X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38208
Przesłano:

Historia XIX i XX wieku na łamach "Newsweek Polska". Bibliografia artykułów za lata 2001 - 2005. Praca dyplomowa z bibliotekoznawstwa

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
Wydział Humanistyczny
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Studium Podyplomowe

Aneta Wójcik- Nowak

HISTORIA XIX I XX WIEKU NA ŁAMACH „NEWSWEEK POLSKA”.
BIBLIOGRAFIA ARTYKUŁÓW ZA LATA 2001-2005

Praca dyplomowa
napisana pod kierunkiem
dr Grażyny Wrony

Kraków 2007

SPIS TREŚCI

Wstęp........................................ 3
Przedmowa........................................ 5
Wykaz skrótów........................................ 6
Bibliografia:
1. Historia polityczna XIX/XX wieku........................................ 7
2. Historia gospodarcza XIX/XX wieku........................................ 18
3. Historia wojskowości XIX/XX wieku........................................ 20
4. Historia obyczajowo- społeczna XIX/XX wieku........................................ 23
5. Historia odkryć naukowych i wynalazków technicznych XIX/XX wieku............ 29
6.Inne: Historia przestępczości, chorób XIX/XX wieku........................................ 32
Indeks osobowy........................................ 35

WSTĘP

Tygodnik „Newsweek Polska” adresowany jest do szerokiego grona czytelników. Zakres tematyczny artykułów tego pisma jest na tyle obszerny, że z pewnością dostarczy wielu ciekawych informacji nawet dla osób bardziej wymagających.
Niniejsza bibliografia rejestruje artykuły z magazyny informacyjnego – „Newsweek Polska”, dlatego z opisu bibliograficznego wyeliminowano tytuł tygodnika. Opis składa się z następujących elementów: Tytuł właściwy: dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące artykułu. Oznaczenie części.
– (Tytuł cyklu).
– Lokalizacja artykułu
W strefie „Lokalizacja artykułu” podawany jest rok wydania, numer czasopisma oraz numer strony, na której znajduje się określony artykuł.
Zasięg formalny bibliografii obejmuje artykuły, zaś chronologiczny wyznaczają lata 2001 – 2005.
Zrąb główny skład się z 148 numerowanych pozycji, który został podzielony na działy: Historia polityczna XIX/XX w., Historia gospodarcza XIX/XX w., Historia wojskowości XIX/XX w., Historia obyczajowo – społeczna XIX/XX w., Historia odkryć naukowych i wynalazków technicznych XIX/XX w., Inne: Historia przestępczości, chorób XIX/XX w.
Dział pierwszy obejmuje artykuły poświęcone historii politycznej. Składa się z 65 pozycji.
Dział drugi prezentuje artykuły z dziedziny historii gospodarczej, liczy
8 pozycji.
Dział trzeci poświęcony artykułom dotyczącym historii wojskowości, zawiera 14 pozycji.
Dział czwarty przedstawia artykuły o problematyce obyczajowo – społecznej. Składa się z 33 pozycji.
Dział piąty skupia artykuły poświęcone historii odkryć naukowych i wynalazków technicznych. Obejmuje 16 pozycji.
Dział szósty prezentuje artykuły z dziedziny historii przestępczości oraz historii chorób, składa się z 12 pozycji.
Opisy opracowano zgodnie z obowiązującymi normami:
PN – N – 01152 – 2 Opis bibliograficzny – wydawnictwa ciągłe ( dla opisów artykułów z czasopism: nazwisko, imię autora, tytuł czasopisma, rok, numer czasopisma, numer strony).
PN – 76 / N – 01153 Kompozycja wydawnicza i typograficzna bibliografii specjalnych w układzie systematycznym.
PN – 85 / N – 01158 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.
PN – 73 / N – 01159 Indeksy do bibliografii.
Jest to bibliografia adnotowana, każdy opis wzbogacony został o adnotacje treściowe, które mają przybliżyć treść danego artykułu.
Praca ta zawiera wykaz skrótów oraz, zamieszczony na jej końcu, indeks osobowy.
Zgromadzona bibliografia, obejmująca wszystkie artykuły o tematyce historycznej XIX i XX wieku, może służyć jako dodatkowe źródło wiedzy dla osób studiujących historię, nauczycieli akademickich, pedagogów realizujących ścieżkę wychowania patriotycznego i obywatelskiego we wszystkich typach szkół oraz tym wszystkim, których interesują zagadnienia z historii omawianego okresu.

