X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38925
Przesłano:

Tydzień ekologiczny w szkole. Scenariusz imprezy ekologicznej

Tydzień ekologiczny w szkole
Scenariusz imprezy ekologicznej
15-22. 04. 2019

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI– 22.04.2019

Akcja przeprowadzana w kwietniu, w tygodniu, w którym obchodzimy Światowy Dzień Ziemi (22.04). Chcąc zorganizować tydzień ekologiczny w szkole kierujemy się potrzebą włączenia uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska, zachęcenia ich do pogłębienia wiedzy na temat problemów ekologicznych.

Poniedziałek 15.04

Konkurs „Najbardziej zielona klasa”.

Wtorek 16.04

Wystawa prac na temat chronionych zwierząt w Polsce.

Środa 17.04

Konkurs Ekologiczny – Załącznik nr 2.

Czwartek 18.04

Przedstawienie pt. :”Pamiętaj człowieku młody! Nie ma życia bez wody!”

Poniedziałek 22.04

Podsumowanie tygodnia ekologicznego. Ogłoszenie wyników.

Załącznik nr 1.

Między klasowy Konkurs Przyrodniczy „Szanuj przyrodę”

Każda klasa przygotowuje zadania , które później podlegają ocenie.

Zadanie 1. Konkurs „Najbardziej zielona klasa”. Poniedziałek dniem pod hasłem kolor zielony. Za każdy zielony element w stroju każdego ucznia klasa dostaje 1 punkt.

Zadanie 2. Przygotowują się do konkursu ekologicznego – przedstawiciele klas rozwiązują test z ekologii (drużyny 3 osobowe).

Zadanie 3. Mini - album o wybranym organizmie chronionym w Polsce.

a) Album powinien spełniać ustalone kryteria:
• format A4,
• materiał sztywny, nie ulegający łatwemu zniszczeniu, np. brystol.
b) Powinien zawierać :
• pełną nazwę gatunkową,
• miejsce (rejon) występowania,
• zdjęcie lub rysunek organizmu,
• zwyczaje i ciekawostki o danym organizmie.

Załącznik nr 2.
„KONKURS EKOLOGICZNY” (3 osobowe drużyny z każdej klasy)

1.Las mieszany to taki, w którym rosną:
a. buki
b. świerki
c. buki, świerki, dęby, sosny

2. Rośliny runa leśnego to:
a. jeżyna i dąb
b. mech i sosna
c. borówki, grzyby, jagody

3. Jak nazywa się warstwa wyścielająca podłoże w lesie?

........................................

4. Naturalnymi wrogami korników są:
a. kukułki
b. wróble
c. dzięcioły
d. sowy

5. Zaznacz nazwę drzewa, które traci liście na jesień:
a. dąb
b. świerk
c. sosna
d. jodła

6. Co jest niezbędne roślinom do życia?
a. woda
b. odpowiednia temperatura i światło
c. woda, odpowiednia temperatura, światło, gleba

7. Częściami jadalnymi ziemniaka są:
a. owoce
b. korzenie
c. bulwy

8. Czy rośliny uprawiane przy ruchliwej drodze są:
a. zdrowe
b. niezdrowe

9. Zwierzęta roślinożerne to takie, które:
a. jedzą mięso
b. jedzą rośliny
c. jedzą wszystko

10. Zwierzęta wszystkożerne to:
a. niedźwiedź, dzik
b. wiewiórka, zając
c. sarna, borsuk

11. Zaznacz prawidłowo zapisany łańcuch pokarmowy:
a. liść ziemniaka, stonka, lis, bażant,
b. liść ziemniaka, bażant, stonka, lis,
c. liść ziemniaka, stonka, bażant, lis,
d. stonka, liść ziemniaka, bażant, lis

12. Określenie cudzożywny oznacza, że:
a. organizm sam się żywi
b. organizm żywi się cudzym kosztem

13. Jakie rośliny można zrywać na terenie rezerwatów ścisłych?
a. objęte częściową ochroną
b. chwasty
c. nie wolno zrywać żadnych
d. nie chronione

14. Które z podanych ssaków są pod ścisłą ochroną w Polsce?
a. kozica, łoś, bóbr
b. zając, lis, świstak
c. wilk, lis, niedźwiedź
d. świstak, kozica, lis

15. Które z podanych ptaków są pod ścisłą ochroną w Polsce?
a. bocian, sroka, wrona
b. wróbel, jaskółka, kukułka
c. sikorka, dzięcioł, wróbel
d. kos, bocian, kukułka

16. W który z podanych ekosystemów najbardziej ingeruje człowiek?
a. jezioro
b. łąka
c. las
d. ogród

17. Jakie elementy środowiska podlegają ochronie?
a. woda
b. gleba
c. powietrze
d. wszystkie
e. rośliny

18. Dzień Ziemi przypada na:
a. 15 maja
b. 22 kwietnia
c. 1 czerwca
d. 21 kwietnia

19. Które z wymienionych źródeł energii są naturalne?
a. słońce
b. wiatr
c. woda
d. węgiel

20. Jak nazywa się gaz, który zmniejsza emisję szkodliwych promieni słońca dla człowieka?
a. metan
b. wodór
c. tlen
d. ozon

21. Jakie rodzaje opakowań podlegają recyklingowi?
a. metalowe
b. papierowe
c. szklane
d. plastikowe
22. Co to za park? „Jest to jeden z nielicznych zakątków naturalnej puszczy w której spotykamy różnorodne typy drzewostanów, od wilgotnych borów bagiennych i olsów po suche bory sosnowe. Był to odwieczny teren łowów królewskich”

23. Co to jest „efekt cieplarniany”?

24. Co to są kwaśne deszcze?

25. Co jest przyczyną tworzenia się dziury ozonowej?

26. Jaka roślinność jest najbardziej wrażliwa na opady kwaśnych deszczów?

27. Podaj nazwę najstarszego parku narodowego na świecie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.