X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38278
Przesłano:

Sztuka pozytywnego myślenia - scenariusz spotkania z rodzicami wprowadzający elementy warsztatowe

Sztuka pozytywnego myślenia

Cele:
- uświadomienie rodzicom znaczenia pozytywnego myślenia,
- określenie warunków sprzyjających pozytywnemu myśleniu,
- prezentacja skutków pozytywnego myślenia.

I. Przebieg spotkania:
1. Powitanie rodziców przez wychowawcę.
2. Wprowadzenie do tematu
Szanowni Państwo!
Pozytywne myślenie jest bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Nastawienie psychiczne to połowa sukcesu, druga- to skuteczne działanie. Na dzisiejszym spotkaniu wspólnie zastanowimy się na znaczeniem pozytywnego myślenia, określimy warunki sprzyjające jego powstawaniu.

Czym jest myślenie pozytywne?
Pozytywne - czyli optymistyczne. Jednocześnie realistyczne, czyli uwzględniające trudności i sposoby radzenia sobie z nimi. To jedna ze strategii pozwalająca nam dokonywać przemian w swoim życiu przez zmianę nastawienia.
Ćwiczenie 1
Nauczyciel łączy uczestników w kilkuosobowe grupy. Każda z grup otrzymuje kartkę z zapisaną sytuacją.

* Na zebraniu rodziców dowiedziałeś się, że syn matki siedzącej obok ciebie prawdopodobnie nie zda do następnej klasy. Po zebraniu idziecie w tę samą stronę. Kobieta nieoczekiwanie zaczyna płakać. Mówi:"Co teraz będzie".

* Odwiedza cię koleżanka. Jest załamana. Jej mąż nieoczekiwanie stracił pracę. Okazuje się, że ona prawdopodobnie również pozostanie bez pracy. Mówi:"Co z nami teraz będzie"?

* Przychodzi do Ciebie zapłakana sąsiadka. Policja zatrzymała jej syna. Jest podejrzany o handel narkotykami. Mówi:"Co teraz się stanie"?

Zadaniem grup jest wspólne ustalenie, zapisanie słów pocieszenia. Liderzy grup odczytują zapisy.

Nauczyciel:
Proszę Państwa! Okazuje się, że każda wypowiedź jest przykładem pozytywnego myślenia- np. zwroty:-będzie dobrze,
- poradzicie sobie,
- dasz radę
oznaczają, że wizualizujemy pozytywnie przyszłość. Wierzymy w możliwość poprawy sytuacji. Naturalnie stosujemy te zabiegi chcąc pomóc psychicznie osobie potrzebującej naszego wsparcia. Możemy również stosować pozytywne myślenie celowo, zmierzając do osiągnięcia wyznaczonego celu, czyli sukcesu.

Nauczyciel prezentuje plakat z napisem:
WIARA- WYTRWAŁOŚĆ- SUKCES

Nauczyciel:
Najważniejszym elementem pozytywnego myślenia jest wiara we własne siły i możliwości. Drugim niezbędnym czynnikiem jest wytrwałość. Wiedząc o tym możemy uwierzyć w sukces i naprawdę go osiągnąć.

Ćwiczenie 2
Nauczyciel przytacza przykłady postaci literackich, bohaterów filmu, którzy dzięki pozytywnemu myśleniu i wytrwałości osiągnęli wytyczony cel.
Następnie prowadzący prosi rodziców o podanie przykładów z własnego życia ukazujący skutki pozytywnego myślenia w osiąganiu sukcesu lub rozwiązania konkretnego problemu.
Nauczyciel:
Zastanówmy się wspólnie nad pytaniem. Dlaczego jedni ludzie wykorzystują siłę pozytywnego myślenia, a inni nie?
Czy pozytywne myślenie jest związane z charakterem człowieka?
Czy optymiści mogą więcej?

