X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38489
Przesłano:

Jesienna plucha. Konspekt na zajęcia plastyczne

4. Scenariusz zajęć „Jesienna plucha”

Temat : „Jesienna plucha”.

Cel: Rozróżnianie poznanych barw dopełniających i złamanych.
Cele operacyjne:
wiadomości:
a) uczeń zna i rozumie pojęcia barwy dopełniającej i barwy złamanej
b) uczeń posługuje się poznanymi terminami plastycznymi
umiejętności :
a) uczeń potrafi wskazać obraz do wykonania którego użyto barw złamanych.
b) uczeń potrafi wykorzystać poznana wiedzę do wykonania pracy plastycznej
postawy:
a) uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach

Metody pracy:
- słowna -pogadanka
- oglądowa – pokaz ilustracji z barwami dopełniającymi i złamanymi
-aktywizująca– ćwiczenie praktyczne

Formy pracy:
- zbiorowa (wprowadzenie do tematu i analiza pracy plastycznej)
- indywidualna

Środki dydaktyczne :
- podręcznik do plastyki „ Do dzieła” J. Lukas, K. Onak, Nowa Era, W-wa 2012
- papier
- farby plakatowe i akwarele
- ilustracje przedstawiające barwy złamane
Czas trwania 60 minut.

Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno -porządkowe – przygotowanie stanowisk pracy.
2. Wprowadzenie -zapoznanie uczniów z tematem zajęć „Jesienna plucha”. Nauczyciel zadaje pytanie z czym uczniom się kojarzy temat zajęć ( szarością, pochmurnym dniem, deszczem). Podsumowując odpowiedzi uczniów, nauczyciel opowiada o barwach dopełniających i złamanych, które można wykorzystać do stworzenia pracy o jesiennej plusze. Następnie prezentuje uczniom ilustracje obrazów, w których wykorzystano barwy złamane i dopełniające.
3. Ćwiczenia plastyczne.
Nauczyciel określa zadanie, które mają wykonać uczniowie tj. stworzyć pracę plastyczna pod tytułem „Jesienna plucha” wykorzystując barwy poznane wcześniej. Uczniowie rozpoczynają samodzielną pracę, a w jej trakcie nauczyciel udziela wskazówek.
4. Podsumowanie.
Po zakończeniu prac w grupach, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela omawiają przygotowane prace.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.