PRZEDMOWA

Tygodnik „Newsweek Polska” ukazuje się na polskim rynku
od 9 września 2001 r. Wydawcą jest Axel Springer Polska, z którym współpracują wybitni polscy i zagraniczni redaktorzy i autorzy.
„Newsweek Polska” jest pierwszym, międzynarodowym magazynem informacyjnym w Polsce, a piątą zagraniczną edycją. Od blisko siedemdziesięciu lat łączy on dociekliwe dziennikarstwo ze znakomitym warsztatem pisarskim i uczciwą analizą intelektualną.
Tygodnik ten podejmuje najciekawsze, a jednocześnie najtrudniejsze i politycznie niewygodne tematy. Powaga i prestiż pisma pozwalają też zajmować się najbardziej przyziemnymi tematami życia codziennego, bez rezygnowania równocześnie z poważnych komentatorzy i opiniotwórczych opracowań.
Celem „Newsweek Polska” jest dostarczenie społeczeństwu możliwie najlepszego połączenia tego, co pisze on o świecie, z wysokiej jakości opisem wydarzeń, nowych trendów, kierunków rozwoju i postaci, które kształtują dzisiejsze oblicze Polski.
Magazyn ten ma bardzo szeroki zakres tematyczny. Na łamach tygodnika publikowane są artykuły z dziedziny biznesu, nauki, kultury, a także dotyczące aktualnych problemów gospodarczych, politycznych, obyczajowych, Polski, świata. W piśmie tym znajduje się również dział Społeczeństwo, który posłużył mi w znacznej części do opracowania tej bibliografii.
„Newsweek Polska” jest magazynem informacyjnym, pismem dla wszystkich, którym nieobce są problemy Polski, świata, dlatego też stworzenie, na jego podstawie, bibliografii artykułów dotyczących historii XIX i XX wieku jest jak najbardziej uzasadnione i może okazać się pomocne w codziennej pracy nauczyciela historyka i nie tylko.
WYKAZ SKRÓTÓW

gen. – generał
hr. – hrabia
ks. – ksiądz
m.in. – między innymi
nr – numer
poł. – połowa
r. – rok
s. – strona
w. - wiek
zob. – zobacz
KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
PPR – Polska Partia Robotnicza
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
SB – Służba Bezpieczeństwa

BIBLIOGRAFIA

1. Historia polityczna XIX/XX wieku:

1. Baliszewski, Dariusz
Chcieliśmy być wolni / Dariusz Baliszewski. – 2003, nr 17, s. 88-90
Ostatnie dni Jana Stanisława Jankowskiego – premiera Polski podziemnej na tle
zbrodniczego systemu Stalina.

2. Baliszewski, Dariusz
Historycy i administratorzy / Dariusz Baliszewski. – 2002, nr 36,
s. 84-86
Polemika z tezami o zagadce gibraltarskiej.

3. Baliszewski, Dariusz
Katastrofa / Dariusz Baliszewski. – (Zagadka Gibraltaru, cz. 6). –
2002, nr 25, s. 92-94
Ostatni dzień życia gen. Władysława Sikorskiego.

4. Baliszewski, Dariusz
Królobójca / Dariusz Baliszewski. – 2001, nr 15, s. 88-90
Sprawa zabójstwa pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej – Gabriela Narutowicza.

5. Baliszewski, Dariusz
Kryptonim Eureka / Dariusz Baliszewski. – 2003, nr 48, s. 64-66
Rola konferencji w Teheranie w wytyczaniu powojennych granic Polski i Europy
oraz decydowaniu o nowym porządku świata.

6. Baliszewski, Dariusz
Kurier z Polski / Dariusz Baliszewski. – (Zagadka Gibraltaru,
cz. 5). – 2002, nr 24, s. 94-96
Historia kuriera z Warszawy, jako klucz do rozwiązania zagadki śmierci generała
Sikorskiego.

7. Baliszewski, Dariusz
Mroczna tajemnica II Rzeczypospolitej / Dariusz Baliszewski. – 2004, nr 14, s. 78-80
Sprawa samobójstwa byłego trzykrotnego premiera i marszałka Sejmu –
Walerego Sławka, jednej z najważniejszych postaci II Rzeczypospolitej.

