X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38750
Przesłano:

Myśl, działaj, żyj kreatywnie!

„MYŚL, DZIAŁAJ, ŻYJ KREATYWNIE !”

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo-metodycznym z zakresu zajęć kreatywnych realizowana

dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach

Autorzy:

Ewelina Czogała - nauczyciel matematyki, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany,
Iwona Mazelanik - nauczyciel języka angielskiego, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany,
Kamila Porwoł - nauczyciel języka polskiego, wykształcenie wyższe magisterskie oraz stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy,
Jan Żygłowicz - nauczyciel geografii, matematyki, informatyki. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz stopień awansu zawodowego – nauczyciel mianowany

Spis treści:

1. Wstęp i założenia innowacji ........................................ 3

2. Przewidywane efekty wdrożenia innowacji ........................................ 3

3. Cele innowacji........................................ .. 3-4

5. Metody i techniki nauczania ........................................ 4-5

6. Formy pracy ........................................ 5

7. Ewaluacja celów ........................................ 5

8. Tematyka zajęć........................................ 5-6

• Okres realizacji: 3 września 2018 – 21 czerwca 2019
Rok szkolny: 2018/2019
Miejsce realizacji: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach
Adresat innowacji: klasy VIII a, VIII b, VIII c, VIII d
Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna
Podstawa prawna: regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej szkoły- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) - art. 15 pkt 29b.

WSTĘP I ZAŁOŻENIA INNOWACJI:
Będąc nauczycielami, lecz także rodzicami dzieci w różnym wieku, mamy możliwość przekonywania się na co dzień, w jaki sposób wrodzona ciekawość świata, umiejętność zadziwiania się otoczeniem oraz potrzeba tworzenia u młodych ludzi zanika w miarę przechodzenia przez kolejne etapy edukacji szkolnej. Zatrważające jest jak często schematy narzucane w szkole, negatywnie wpływają na rozwój kreatywności u młodych ludzi, powodując, że stają się oni biernymi obserwatorami rzeczywistości, zamiast brać czynny udział w komponowaniu nowego świata. Z tych obserwacji wynikła potrzeba stworzenia tak zorganizowanych zajęć, aby w jak największym stopniu motywowały one i zachęcały uczniów do samodzielnego działania. Wszelako pojęta kreatywność ma brać swój początek z tego, co nas otacza, z codziennych zajęć, obowiązków, życia szkolnego i domowego, na tym więc opieraliśmy nasze pomysły.
Innowacja pedagogiczna „Myśl, działaj, żyj kreatywnie” jest skierowana do uczniów klas ósmych będących na progu zmiany szkoły. Wdzięczny temat kreatywności daje również możliwość wykazania się nauczycielom, którzy widzą w edukacji coś więcej niż tylko nauczane przez nich przedmioty.

PRZEWIDYWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI:
Realizacja innowacji wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów.
Uczniowie:
• Rozwiną swoje zainteresowania i uzdolnienia.
• Poszerzą zakres umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie
• Rozwiną swoją kreatywność i twórcze myślenie.
• Poznają metody umiejętnego komunikowania się i współpracy w grupie
• Nauczą się wyrażania swoich myśli, zdań oraz indywidualnych pomysłów
• Staną się odpowiedzialni za swoje zadania i wybory
• Wzmocnią swoją wiarę we własne siły
• Aktywnie będą uczestniczyć w promowaniu szkoły.

