X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38351
Przesłano:
Dział: Języki obce

Projekt edukacyjny języka angielskiego "Books - świat bajek"

Przedszkole w Leśniakowiźnie - projekt edukacyjny języka angielskiego BOOKS

Projekt edukacyjny „Books — świat bajek.”

Wprowadzenie

Projekt edukacyjny pt. „ Books – świat bajek” został zaplanowany oraz przeprowadzony w grupie 5-latków w Przedszkolu w Leśniakowiźnie. Realizacja projektu posłużyła celom związanym z edukacją języka angielskiego w zakresie rozwijania wiedzy i sprawności językowej. Poprzez atrakcyjne dla przedszkolaków treści i formy, wzmacnia pozytywny stosunek do nauki języka. Projekt integruje jednocześnie naukę języka z elementami wiedzy z innych dziedzin, w ten sposób wpisując się w charakter kształcenia na początkowym etapie edukacyjnym.

Produktem końcowym pracy dzieci jest książka z rysunkami wraz z podpisami w języku angielskim, prezentująca krótką bajkę wymyśloną przez dzieci. Po wykonaniu pracy finalnej każde zaprezentowało swoją książkę przed młodszymi dziećmi i nauczycielami z przedszkola. Dzieci mogły zabrać książkę do domu na jeden dzień w celu
zaprezentowania go rodzinie. Książki została udostępniony wszystkim przedszkolakom i
nauczycielom w biblioteczce przedszkolnej.

Szczegółowy opis projektu:
Czas wykonania: 18 jednostek lekcyjnych + przygotowanie 7 godzin.

Cele językowe:
Dziecko zna:
• budowę książki;
• nazwy bajek po angielsku: The Snow Queen, Puss in boots.
• miejsca, gdzie dostępne są książki
Dziecko potrafi:
• reagować na polecenia nauczyciela wypowiadane w języku angielskim
• zrozumieć sens słuchanej treści w języku angielskim
• czytać globalnie wybrane wyrazy związane z tematyką projektu
• poprawnie wypowiadać nazwy postaci i przedmiotów z bajek: prince, princess, fairy, tower, wand
• właściwie zachować się w bibliotece i księgarni

Zad. 1. Wprowadzenie: Co to jest książka?
Czas trwania: 1 godzina
Cele językowe: nauka słownictwa: a book, a cover, a page, a title, big, small; używanie wyrażenia I like books.
Cele ogólnoedukacyjne: omówienie budowy książki oraz ich wielkości.
Opis zadań:
Przypomnienie dzieciom znaczenia słów: big, small. Rozmowa z uczniami na temat książek znajdujących się w sali. Poznanie ich części składowych: cover, page, title
Wykonanie rysunku utrwalającego wyrażenia: a big book, a small book.

Zad. 2. Sporządzenie Reader’s code – kodeks czytelnika.
Czas trwania: 1 godzina
Cele językowe: słownictwo reader’s code, bookcase, put on, pull out, read
Cele ogólnoedukacyjne: ustalenie zasad korzystania z książek.
Opis zadań:
Rozmowa z dziećmi na temat szanowania książek. Zastosowanie metody burza mózgów podczas ustalania zasad korzystania z książek. Wybranie kilku zasad oraz sporządzenie kodeksu czytelnika i powieszenie go na ścianie. Inscenizowanie zasad zawartych w kodeksie.

Zad. 3. Miejsca z książkami.
Czas trwania: 1 godzina
Cele językowe: nauka słownictwa: library, bookshop, używanie zwrotów: This book, please, Quiet, please, Thank you, Excuse me.
Cele ogólnoedukacyjne: używanie zwrotów grzecznościowych. Wprowadzenie metody globalnego czytania
Opis zadań:
Rozmowa z dziećmi, gdzie dostępne są książki, wskazanie miejsc przechowywania książek w przedszkolu. Wprowadzenie napisów: library, bookshop, bookcase. Zabawa w księgarnię i bibliotekę. Wskazanie różnic pomiędzy tymi dwoma miejscami. Rozmowa na temat zachowywania się w tych miejscach.