Nauczyciel rozdaje uczestnikom kartki z tabelą:

OPTYMISTA:
- dostrzega pozytywne strony życia,
- wierzy w lepsza przyszłość,
- widzi wyjście z każdej sytuacji,
- uważa, że zawsze może osiągnąć szczęście,
- z porażki czerpie naukę,
- skupia się na działaniu, nie myśląc dużo o ryzyku

PESYMISTA:
- dostrzega głównie ujemne strony życia,
- ma negatywne oczekiwania związane z przyszłością,
- wychodzi z założenia,że niewiele można zmienić,
- nie ufa innym i sobie,
- wszystko widzi w czarnych barwach
- porażka pogrąża go w apatii i przekonaniu, że może być tylko gorzej
- koncentruje się na możliwych porażkach i ryzyku, jakie niesie za sobą działanie.

Nauczyciel:
Najnowsze badania wykazują, że optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, dłużej żyją, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa.
Do której z grup chcecie Państwo, by należało wasze dziecko?

Ćwiczenie 3
Nauczyciel:
Czy można nauczyć się pozytywnego myślenia?
Najważniejsze jest przekonanie ( wiara), że my sami w dużej mierze decydujemy o swoim postępowaniu, swojej przyszłości.

Nauczyciel grupuje uczestników w dwa zespoły.
Pierwszy zespół tworzy listę wydarzeń, na które nie mamy wpływu, np.
- konflikt zbrojny,
- powódź,
- brak dopływu prądu,itp.

Drugi zespół przedstawia listę wydarzeń, na które mamy wpływ, np.
- wykształcenie,
- podejmowanie decyzji,
- posiadanie czegoś,
- pokonywanie swojego lenistwa, egoizmu itp.

Liderzy grup odczytują zapisane wydarzenia.

Wnioski/ dyskusja
Nauczyciel:
Podstawą pozytywnego myślenia jest skupienie się na rzeczach, wydarzeniach, a które mamy wpływ. Niszczące jest zamartwianie się wydarzeniami i sytuacjami, na które nie mamy wpływu. Zmiana sposobu myślenia, nie dopuszczanie do siebie tzw. czarnych myśli.Mówienie o rzeczach dobrych decyduje o optymistycznym widzeniu świata i sprzyja pozytywnemu myśleniu.
Proszę Państwa, pamiętajmy.
Nie ma w życiu beznadziejnych sytuacji. Są tylko ludzie, którzy są bezradni wobec nich.

SŁOWNIK WYCHOWAWCY:
O p t y m i z m - skłonność dostrzegania dodatnich stron życia, przewidywania pozytywnego przebiegu wydarzeń.
To wiara w lepszą przyszłość, myślenie i przekonanie, że świat jest dobry.

P e s y m i z m - skłonność dostrzegania tylko ujemnych stron życia, do negatywnej oceny wydarzeń, negatywnych oczekiwań, związanych z przyszłością.

Na zakończenie nauczyciel rozdaje rodzicom kserokopie sentencji, które wspólnie analizują.

SENTENCJE POZYTYWNEGO MYŚLENIA:
* Nie bądź toksycznym człowiekiem,
* Staraj się być życzliwy wobec innych,
* Krzykliwy lub smutny i pesymistyczny nauczyciel/ rodzic sam obniża swój autorytet w oczach dzieci, wychowanków
* Miej odwagę przyznać się do błędów,
* Często używaj słów: proszę, dziękuję, przepraszam
* Nie doszukuj się w dzieciach złych intencji,
* Sukces nauczyciela/ rodzica polega na uzyskaniu własnych odpowiedzi od dzieci, a nie na wygłaszaniu swoich mądrości
* Nigdy nie ubliżaj swoim wychowankom- gdy to robisz- sprawiaszim ból i tracisz własny autorytet,
* Mów każdemu człowiekowi jasno, czego od niego oczekujesz.

Nauczyciel:
Dziękuję Państwu za zaangażowanie i mam nadzieję, że ta wiedza pomoże nam wszystkim w życiu, pracy, wychowaniu naszych dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.