8. Baliszewski, Dariusz
Ostatnia droga / Dariusz Baliszewski. – (Zagadka Gibraltaru,
cz. 3). – 2002, nr 22, s. 94-96
„Drugie dno” podróży Władysława Sikorskiego na Bliski Wschód, jako kolejny
dokument dotyczący tragicznej śmierci generała.

9. Baliszewski, Dariusz
Polski zamach na Hitlera / Dariusz Baliszewski. – (Zagadki
Historii). – 2002, nr 4, s. 90-92
Rekonstrukcja przebiegu przygotowań do owianej tajemnicą próby zamachu na wodza
III Rzeszy.

10. Baliszewski, Dariusz
Ramię w ramię z hitlerowską Rzeszą / Dariusz Baliszewski. – 2003, nr 40, s. 82-84
Kwestia wkroczenia wojsk polskich do Czechosłowacji i aneksja Zaolzia w 1938 r.

11. Baliszewski, Dariusz
Skała / Dariusz Baliszewski. – (Zagadka Gibraltaru, cz. 4). – 2002,
nr 23, s. 96-98
Ostanie 30 godzin życia gen. Władysława Sikorskiego.

12. Baliszewski, Dariusz
Śmierć generała / Dariusz Baliszewski. – (Zagadki Historii).
– 2002, nr 13, s. 30-32
Śledztwo historii w sprawie śmierci gen. broni Karola Świerczewskiego.

13. Baliszewski, Dariusz
Śmierć w Gibraltarze / Dariusz Baliszewski. – (Zagadka Gibraltaru,
cz. 8). – 2002, nr 27, s. 88-91
Ujawnienie, nieznanych dotąd historykom, dokumentów dotyczących śmierci
gen. Władysława Sikorskiego z 4 lipca 1943 r. – tragedia w pałacu gubernatora Gibraltaru generała Williama Macfarlene`a.

14. Baliszewski, Dariusz
Trumna / Dariusz Baliszewski. – (Zagadka Gibraltaru, cz. 7). – 2002, nr 26, s. 90-92
Ostatnie pożegnanie gen. Władysława Sikorskiego.

15. Baliszewski, Dariusz
Zamach w Montrealu / Dariusz Baliszewski. – (Zagadka Gibraltaru, cz. 2). – 2002, nr 21, s. 84-86
Ujawnienie, nieznanych dotąd historykom, dokumentów dotyczących tragicznej śmierci
gen. Władysława Sikorskiego – nieudany zamach na lotnisku wojskowym w Dorval pod Montrealem w listopadzie 1942 r.

16. Bielecki, Czesław
Sen na jawie / Czesław Bielecki. – 2004, nr 35, s. 24-25
Kwestia porozumień sierpniowych i rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, jako symboli polskiego Sierpnia 1980 r.

17. Bratkowski, Piotr
25 wydarzeń, które zmieniły Polskę / Piotr Bratkowski. – 2005,
nr 35, s. 72-80
25 rocznica powstania Solidarności.

18. Bukalska, Patrycja, Zaremba, Piotr
Okruchy tamtego świata / Patrycja Bukalska, Piotr Zaremba. – 2004, nr 31, s. 50-53
Wspomnienia powstańców warszawskich dotyczące ich życia i próby obrony stolicy w 1944 r.

19. Danilewicz, Jerzy, Rumel, Witold
Powiedz mi, kim jestem? / Jerzy Danilewicz, Witold Rumel. – 2005, nr 12, s. 38-39
Losy porwanych przez Niemców w czasie II wojny światowej polskich dzieci do specjalnych ośrodków, gdzie wychowywano je na wojowników gotowych oddać życie na rozkaz.

20. Danilewicz, Jerzy
Zbrodnia bez kary / Jerzy Danilewicz. – 2005, nr 19, s. 36-38
Zbrodnia sowieckich partyzantów dokonana na Polakach w 1944 r. we wsi Koniuchy leżącej przed II wojną światową w województwie nowogródzkim, a obecnie w rejonie solecznickim na Litwie.

21. Davies, Norman
Dopisany Happy End / Norman Davies. – 2005, nr 51-52, s. 52-54
Próba oceny okresu w historii Polski od powstania Solidarności do czasów współczesnych.