CELE GŁÓWNE :
• Stymulowanie kreatywności i rozwoju intelektualnego ucznia
• wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez naukę w ruchu i wspólną zabawę
• wzbogacenie oferty pracy szkoły
CELE SZCZEGÓŁOWE :
• Dostrzeganie konieczności kreowania dobrego własnego wizerunku,
• Rozumienie wpływu zasad zachowania na budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi,
• Poznanie zasad nawiązywania kontaktów w różnych sytuacjach,
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• Kształcenie umiejętności wyznaczania sobie celów, planowania i sposobów ich realizacji,
• Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, ich selekcjonowanie i przetwarzanie,
• Kształtowanie umiejętności płynnej wypowiedzi, prezentowania własnego zdania, autoprezentacji oraz prezentacji pracy grupy,
• Rozwijanie kreatywnej postawy,
• Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz predyspozycji,
• Kształtowanie poczucia własnej wartości
• Rozwijanie pozytywnej motywacji do podejmowania różnych działań
• Wdrażanie umiejętności podejmowania decyzji oraz przewidywania ich konsekwencji,
• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
• popularyzowanie aktywności ruchowej,
• nauka radzenia z emocjami podczas wygranej i przegranej w czasie zabawy,
• rozwijanie aktywności twórczej i indywidualnych predyspozycji intelektualnych uczniów,
• rozwijanie prawidłowych relacji interpersonalnych,
• kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności,
• motywowanie do zdobywania wiedzy,
• rozwijanie zdolności twórczego myślenia i umiejętności wnioskowania,
• kształtowanie takich cech osobowości jak: odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość itp.
• rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły,

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA:
• burza mózgów,
• metoda dyskusji i drzewo decyzyjne,
• drama,
• metoda projektu,
• śnieżna kula (dyskusja piramidowa)
• debata – analiza argumentów "za i przeciw",
• gry dydaktyczne,
• metoda twórczego rozwiązywania problemów

FORMY PRACY:
Innowacja zakłada następujące formy pracy podczas zajęć lekcyjnych:
• praca z całą klasą,
• praca w grupach,
• praca w parach,
• praca indywidualna,
• praca z komputerem, tablicą interaktywną lub rzutnikiem multimedialnym.

EWALUACJA CELÓW
Jako ewaluację celów zakładamy:
• przeprowadzenie ankiety końcowej wśród uczniów,
• cykliczne wystawy efektów prac powstałych na poszczególnych zajęciach w różnych klasach,
• obserwacje uczniów na lekcjach poprzedzających zajęcia kreatywności, a także tych, które następują po nich,
• kontakt z innymi nauczycielami uczącymi w danych klasach, w celu weryfikacji ewentualnych zmian zachodzących w zachowaniach uczniów po odbyciu lekcji kreatywności,
• monitorowanie aktywności uczniów na początkowych i późniejszych zajęciach kreatywności.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Wprawka w 3D.
2. Konstrukcje z kart.
3. Niezwykłe zastosowania.
4. Szkoła cięcia.
5. Sznurek, wstążka, sznurowadło, drucik... 100 pomysłów na...
6. Fabryka wyrazów.
7. Gramy w kartofla.
8. Przewidywanie konsekwencji.
9. Znajdź rozwiązanie.
10. Kim jest osoba kreatywna?
11. Stymulowanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia. Czy potrafisz twórczo myśleć?
12. Indywidualne redagowanie niezwykłej opowieści.
13. Rozwijanie zdolności twórczych.
14. Radość tworzenia plastyka.
15. Kreatywność w kuchni.
16. Super zabawy na imprezy.
17. Niezwykłe zastosowanie przedmiotów.
18. Sprawdź swoją pamięć.
19. Stwórz coś z niczego, drogi kolego.
20. Muzyka w mojej głowie, coś o mnie Wam opowie.
21. Historia mojego życia w obrazach.
22. Kreatywni z książką – czytaj między wierszami.
23. „Nigdy nie daj sobie wmówić, że czegoś nie potrafisz”. Co filmy mają wspólnego z rzeczywistością?
24. Trzeba to ulepszyć.
25. Podróż za jeden uśmiech. Jestem z...
26. I dlatego lew ma grzywę.
27. Określanie własnego stylu uczenia się – kwestionariusz „Mój preferowany styl uczenia się”.
28. Uczenie przez doświadczenie – ciecz newtonowska.
29. Drugie życie plastikowej butelki.
30. Survival – quiz. Czy przetrwałbyś tydzień w lesie?
31. Survival w TV.
32. Wynalazek na miarę XXI wieku.
33. Kreatywne wpisy.
34. Technika kreatywności, czyli jak nauczyć się kreatywnego myślenia?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.