Zad. 4. In the library – wycieczka do biblioteki.
Czas trwania: 2 godziny
Cele językowe: powtórzenie słownictwa z poprzednich zadań
Cele ogólnoedukacyjne: zapoznanie z biblioteką, wykonanie pracy plastycznej
Opis zadań:
Zorganizowanie wyjścia do pobliskiej biblioteki szkolnej. Poznanie pracy bibliotekarza. Szukanie książek anglojęzycznych. Opowiadanie swoich przeżyć po powrocie. Wykonanie rysunku biblioteki.

Zad. 5. Słuchanie baśni : Puss in boots i The Snow Queen
Czas trwania: 4 godziny + 2 godziny przygotowania
Cele językowe: nauka słownictwa: fairy tale, a magic mirror, ice, snow, frozen, snowflackes, gift, mill, cat, boots, master, clothes, king
Cele ogólnoedukacyjne: ogólne rozumienie słuchanego tekstu. Wprowadzenie metody globalnego czytania
Opis zadań:
Słuchanie bajek w języku angielskim. Próby opowiedzenia baśni samodzielnie przez chętne dzieci. Wyszczególnienie słów kluczowych z baśni oraz zastosowanie globalnego czytania. Ćwiczenia utrwalające słownictwo. Wykonanie rysunku przedstawiającego ulubioną scenę z baśni.

Zad. 6. Nauka piosenki There once was a princess long ago.
Czas trwania: 1 godzina + 1 godzina przygotowania
Cele językowe: nauka słownictwa: princess, prince, long ago, tower, fairy, wand, hundred years
Cele ogólnoedukacyjne: śpiewanie piosenki, reagowanie całym ciałem na słowa piosenki.
Opis zadań:
Wprowadzenie nazw występujących w piosence. Nauka słów piosenki metodą ze słuchu. Zabawa przy piosence. Wykonanie karty pracy.

Zad. 7. Teatrzyk. Tworzenie przedstawienia
Czas trwania: 1 godzina + 1 godzina przygotowania
Cele językowe: powtórzenie wprowadzonego poprzednio słownictwa, stosowanie zwrotów: Hello, Bye, I’m prince...(imię), I’m princess... (imię).
Cele ogólnoedukacyjne: rozwijanie wyobraźni poprzez tworzenie krótkich scenek teatralnych.
Opis zadań:
Dzieci w parach tworzą krótkie scenki teatralne z wykorzystaniem kukiełek księżniczki i księcia. Dzieci przedstawiają postać i używają wcześniej poznanych słów w języku angielskim. Nauczyciel wspiera dzieci w prawidłowym używaniu słownictwa angielskiego.

Zad. 8. Wykonanie książki.
Czas trwania: 2 godziny
Cele językowe: powtórzenie słownictwa z poprzednich zadań oraz kolorów.
Cele ogólnoedukacyjne: wykonanie pracy plastycznej, rozwijanie wyobraźni, wprowadzenie globalnego czytania.
Opis zadań:
Dzieci tworzą własną baśń o księciu i księżniczce i rysują ją. Przyklejają podpisy pod postaciami oraz tytuł książki. Wybierają kolor okładki, a nauczyciel pomaga złożyć wszystkie elementy książki oraz sprawdza poprawność użycia wyrazów.

Zad. 9. Prezentowanie swojej książki przed młodszymi dziećmi.
Czas trwania: 1 godzina
Cele językowe: powtórzenie materiału z poprzednich zadań
Cele ogólnoedukacyjne: prezentacja swojej pracy, zastosowanie poznanego słownictwa w praktyce.
Opis zadania:
5-latkowie zapraszają młodszych kolegów, oraz nauczycieli na prezentację swoich książek. Opowiadają jak wygląda ich książka i o czym jest (jaki ma kolor, tytuł i treść),”czyta” globalnie zamieszczone w niej wyrazy.