22. Davies, Norman
Pomost nad Odrą / Norman Davies. – 2002, nr 27, s. 42-43
Historia Wrocławia – wielkie ruchy ludności po 1945 r.

23. Demszky, Gabon
Importer polskiej zarazy / Gabon Demszky. – 2005, nr 35, s. 84
Analiza Jesieni Ludów, której skutkiem były narodziny Republiki Węgier w listopadzie 1989 r.

24. Dudek, Antoni
Czerwony plebiscyt / Antoni Dudek. – 2004, nr 23, s. 22-24
Polskie wybory z 1989 r.

25. Dudek, Antoni
Mord na zlecenie PRL / Antoni Dudek. – 2004, nr 42, s. 24-26
Tajemnica zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.

26. Dudek, Antoni
Podsłuchana historia / Antoni Dudek. – 2005, nr 48, s. 30
Problem ubeckich podsłuchów stosowanych już od 1945 r.

27. Giziński, Jarosław
Ile narodów, tyle historii / Jarosław Giziński. – 2005, nr 19, s. 34-35
Europejska próba rozliczenia rosyjskiej polityki z czasów II wojny światowej.

28. Isajew, Aleksiej
Polskie żale, polskie mity / Aleksiej Isajew. – 2005, nr 18, s. 56-57
Kwestia stosunków polsko – rosyjskich z okresu II wojny światowej. Problem
„zimnej wojny” i jej konsekwencji dla Polski.

29. Jagiełło, Krystyna
Biedni, histeryczni kuzyni / Krystyna Jagiełło. – 2004, nr 45-46,
s. 88-89
Współczesna Polska postrzegana „oczami” Niemców.

30. Jagiełło, Krystyna
Dzień, w którym wszystko ucichło / Krystyna Jagiełło. – 2004, nr 19,
s. 74-77
Sprawa kapitulacji Niemiec – 8 maja 1945 r.

31. Jagiełło, Krystyna
Przez powstanie do kariery / Krystyna Jagiełło. – 2004, nr 31,
s. 58-59
Stosunki polsko – niemieckie ostatniego ćwierćwiecza.

32. Jagiełło, Krystyna
Wykuwanie przerębli / Krystyna Jagiełło. – 2003, nr 24, s. 50-51
Kwestia uznania polskiej granicy na Odrze i Nysie przez zjednoczone Niemcy.

33. Kiedroń, Józef
Dwie niepodległości / Józef Kiedroń. – 2003, nr 46, s. 28-31
Dzieje dwóch polskich niepodległości z 1918 r. oraz 1989 r., czyli pierwsze lata istnienia II i III Rzeczypospolitej jako okresów szybkich zmian politycznych i
społecznych, ostrych konfliktów, wytężonej pracy i nieudolności, wygranych i
przegranych szans, momentów chwały i hańby.

34. Karnowski, Michał
Bez przedawnienia / Michał Karnowski. – 2004, nr 33, s. 16-17
Rozmowa Michała Karnowskiego z szefem Instytutu Pamięci Narodowej, Leonem Kieresem, na temat zbrodni katyńskiej.

35. Kowaliow, Siergiej
Cela z widokiem na Polskę / Siergiej Kowaliow. – 2005, nr 35,
s. 82
Rozważania Siergieja Kowaliowa, rosyjskiego działacza obrony praw człowieka nad rewolucją Solidarności stanowiącej jedną z głównych przyczyn rozpadu sowieckiego reżimu.

36. Kowalska, Dorota
W służbie zbrodni / Dorota Kowalska. – 2005, nr 17, s. 66-72
Ujawnienie szczegółów śledztwa dotyczącego jednej z najpilniej strzeżonych tajemnic PRL – Służby Bezpieczeństwa.

37. Krajewski, Andrzej
Czyje jest Auschwitz? / Andrzej Krajewski. – 2005, nr 4, s. 36-37
Obóz w Oświęcimiu jako symbol męczeństwa, a także narzędzie przydatne do politycznych gier i zabiegów socjotechnicznych.

38. Krajewski, Andrzej
Majątek za wolność / Andrzej Krajewski. – 2004, nr 42, s. 64-65
Wielka emigracja osób poczuwających się do związków z narodem niemieckim z Polski Ludowej do Niemiec w latach 1950 – 1989.

