X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3892
Przesłano:
Dział: Języki obce

He has got sticking out ears - scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie V

1. Cele lekcji
Ogólne:
- rozwijanie umiejętności mówienia, ćwiczenie poprawnej wymowy
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
- ćwiczenie użycia czasownika 'have got' w zdaniach twierdzących i przeczących
- ćwiczenie użycia nazw części ciała oraz przymiotników je określających
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie
- doskonalenie umiejętności korzystania ze słownika
- wzmacnianie u uczniów motywacji do nauki języka
Szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- wymienić nazwy części ciała oraz określające je przymiotniki
- ułożyć zdania twierdzące i przeczące z czasownikiem 'have got'
- ułożyć zdania z czasownikiem 'have got' z wykorzystaniem nazw części ciała oraz określających je przymiotników

2. Nowe słownictwo:
- nazwy części ciała: beard, forehead, eyebrows, eyelids, eyelashes, lips, freckles, cheeks, moustache, wrinkles, fringe, turned up nose, sticking out ears, slanting eyes, wavy hair, curly hair, straight hair,

3. Metody
- The Communicative Method (Metoda Komunikacji)
- The Audiolingual Method ( Metoda Słuchowo-językowa)
- Total Physical Response (Metoda Fizycznej Reakcji)

4. Formy pracy
- praca z całą klasą
- praca w parach
- praca w grupach

5. Środki dydaktyczne
- książka ucznia
- płyta CD
- karty z nazwami części ciała
- karty z zaimkami osobowymi
- duże czyste kartki papieru
- wycięte z czasopism zdjęcia sławnych osób

PRZEBIEG LEKCJI:

POWITANIE
Nauczyciel wita się z klasą

ROZGRZEWKA
Nauczyciel informuje uczniów, że w celu przypomnienia sobie odmiany czasownika 'have got' przez osoby, zaśpiewają piosenkę, którą poznali na poprzedniej lekcji. Następnie włącza płytę z nagraniem , a uczniowie śpiewają piosenkę.

PREZENTACJA

1. Aby przypomnieć uczniom poznane już wcześniej nazwy części ciała nauczyciel proponuje następujące ćwiczenie: nauczyciel będzie opisywał swój wygląd przy użyciu czasownika 'have got'. Jeżeli zdanie, które powie jest zgodne z prawdą uczniowie mają za zadanie wstać z krzeseł i podskoczyć do góry. Jeżeli natomiast zdanie jest nieprawdziwe uczniowie zostają na miejscach i tupią nogami o podłogę. Po kilku zdaniach nauczyciel prosi ochotnika, który przejmuje jego rolę i zaczyna opisywać swój wygląd. Uczniowie mają za zadanie reagować tak jak w pierwszym przypadku.
2. Nauczyciel pisze na tablicy angielskie słowa związane z wyglądem:
beard, forehead, eyebrows, eyelids, eyelashes, lips, freckles, cheeks, moustache, wrinkles, fringe, turned up nose, sticking out ears, slanting eyes, wavy hair, curly hair, straight hair,
3. Następnie rozdaje uczniom słowniki i prosi ich o wyszukanie polskiego znaczenia podanych słów. Uczniowie pracują w parach. Nauczyciel przyporządkowuje każdej parze inne słowa do wyszukania w słowniku. Wskazani przez nauczyciela uczniowie zapisują na tablicy znaczenie słów. Uczniowie przepisują słowa do zeszytu. Nauczyciel wymawia kolejno słowa i prosi klasę o powtórzenie, ale każde słówko ma być wypowiedziane w inny sposób: śmiejąc się, płacząc, szeptem, tonem znudzonym, zaskoczonym. lekceważącym itp.

PRAKTYKA
1. Praca w grupach. Nauczyciel rozdaje każdej grupie wycięte z czasopisma zdjęcie sławnej osoby oraz kartkę papieru. Uczniowie mają za zadanie przygotować krótki opis tej osoby (4-5 zdań) używajac poznanych na lekcji słów. Następnie nauczyciel prosi wybranego ucznia z każdej grupy o przeczytanie opisu.
2. Praca w parach. W kolejnym ćwiczeniu uczniowie rozwiązują krzyżówkę z poznanymi na lekcji nazwami części ciała. Nauczyciel prosi wskazanych uczniów o odczytanie definicji oraz podanie właściwego słowa i wpisanie go do krzyżówki na tablicy. Po wypełnieniu krzyżówki wszyscy uczniowie wspólnie odczytują hasło.
3. Praca w grupach. Nauczyciel rozdaje kazdej grupie dużą czystą kartkę papieru oraz wypisane na kartce kilka nazw części ciała wraz z określającymi je przymiotnikami. Uczniowie mają za zadanie narysować postać według podanych wskazówek. Po zakończonym zadaniu nauczyciel prosi reprezentanta każdej grupy o zaprezentowanie wykonanego rysunku oraz opisanie go reszcie klasy.

PODSUMOWANIE
Praca w grupach - zawody. Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Informuje uczniów, że kolejne ćwiczenie będzie miało formę zawodów. Kładzie na biurku trzy stosy kart. Na pierwszej kupce są karty z nazwami części ciała napisanymi w języku polskim (są to łatwiejsze słówka, znane juz wcześniej uczniom). na drugim stosie są karty z zaimkami w języku polskim. Na trzeciej kupce są trudniejsze słówka, których znaczenie uczniowie wyszukiwali w słownikach na początku lekcji. Słowa te są również w języku polskim. Kolejno z każdej grupy podchodzi do biurka jeden uczeń i losuje dwie karty ( nazwę części ciała i zaimek). Następnie musi ułożyć poprawne zdanie z uzyciem czasownika 'have got' oraz wylosowanych słów. Jeżeli poradzi sobie samodzielnie jego drużyna otrzymuje 2 punkty. W przypadku problemów jego grupa może pomóc, ale wtedy zdobywa tylko 1 punkt. Uczeń może zdecydować się na losowanie słówka z trzeciej kupki (trudniejsze słowa). Wtedy, w przypadku samodzielnie ułożonego zdania jego drużyna otrzymuje 3 punkty, a przy pomocy grupy 2 punkty. Nauczyciel wyznacza czas gry oraz zapisuje wyniki na tablicy. Po upływie ustalonego czasu wygrywa drużyna, która zdobyła najwięcej punktów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.