Zad. 10. Kącik czytelnika
Czas trwania: 1 godzina + 1 godzina przygotowania
Cele językowe: powtórzenie wprowadzonego słownictwa, nauka słownictwa: reader’s corner, put it on, left, right.
Cele ogólnoedukacyjne: eksponowanie swojej pracy.
Opis zadań:
Utworzenie kącika czytelnika, ustalenie zasad korzystania z niego i udostępniania innym dzieciom ich pracy

Zad. Ewaluacja projektu
Czas trwania: 1 godziny + 2 godziny przygotowania
Cele językowe: podsumowanie wiedzy językowej uczniów
Cele ogólnoedukacyjne: podsumowanie wiedzy i umiejętności uczniów
Opis zadania:
Dzieci wypełniają arkusz samoewaluacji, odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące
tego, co im się najbardziej podobało, a co najmniej. Dzieci opisują czego nauczyły się w czasie trwania projektu.

Ocena wykonania projektu
W celu ocenienia pracy projektowej zastosowałam następujące narzędzia ewaluacji:
• notatki i obserwacje zebrane i dokonane podczas wykonywania pracy projektowej,
• ocenę słowną przedszkolaków,
• karty samooceny dzieci wypełnione po zakończeniu projektu,
• wypowiedzi i komentarze innych nauczycieli na temat pracy projektowej.

Ogólnie proces zaplanowania i przeprowadzenia pracy projektowej oceniam bardzo
pozytywnie. Jeśli chodzi o cele językowe większość dzieci opanowała założone słownictwo. Również poziom rozumienia słuchanego tekstu oceniam na dość wysoki zważywszy na wiek dzieci. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych zabawach i aktywnościach. Dzieci chętnie angażowały się w prace plastyczne. Zadania dramowe były dla dzieci najbardziej atrakcyjne, o czym świadczyły pytania dzieci na koniec zajęć: Kiedy znowu w to się pobawimy? Oprócz wymienienia wielu pozytywów moja refleksja dotyczy także zmian, które można dokonać przeprowadzając podobny projekt w przyszłości. Dotyczą one planowania celów językowych i rodzaju zajęć. W niektórych momentach (np. słuchania bajek) natłok nowego słownictwa był tak duży, że dzieci o niższym poziomie przyswajania wiedzy, nie były w stanie zrozumieć większości słów. Bardzo podobały im się zajęcia ruchowe, ale równocześnie wykazywały się dużym skupieniem podczas słuchania baśni.
Praca finalna czyli wykonanie książki o księżniczce i księciu bardzo się podobała, ponieważ dzieci chętnie ją wykonały i dopytywały kiedy będą mogły zabrać ją do domu i pokazać rodzicom. Ostatecznie poziom wykonania książki oceniam na średnim poziomie, ponieważ zakres słownictwa jaki posiadają dzieci w tym wieku nie pozwolił na rozwinięcie książki do wielu stron.
Rodzicie wyrażali w rozmowach ze mną pozytywne odczucia na temat projektu.
Rodzice chwalili dokonania dzieci tym samym motywując ich do nauki. Największym komplementem jaki usłyszałam o projekcie były słowa rodzica: ” Nareszcie coś mówi w domu o angielskim”.
Nauczyciele widzący produkt finalny oraz słuchając opowieści dzieci o swoich książkach wypowiadali się również pozytywnie. Usłyszałam pochwałę, która mówiła o widocznym dużym zainteresowaniu dzieci w projekt oraz o bogatym jak na ten wiek słownictwie angielskim.
Najtrudniejszym zadaniem było takie zorganizowanie projektu, aby zajęcia odbywały się regularnie.
Wprowadzenie w plan dnia dodatkowej godziny przeznaczonej na naukę języka angielskiego, pomogłaby w realizacji tego jak i innych podobnych projektów.

Samoocena dziecka
Umiem nazwać poniższe obrazki ( w kółku rysuje uśmiechniętą buzię, jeśli zna nazwę) :

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.