39. Krajewski, Andrzej
Terrorystki i obywatelki / Andrzej Krajewski. – 2004, nr 10, s. 86-88
Niekonwencjonalne sposoby walki kobiet o powszechne prawa wyborcze w
Wielkiej Brytanii.
40. Kuczyński, Waldemar
Magazyn ubeckiej pamięci / Waldemar Kuczyński. – 2005, nr 50,
s. 30-31
Polemika z tekstem A. Dudka „Podsłuchana historia”.

41. Kula, Marcin
Palma a sprawa Polska / Marcin Kula. – 2004, nr 45-46, s. 74-77
Dzieje polskiego bezrobocia i sposoby walki z nim w XIX i XX wieku.

42. Lubiński, Józef
Przy tobie, Rzeszo / Józef Lubiński. – 2003, nr 2, s. 18
Kwestia utworzenia kolaboracyjnego rządu polskiego w lipcu 1940 r. przez grupę
polskich polityków związanych z III Rzeszą.

43. Łobodziński, Filip
To była straszna zdrada / Filip Łobodziński. – 2004, nr 31, s. 46-49
Historia Powstania Warszawskiego.

44. Majewski, Piotr
Jak zginąć wśród szczerych przyjaciół / Piotr Majewski. – 2002,
nr 38, s. 30-32
Historia Czechosłowacji – układ Monachijski 29/30.09.1938 r.

45. Michalak, Marek
Polskie ulice 1981 / Marek Michalak. – 2001, nr 15, s. 26-30
Stan wojenny w Gdańsku.

46. Myjkowski, Krzysztof
Klops przedświąteczny / Krzysztof Myjkowski. – 2005, nr 30, s. 22
Uroczystośi 25 – lecia powstania Solidarności.

47. Niwiński, Piotr
Przed Warszawą było Wilno / Piotr Niwiński. – 2004, nr 32, s. 76-79
Dzieje zapomnianego polskiego powstania z 1944 r.

48. Nowak- Jeziorański, Jan
Sowiecki ślad tragedii gibraltarskiej / Jan Nowak- Jeziorański. – (Zagadka Gibraltaru, cz.1). – 2001, nr 16-17, s. 50-55
Ujawnienie, nieznanych dotąd historykom, dokumentów dotyczących tragicznej śmierci
gen. Władysława Sikorskiego z 4 lipca 1943 r

49. Osęka, Piotr
Hitler ponad Niemcami / Piotr Osęka. – 2001, nr 1, s. 92-94
Sposoby wykorzystywania przez Hitlerowców na początku lat 30 – tych XX wieku, w
walce z przeciwnikami politycznymi, metod marketingu politycznego, czyli świadomego
zastosowania technik psychologicznych do kreowania wizerunku partii lub polityka.
(Radio, gazety, ulotki, afisze, czyli wszelkiego rodzaju reklama).

50. Osęka, Piotr
Spiskowcy i karierowicze / Piotr Osęka. – 2002, nr 10, s. 86-88
Antysyjonistyczna kampania z marca 1968 r., jako siła napędowa marszu po etaty sfrustrowanych polskich działaczy partyjnych średniego i niższego szczebla.

51. Osęka, Piotr
Tajne nastroje dla wybranych / Piotr Osęka. – 2002, nr 3, s. 88-90
Światowe sondaże opinii, a władza totalitarna przywiązująca niezmierna wagę do nastrojów społecznych, by móc kontrolować, nawet najmniejszy, głos sprzeciwu.

52. Osęka, Piotr
Wykorzenić germańskie plugastwo / Piotr Osęka. – 2003, nr 19,
s. 90-92
Deportacje Niemców z dawnych terenów Rzeszy w latach 1945-1950.

53. Piotrowska, Anna
Jego wysokość świr / Anna Piotrowska. – 2004, nr 36, s. 82-83
Życie i tajemnicza śmierć brytyjskiego władcy Jerzego III w 1811 r.

54. Rębała, Monika
W 18 dni do wolności / Monika Rębała. – 2005, nr 32, s. 55-70
Kalendarium strajkowe: 14 do 31 sierpnia 1980 r.

55. Sawicki, Jacek Zygmunt
Peerelu zmagania z legendą / Jacek Zygmunt Sawicki. – 2004, nr 31,
s. 54-56
Tradycja Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego.

