X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38767
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program kółka teatralnego prowadzonego w języku angielskim dla dzieci sześcioletnich

Program kółka teatralnego
prowadzonego w języku angielskim
dla dzieci sześcioletnich

Autor: mgr Marta Sołtys, mgr Wioleta Kołodziej
Miejsce realizacji: Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
Termin realizacji: październik – kwiecień 2018/2019

Wstęp

Jeden z punktów podstawy wychowania przedszkolnego mówi, że dziecko kończące przedszkole powinno rozumieć bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie; uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych. Dlatego odpowiedzią na realizację przytoczonego rozporządzenia jest powstanie kółka teatralnego prowadzonego w języku angielskim.
Wczesne kontakty dziecka ze sztuka zachęcają je do własnej aktywności. Male dzieci maja potrzebę śpiewania, grania, tańczenia. Dlatego tez zabawa „w role” jest dla nich czymś naturalnym, służącym do zaspokajania potrzeby rozumienia świata, a odgrywanie ról to przetwarzanie czegoś nowego, nieznanego w coś znajome.
Podstawą tego programu jest zachęcanie dzieci do kontaktu ze sztuką, rozbudzenie zainteresowania inną kulturą oraz jej tradycjami. Ponadto dzieci będą miały okazję oswoić się z brzmieniem języka obcego, kształtować poprawną wymowę oraz poszerzyć zasób słownictwa.
Kontakt dzieci ze sztuką i kulturą kształtuje jego osobowość w sferze intelektualnej, moralno-społecznej, rozwija jego wyobraźnię, postawę twórczą oraz wiarę we własne możliwości. Ponadto zabawy teatralne rozładowują nagromadzone emocję, wyostrzają wszystkie zmysły dziecka, wspomagają rozwój koncentracji uwagi oraz pamięci.
Jednym z zadań programu jest ukazanie możliwości inspirowania zabawy, w której dzieci własnymi siłami i twórczością ożywią bajkowe postaci i stworzą własny teatr.
Założenia programu kółka teatralnego:
Program kółka teatralnego przeznaczony jest dla dzieci sześcioletnich. Realizowany będzie w przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi od października 2018 do kwietnia 2019r.
Najważniejszym zadaniem dodatkowych zajęć teatralnych jest rozwijanie uzdolnień artystycznych oraz językowych u dzieci, wprowadzenie gry aktorskiej w inscenizacjach teatralnych zakończonych występem przed społecznością przedszkolną. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu po 45 minut.

Cele kółka teatralnego:

- Kształcenie uczuć i przyswajanie właściwych postaw;
- Doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała;
- Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym;
- Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny;
- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
- Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;
- Rozwijanie poprawnej wymowy w języku angielskim;
- Poszerzanie zasobu słownictwa;
- Rozumienie prostych zwrotów, wierszyków, historyjek w języku angielskim i reagowanie na nie;
- Uczestnictwo w zabawach: muzycznych, ruchowych, teatralnych prowadzonych w języku angielskim;
- Powtarzanie prostych rymowanek, wierszyków i piosenek w języku angielskim;
- Rozwijanie wyobraźni;
- Ćwiczenie pamięci;
- Poznanie specyfiki pracy aktora;
- Poznanie procesu twórczego nad spektaklem;
- Budzenie ciekawości teatrem;
- Inscenizowanie treści samodzielnie lub w grupach zgodnie ze słowami narratora;
- Swobodne poruszanie się w przestrzeni;
- Przełamanie nieśmiałości podczas wyrażania własnych sądów i opinii;

Metody kółka teatralnego:

Metody aktywne uczą kreatywnego myślenia, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, ale uczą także komunikowania się i współdziałania. Skuteczność tych metod zależy w dużej mierze od zaangażowania emocjonalnego dzieci, ich zainteresowań i motywacji. W pracy z dziećmi w szczególności wykorzystane zostaną metody:
- działania praktycznego;
- zadań stawianych dziecku;
- pokazu i obserwacji;
- objaśnienia i instrukcji;
- ćwiczeń utrwalających;
- ekspresyjna;
- metody aktywizujące: drama, pantomima, gry i zabawy integracyjne,

Formy pracy:

- praca zespołowa;
- Zabawy naśladowcze,
- Improwizacja,
- Zabawy tematyczne,
- Inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,
- Udział dzieci w spektaklach i widowiskach teatralnych,
- Ćwiczenia dykcji, mimiki, ruchowe,

Oczekiwane efekty, zmiany, rezultaty

Dziecko:
- dziecko umie przekazywać swoje myśli i uczucia w formie dramy,
- jest wszechstronnie uaktywnione;
- zna podstawowe pojęcia związane ze sztuką;
- recytuje teksty, śpiewa piosenki w języku angielskim;
- aktywnie uczestniczy w inscenizacjach i teatrzykach organizowanych na terenie przedszkola;
- umie odczytać informację przekazaną gestem, mimiką, układem tanecznym, grą aktorów; nastroju zaakcentowanego dekoracją, strojem , charakteryzacją aktorów; dynamiką i przebiegiem akcji przedstawionej w sztuce teatralnej;
- jest świadome swego działania i uczestnictwa w programie;
Promocja przedszkola – przewidziane formy:
- występ przed publicznością przedszkola;
- występ przed rodzicami;
- występ przed uczniami zaprzyjaźnionej szkoły podstawowej;

