X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38599
Przesłano:

Barwy jesiennych drzew - scenariusz zajęć rozwijających zainteresowania plastyczne i kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania plastyczne i kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym- zajęcia otwarte dla nauczycieli.

Temat zajęć: Barwy jesiennych drzew
Grupa: Uczniowie klasy III gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Prowadząca: Marta Jakubowska.
Data zajęć: 08.11.2018 r.
Cele ogólne:
- rozwijanie zainteresowań plastycznych
- kształcenie wyobraźni plastycznej.
Cele szczegółowe- uczeń potrafi:
- współpracować w grupie
- przygotować farby według instrukcji nauczyciela
- wykorzystywać różne materiały plastyczne
- zastosować poznaną technikę według własnej inwencji twórczej
- doprowadzić pracę do końca.
Cele terapeutyczne:
- wzmocnienie poczucia własnej wartości
- pobudzanie ekspresji twórczej
- wyciszenie, rozluźnienie
- doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej
- doskonalenie umiejętności rozumienia komunikatów słownych
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Metody pracy:
- zabawa plastyczno-sensoryczna
- eksperymentowanie
- pokaz
- rozmowa, instrukcja słowna.
Techniki plastyczne: malowanie farbą.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Środki dydaktyczne: przykładowe prace plastyczne, kartki papieru rysunkowego, barwniki spożywcze, mąka, woda, sól, łyżeczki, plastikowe miseczki i kubeczki, pędzle, gazety.

Przebieg zajęć:

I. Część wprowadzająca:
1. Zapoznanie z tematem: rozmowa.
2. Prezentacja potrzebnych materiałów.
3. Pokaz przykładowych prac.
4. Organizacja stanowisk pracy: rozłożenie gazet i potrzebnych materiałów.
II. Zabawa sensoryczno-motoryczna: tworzenie farb.
Uczniowie zostają podzieleni na dwie podgrupy. Każda z grup otrzymuje składniki potrzebne do utworzenia farb (woda, mąka, sól) oraz naczynia (miseczki, kubeczki, łyżeczki). Uczniowie tworzą farby według instrukcji nauczyciela:
- tworzenie bazy: mieszanie wody, mąki i soli w równych proporcjach,
- mieszanie masy, rozgniatanie grudek,
- rozdzielanie gotowej masy (bazy) do kilku kubeczków,
- dodawanie do kubeczków z masą różnokolorowych barwników spożywczych,
- mieszanie barwników z bazą, aż do powstania kolorowej farby.
III. Malowanie „farbami rosnącymi”.
Uczniowie rozdzielają się. Każdy z nich indywidualnie maluje jesienne drzewo według własnego pomysłu, z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych farb. Uczniowie eksperymentują mieszając farby, starając się oddać jesienną kolorystykę drzew. Kiedy farby wysychają, stopniowo „unoszą się do góry”, tworząc ciekawą fakturę.
IV. Część końcowa:
1. Porządkowanie stanowiska pracy.
2. Podsumowanie pracy uczniów: uczniowie opisują wrażenia dotyczące lekcji, stosowanych technik, dokonują samooceny swoich prac.
3. Wykonanie wystawki prac: dekoracja w klasie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.