X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38443
Przesłano:

Sprawozdanie z działalności zespołu samokształceniowego nauczycieli II etapu edukacyjnego

W roku szkolnym 2017/2018 zespół nauczycieli zebrał się pięć razy. Na pierwszym spotkaniu wybrano przewodniczącego zespołu nauczycieli. Tego dnia zespól nauczycieli opracował też roczny plan pracy, przedstawiono też oferty szkoleniowe PCE i PPP w Wołowie.
Na drugim spotkaniu nastąpiła analiza opinii i orzeczeń PP-P w Wołowie. Nauczyciele zapoznali się z nowymi opiniami uczniów. Zaplanowano też badania kontrolne uczniów w PPP w Wołowie. Pedagodzy dostosowali wymagania programowe do wskazówek poradni. Na tym spotkaniu nauczyciele przedstawili również swoje przedmiotowe systemy oceniania. Nauczyciele opracowali rozkłady materiałów nauczania do swoich przedmiotów.
Na trzecim spotkaniu nastąpiła analiza diagnoz przedmiotowych i wypracowanie wniosków do dalszej pracy.
Na czwartym spotkaniu omówiono oceny proponowane z poszczególnych przedmiotów.
Na piątym spotkaniu omówiono wyniki diagnoz przedmiotowych. Wyciągnięto wnioski do dalszej pracy.
Na spotkaniach zespołu nauczyciele omawiali przebieg uroczystości i konkursów szkolnych.
Na bieżąco nauczyciele omawiali zachowanie i postępy uczniów w nauce.

Wnioski do dalszej pracy:
1 Poprawa wyników z diagnozy poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów.
2 Dzielenie się przez nauczycieli zdobyta wiedzą na kursach i szkoleniach.
3 W dalszym ciągu omawianie na bieżąco uroczystości i konkursów szkolnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.