X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38307
Przesłano:

Pytania kontrolne z działu "Chemiczne podstawy życia" z biologii na poziomie rozszerzonym

Pytania kontrolne: „Chemiczne podstawy życia”

SKŁADNIKI NIEORGANICZNE
/ P- poziom podstawowy, PP- poziom ponadpodstawowy?
1. Sklasyfikuj pierwiastki na makro- i mikroelementy-P
2. Wymień wiązania o oddziaływania chemiczne- P
3. Podaj funkcje wody-P
4. Omów znaczenie wybranych makro- i mikroelementów-P
5. Omów budowę cząsteczki wody-P
6. Określ objawy niedoboru wybranych makro- i mikroelementów-PP
7. Scharakteryzuj budowę różnych typów wiązań chemicznych- PP
8. Scharakteryzuj właściwości fizykochemiczne wody-PP
9. Uzasadnij znaczenie soli mineralnych dla organizmów-PP
10. Narysuj modele różnych wiązań chemicznych- PP
11. Wykaż związek między budową i właściwościami wody a rolą w organizmie-PP

WĘGLOWODANY
1. Wymień cechy i funkcje głównych grup węglowodanów-P
2. Sklasyfikuj cukry i podaj ich przykłady-P
3. Wymień właściwości mono-, oligo- i polisacharydów-P
4. Określ kryterium podziału cukrów-P
5. Omów występowanie mono-, oligo- i polisacharydów-P
6. Sklasyfikuj monosacharydy-PP
7. Scharakteryzuj i porównaj budowę wybranych polisacharydów-PP
8. Porównaj budowę chemiczną mono-, oligo- i polisacharydów-PP
9. Zaplanuj doświadczenie wykrywania glukozy-PP

LIPIDY
1. Podaj funkcje lipidów-P
2. Sklasyfikuj lipidy ze względu na budowę cząsteczki-P
3. Omów znaczenie poszczególnych grup lipidów-P
4. Wyjaśnij, na czym polega różnica między tłuszczem nasyconym a nienasyconym-P
5. Scharakteryzuj budowę lipidów prostych, złożonych, izoprenowych- PP
6. Uzasadnij znaczenie cholesterolu-PP
7. Zaplanuj doświadczenie wykrywania lipidów-PP
8.Porównaj poszczególne grupy lipidów-PP
9. Omów budowę fosfolipidów
10. Zanalizuj budowę triglicerydu- PP
BIAŁKA
1. Dokonaj podziału białek-P
2. Wymień przykładowe białka i ich funkcje-P
3. Omów budowę białek-P
4. Rozpoznaj struktury przestrzenne białek-P
5. Wymień właściwości białek-P
6. Zapisz wzór ogólny aminokwasu-PP
7. Zapisz reakcję powstawania dipeptydu- PP
8. Charakteryzuj struktury: 1-, 2-, 3-, 4-rzędową-PP
9. Porównaj proces koagulacji i denaturacji białek-PP
10. Zaplanuj doświadczenie wykrywania wiązań peptydowych-PP

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.