X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38855
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawdzian - czas present simple

TEST PRESENT SIMPLE NAME: A

Ex. I Czasownik w nawiasie wstaw we właściwej formie czasu present simple.
1.Mr Jones is a mechanic. He repair / repairs cars and motorbikes.
2. Our father sometimes cooks / cook lunch for us.
3. We never forgets / forget about our homework.
4. She often reads / read books at night.
5.Your parents always worry / worries about you.
6. Cats catches / catch mice.
7. It usually rains / rain in autumn in this part of the country.
8. My brother wants / want to be an astronaut.
Ex. II Uzupełnij pytania wstawiając do lub does.
1. ..............................she like English?
2. ..............................you live in Warsaw?
3. ..............................they speak French?
4. .............................Tom often brush his teeth?
5. ............................. it snow in winter?
6. .............................. we need help?
Ex. III Uzupełnij przeczenia wstawiając don’t lub doesn’t.
1. I...........................play the trumpet
2. We...........................go to the same school.
3. They...........................walk to school.
4. Tom..................... watch TV every day.
5. It .......................... snow here in winter.
6. Your dad ...................... work on Saturdays.
Ex. IV Podane zdania zamień na przeczenie i pytanie.
• He works on the farm.
• ........................................
• ........................................
• They go shopping on Saturday.
• ........................................
• ........................................
• The film starts at seven.
• ........................................
• ........................................
Ex. V Uzupełnij dialogi. Użyj wyrazów z nawiasów we właściwej formie.
A: (you/wash) ________________________________ your hair every day?
B: No, (I/not/wash) ____________________________ my hair every day but (I/have a bath) _____________________________ every day.

A: (he/look after) _________________________________his pet?
B: No. (he/not go out) ____________________________ with his dog. (he/read) _______________ comics all the time.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEST PRESENT SIMPLE NAME: B

Ex. I Czasownik w nawiasie wstaw we właściwej formie czasu present simple.
1. I'm a Polish teacher and I (work) ........................................ at school.
2. He (like) ........................... football very much and he( play) .................. it very often.
3. They're English and they (live) .................................. in London.
4. She usually (go) ........................... to work by car.
Ex. II Uzupełnij pytania wstawiając do lub does.
1. ..............................you like English?
2. ..............................he live in Żyrardów?
3. ..............................they speak French?
4. .............................Tom often brush his teeth?
Ex. III Uzupełnij przeczenia wstawiając don’t lub doesn’t.
1. They...........................go to the same school.
2. We...........................walk to school.
3. She..............................have P.E. on Friday.
4. I..................... watch TV every day.
Ex. IV Podane zdania zamień na przeczenie, pytanie ogólne oraz pytanie szczegółowe. Pamiętaj, że w pytaniu szczegółowym pytamy o podkreśloną część zdania.
• He watches TV in the evening.
• ........................................
• ........................................ ?
• ........................................ ?
• They go on holiday to England.
• ........................................
• ........................................ ?
• ........................................ ?
• The museum opens at nine.
• ........................................
• ........................................ ?
• ........................................ ?

Ex. V Uzupełnij dialogi. Użyj wyrazówz nawiasów.
A: (he/write) _______________________________ a blog?
B: No. (he/not like) _______________________ computers. (he/play) _______________ board games.

A: (you/have) _______________________________ lunch at school?
B: Yes, I do. (I/eat) ________________ some fruit and vegetables for lunch every day but (I/not eat) __________________________________ any meat.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.