia.

6. Dyskusja
Uczniowie na prośbę wychowawcy, dzielą się na dwie grupy. Nauczyciel wypisuje na tablicy następujące zdania:
Warto brać narkotyki.
Narkotyki szkodzą.
Obydwie grupy opracowują do przedstawionych tez- argumenty, które przemawiałyby za ich słusznością. Następnie kolejno prezentują swoje racje, dyskutują na temat słuszności powyższych stwierdzeń.
Argumenty młodzieży zapisuje się na tablicy.

7. Omówienie dyskusji
Propozycje pytań do uczniów:
- które z argumentów przemawiających za używaniem narkotyków przekonały Was o słuszności tezy: „Warto brać narkotyki”

Informacja dla nauczyciela:
Jeżeli uczniowie wskażą którykolwiek argument dotyczący tezy: „ Warto brać narkotyki”, będzie to informacja dla nauczyciela, aby więcej czasu poświęcić omówieniu powyższego zagadnienia, zainicjować sytuacje rozmowy z danymi osobami

- Które z argumentów przeciw braniu narkotyków przemówiły do was
najbardziej?
- Co przekonuje Was o słuszności własnego wyboru- nie zażywaniu narkotyków?

8. Rundka końcowa;
Każdy uczeń kończy następujące zdanie: Z dzisiejszych zajęć zapamiętam..

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.