X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3828
Przesłano:

Bezpieczeństwo w Internecie - konspekt zajęć wychowawczych

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO

UCZESTNICY: chłopcy z klasy IV

Cele:
Uczeń:
zna zagrożenia jakie może spotkać w Internecie
zna funkcje Internetu
potrafi bezpiecznie korzystać z Sieci
wie jak zachować się w sytuacji niebezpiecznej

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
prezentacja multimedialna
arkusze niedokończonych zdań
arkusze do pracy grupowej

METODY:
mini wykład
burza mózgów
dyskusja

FORMY:
indywidualna
grupowa

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.Część wstępna
1. Powitanie uczniów.
2. Przedstawienie tematyki zajęć i omówienie przebiegu spotkania.
3. Przypomnienie Dnia Bezpiecznego Internetu i najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

II.Część główna
1.Mini wykład oparty na prezentacji multimedialnej dotyczący funkcji Internetu. Prowadząca zwraca uwagę na wady internetu, brak wiarygodności dotyczącej informacji zamieszczanych w Sieci oraz uświadamia uczniom, iż Internet jest przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych i dlatego nie wszystkie strony i informacje na nich zawarte nie są skierowane do nich.

1.Dyskusja na temat informacji zawartych w wykładzie. Skierowanie rozmowy na filmy dla dorosłych zamieszczone w Sieci. Prowadząca uświadamia uczniom, że niektóre filmy są przeznaczone tylko dla dorosłych odbiorców ( filmy te bardzo często odbiegają od rzeczywistości, są fantazją reżyserów ).

2.Praca w grupach. Uczniowie wypełniają arkusze dotyczące wskazania znanych im filmów, które w swojej treści odbiegają od rzeczywistości. Przedstawienie wyników pracy na forum. Dyskusja.

3.Uczestnicy indywidualnie wypełniają arkusze niedokończonych zdań – W Internecie.

III.Część końcowa

1. Podsumowanie całości zajęć w formie dyskusji. Powtórzenie najważniejszych zagadnień.

2. Ewaluacja zajęć w formie ,, buziek".

Podajcie tytuły filmów lub seriali odbiegających od rzeczywistości, napiszcie dlaczego dokonaliście takiego wyboru.

1.
2.
3.
4.
5.
Dokończ zdania

W INTERNECIE
1. Najczęściej ........................................
2. Mogę znaleźć ........................................
3. Moje ulubione strony to........................................
........................................
4. Jestem szczęśliwy gdy........................................
........................................
5. Jestem zły gdy........................................
........................................
6. Kiedy coś mnie zaniepokoi to........................................
........................................
7. Adres strony bez której nie mogę się obejść......................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.