Rozkład materiału
Miesiąc
Realizowane treści

październik
- Poznajemy się – zabawy integracyjne wg metody KLANZA;
- Zaznajomienie dzieci z takimi pojęciami jak: aktor, scena, przedstawienie, kurtyna, kulisy, rekwizyt, teatr. Oglądanie obrazków lub zdjęć ukazujących w/w pojęcia. Obejrzenie fragmentu profesjonalnego przedstawienia na laptopie;
- Zabawy i ćwiczenia twórcze np.: „Rzeźbiarz”, „Roboty”, Figurki”;
- Improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej. Rytmizacja i melodyzacja tekstów.

Listopad
- Zabawy pantomimiczne np. „Jesz jabłko”, „Ubierasz się na spacer”, „Budzisz się”
- Zabawy z wykorzystaniem dramy tj.:
- "MINKI" : dzieci podzielone na trzy lub cztery grupy. Każda grupa siada w odrębnym kole. Nauczycielka podchodzi do każdego koła i informuje, jaki rodzaj emocji, uczucia będą pokazywać za pomocą gestów, mimiki, np. jesteście weseli, smutni, zamyśleni, przestraszeni, zdziwieni itp. Pozostałe dzieci odgadują rodzaj emocji przedstawioną przez daną grupę.
- "JA JESTEM...": dzieci poruszają się w rytmie tamburyna Na przerwę mówią: „ja” (tupiąc prawą nogą), „jestem” (wskazują dłonią siebie), a nauczycielka dodaje - zły. Dzieci za pomocą mowy ciała, mimiki, gestu przedstawiają, jak się czują i zachowują, kiedy są złe. Podczas kolejnych przerw w muzyce można wykorzystać określenia: smutny, wesoły, zdziwiony, wystraszony itp.
- Improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej. Rytmizacja i melodyzacja tekstów

Grudzień
- Zaznajomienie dzieci z wyrażeniami, piosenkami oraz wierszami angielskimi, które będą podstawą przedstawienia.
- Wielokrotne powtarzanie z technikami ciszej, głośniej. Próby indywidualnych recytacji oraz śpiewu.
- Zabawy i ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę z wykorzystaniem krótkich rymowanek i piosenek w j. angielskim
- Przydzielenie poszczególnych ról na potrzeby przedstawienia z języka angielskiego.

Styczeń
- Ukazanie dzieciom ogólnego sensu przedstawienia z języka angielskiego.
- Zabawy i ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę z wykorzystaniem krótkich rymowanek i piosenek w j. angielskim
- Próby wykonania sceny I, sceny II i sceny III.
- Zwrócenie uwagi na ustawienie, ruch oraz postawę adekwatną do danej sceny.

Luty
- Zabawy z wykorzystaniem dramy tj.:
- "KWIATY NA ŁĄCE": siad klęczny w kole. Głowa schowana na kolanach. Muzyka pełni rolę słońca. Nagrzane „kwiaty” rozchylają się, unosząc główki coraz wyżej (głośno) kiedy słońce chowa się za chmury (cicho) kwiaty się zamykają.
- "CHUSTECZKI": dzieci każde z innym kolorem szarfy (4 kolory) stoją w rozsypce. W środku jedno dziecko trzyma cztery chusteczki – kolory takie same, jak szarfy. Uniesiona chusteczka (np. czerwona) zaprasza do biegania dzieci z czerwonymi szarfami. Podniesienie innej powoduje, że biega nowa grupa, a poprzednia natychmiast się zatrzymuje.
- Zabawy i ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę z wykorzystaniem krótkich rymowanek i piosenek w j. angielskim
- Improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej. Rytmizacja i melodyzacja tekstów

Marzec
- Scenki dramowe w wykonaniu dzieci -„Telefon do przyjaciela”
Tematy rozmów:
a/Chory kolega. b/Masz urodziny i chcesz zaprosić przyjaciółkę. Przyjaciółka nie ma ochoty iść.
- Zabawy i ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę z wykorzystaniem krótkich rymowanek i piosenek w j. angielskim
- Przygotowanie dekoracji oraz strojów.
- Wykonanie sceny I, sceny II oraz sceny III, dopracowywanie szczegółów przedstawienia; kilkukrotne powtarzanie wyrażeń, piosenek oraz wierszy.

Kwiecień
- Występy dzieci przed rówieśnikami z przedszkola, zaprzyjaźnionych szkół oraz przedszkoli oraz dla rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.