X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38564
Przesłano:

Banki i giełda. Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie

Temat: Banki i giełda.

Cele operacyjne lekcji:
Po lekcji uczeń potrafi:
- wyjaśnić pojęcia: bank, giełda, akcja, obligacja, hossa, bessa, kredyt, makler, depozyt bankowy, akcjonariusz, inwestor, dywidenda, inflacja,
- wymienić banki znajdujące się w najbliższej okolicy,
- wymienić daty najważniejszych wydarzeń związanych z historią giełdy w Polsce: 1817 r., 1991 r.,
- wymienić najbardziej znane giełdy na świecie,
- wymienić rodzaje giełd,
- scharakteryzować działanie giełdy papierów wartościowych,
- opisać działania, jakich możemy dokonać w banku,,
- wyjaśnić różnice między akcjami a obligacjami,
- wypełnić druk wpłaty gotówkowej,
- pokazać na mapie miasta polskie, w których istniały dawniej giełdy: Warszawę, Kraków, Wilno, Poznań, Łódź,
- wyjaśnić, na czym polega ryzyko grania na giełdzie,

Środki dydaktyczne:
- podręcznik z ćwiczeniami „Wiedza o społeczeństwie II”,
- mapa Polski 1918-1939 r.,
- druki wpłaty gotówkowej,
- kartki z ćwiczeniami dotyczącymi wypełnienia druków gotówkowych,
- kartki z zadaniem domowym,

Metody i formy pracy:
- praca z podręcznikiem,
- praca z mapą ścienną,
- ćwiczenia praktyczne,
- pogadanka z elementami dyskusji,

Przebieg lekcji:
FAZA WPROWADZAJĄCA:

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, sprawdzenie pracy domowej.
2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji.

FAZA REALIZACYJNA:

1. Uczniowie wyjaśniają, czym jest bank i jakich można dokonać w nim operacji finansowych.
2. Wspólnie wymieniamy banki znajdujące się w naszej najbliższej okolicy.
3. Podajemy przykłady kredytów, które można wziąć w banku.
4. Wyjaśniam pojęcie „inflacja” i mechanizmy związane z tym zjawiskiem.
5. Dyżurni rozdają druki wpłat gotówkowych oraz kartki z poleceniami, a ja wyjaśniam, jak powinni je wypeł-nić. Po wypełnieniu dyżurni zbierają druki.
6. Wspólnie wyjaśniamy, czym jest giełda i jakie są jej rodzaje.
7. Krótko opisuję historię giełdy w Polsce.
8. Uczniowie pokazują na mapie ściennej miasta, w których były dawniej giełdy: Warszawę, Kraków, Poznań, Łódź, Wilno oraz wymieniają najbardziej znane giełdy na świecie.
9. Wyjaśniam, czym jest akcja i obligacja.
10. Uczniowie uzupełniają z moją pomocą tabelę.
AKCJONARIUSZ
- posiada część firmy,
- pobiera dywidendy,
- ponosi ryzyko strat firmy i spadku cen akcji,
- w każdej chwili może sprzedać akcje,
POSIADACZ OBLIGACJI
- udziela pożyczki,
- pobiera odsetki,
- nie ponosi ryzyka strat Skarbu Państwa,
- są długoterminowe,

11. Uczniowie na podstawie schematu z podręcznika wyjaśniają działanie giełdy papierów wartościowych.
12. Wyjaśniam pojęcia: hossa i bessa.

FAZA PODSUMOWUJĄCA:

1. Uczniowie wyjaśniają różnicę między akcją i obligacją.
2. Uczniowie dyskutują na temat: Jak zainwestować dobrze pieniądze?

Praca domowa:
Wygrałeś na loterii pieniężnej 100 tys. zł i chcesz je zainwestować. Biorąc pod uwagę sposoby inwestowania pieniędzy, o których mówiliśmy na dzisiejszej lekcji, wybierz najbardziej korzystny według Ciebie. Uzasadnij swoją decyzję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.