X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38247
Przesłano:

Komórkowa budowa organizmów. Konspekt lekcji biologii dla klasy VII

Konspekt lekcji biologii dla klasy VII
Dział programu: „Biologia – nauka o życiu”

Temat: „Komórkowa budowa organizmów”

1. Cele lekcji:

a/ Wiadomości:
Uczeń:
- zna elementy budowy komórek: roślinnej, zwierzęcej, grzybów i bakterii
- wie jakie funkcje pełnią: ściana komórkowa, błona komórkowa, jądro komórkowe, chloroplasty, mitochondria, wakuole, rybosomy, aparat Golgiego, cytoplazma

b/Umiejętności:
Uczeń:
- potrafi prawidłowo rozpoznać elementy komórki na schemacie
- potrafi wykonać przy pomocy instrukcji preparat ze skórki liścia spichrzowego cebuli
w kropli wody
- potrafi narysować kształt komórek skórki liścia spichrzowego cebuli zaobserwowanych
przez mikroskop

c/Postawy:
Uczeń:
- jest świadomy że świat biologiczny może mieć wymiar micro oraz, że wiele
jego elementów dostrzegalnych jest pod mikroskopem
- jest zainteresowany obserwacją różnych preparatów wykonanych z fragmentów roślin
lub zwierząt ukazujących komórkową budowę organizmów
- aktywnie uczy się wyciągania logicznych wniosków na podstawie obserwacji

2. Metody i formy pracy:

- pogadanka, obserwacja gotowych preparatów ,wykonanie preparatu ze skórki liścia spichrzowego cebuli, praca z książką i materiałem kserograficznym z zeszytu ćwiczeń, wykonanie rysunku komórek obserwowanych przez mikroskop

3. Środki dydaktyczne:

-podręcznik, zeszyt ucznia, materiały kserograficzne, preparaty stałe, mikroskop, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, pipeta, igła preparacyjna, pęseta, zlewka, cebula

4. Przebieg lekcji:

a/ Faza wprowadzająca:

- czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności, podanie tematu i celu lekcji

b/ Faza realizacyjna:

- Nauczyciel w formie pogadanki wstępnej wprowadza pojęcie komórkowej budowy organizmów

- Następnie uczniowie zapoznają się z różnymi typami komórek występujących u roślin
i zwierząt, na podstawie ilustracji i tablic poglądowych dostępnych w pracowni biologicznej

- W kolejnym etapie lekcji uczniowie zapoznają się na podstawie ilustracji w podręczniku „Puls Życia” z elementami budowy komórek: roślinnej, zwierzęcej, grzyba i bakterii (różnice i podobieństwa)

- Następnie nauczyciel przytacza instrukcję sporządzenia preparatu ze skórki liścia spichrzowego cebuli w kropli wody – uczniowie pod kontrolą nauczyciela wykonują preparat i obserwują go przez mikroskop

- Uczniowie rysują zaobserwowane przez mikroskop komórki w zeszycie przedmiotowym

c/ Faza podsumowująca:

- Uczniowie obserwują wybrane preparaty stałe: ze skórki liścia cebuli (barwiony), krew człowieka (erytrocyty), ze skórki liścia moczarki kanadyjskiej

- Nauczyciel wybiera dwóch uczniów, aby porównali ze sobą poznane typy komórek
z uwzględnieniem podobieństw i różnic

- Nauczyciel ocenia aktywność uczniów i zadaje pracę domową:

1.Oblicz jakie było powiększenie obserwowanych preparatów w mikroskopie na podstawie podanych wartości: okular 10 – krotne powiększenie, obiektywy : 5, 10, 40 krotne powiększenie

2. Wykonaj ćw.1, 2, 3, 4 z materiałów kserograficznych – ćwiczenia dla klasy VII „Puls życia” str.7,9

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.