56. Surdykowski, Jerzy
Historia panny S / Jerzy Surdykowski. – 2005, nr 35, s. 69-71
Dzieje wolnego związku zawodowego – Solidarności.

57. Surdykowski, Jerzy
Politycy pod latarnią / Jerzy Surdykowski. – 2005, nr 8, s. 52-55
Hitleryzm i komunizm, dwa systemy totalitarne XX wieku.

58. Tarka, Krzysztof
Powrót Cata / Krzysztof Tarka. – 2004, nr 25, s. 84-86
Życiorys Stanisława Cata –Mackiewicza, byłego premiera i szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

59. Uhl, Petr
Za waszym przewodem / Petr Uhl. – 2005, nr 35, s. 83
Kwestia Aksamitnej Rewolucji w Czechosłowacji z 1989 r.

60. Wałęsa, Lech
Koniec epoki Solidarności / Lech Wałęsa. – 2001, nr 16-17,
s. 42-44
Analiza przyczyn końca epoki związku zawodowego Solidarność.

61. Wilczak, Dariusz
Kotlety wolności / Dariusz Wilczak. – 2005, nr 29, s. 74-75
Historia strajków na Lubelszczyźnie z lipca 1980 r., bez których zapewne nie byłoby
gdańskiego Sierpnia ani Solidarności.

62. Wilczak, Dariusz, Grabek, Artur
Nieuzasadniona przerwa w pracy / Dariusz Wilczak, Artur Grabek. – 2005, nr 26, s. 35-38
Losy bohaterów gdańskiego Sierpnia 1980 roku.

63. Wilczak, Dariusz, Chudy, Mariusz
Solidarność Samuraja / Dariusz Wilczak, Mariusz Chudy. – 2005,
nr 31, s. 26-27
Działalność szefa japońskich związków zawodowych Yoshiho Umedy, będącego obok Lecha Wałęsy kolejną legendą Solidarności.

64. Zaremba, Piotr
Ministerstwo miłości / Piotr Zaremba. – 2005, nr 25, s. 31
Metody działań bezpieki stosowane wobec społeczeństwa polskiego w latach
40-tych XX w.

65. Ziemkiewicz, Rafał
Polak grzmi dumnie / Rafał Ziemkiewicz. – 2005, nr 5, s. 28-30
Problem Auschwitz i poszanowania polskiej narodowej godności.

2. Historia gospodarcza XIX/XX wieku:

66. Krajewski, Andzej
Bardzo pożyteczny kryzys / Andrzej Krajewski. – 2003, nr 45,
s. 94-96
Ropa jako ostateczna broń w wojnie między Izraelem a Arabami z 1973 r.

67. Krajewski, Andrzej
Jak II Rzeczpospolita pasa zaciągała / Andrzej Krajewski. – 2004,
nr 6, s. 73-75
Wielki kryzys lat 1929-1933.

68. Krajewski, Andrzej
Koniec górniczej Katangi / Andrzej Krajewski. – 2003, nr 49,
s. 98-100
Rola górników i ich pracy w rozwoju gospodarczym kraju w latach 50.

69. Krajewski, Andrzej
Konkwistadorzy drugiej Rrzeczypospolitej / Andrzej Krajewski. – 2003, nr 20, s. 30-31
Zamorskie terytoria II Rzeczypospolitej jako gwarancja szybkiego rozwoju gospodarczego.

70. Makowski, Grzegorz
Termometr naszych czasów / Grzegorz Makowski. – 2001, nr 14,
s. 86-88
Kwestia rozwoju technologii na świecie i jej wpływu na udział obywateli w życiu społecznym.

71. Miłoszewski, Zygmunt
Sprasowane lata / Zygmunt Miłoszewski. – 2005, nr 51-52, s. 56-57
Analiza wydarzeń z grudnia 1980, 1985, 1990, 1995 oraz 2000 r. w Polsce.

72. Osęka, Piotr
Bitwa z inicjatywą / Piotr Osęka. – 2002, nr 19, s. 58-60
Metody walki polskich komunistów o handel z właścicielami rodzinnych, prywatnych firm w 1947 r.

73. Osęka, Piotr
Przyjmę każdą pracę / Piotr Osęka. – 2002, nr 8, s. 86-88
Wielki kryzys z lat 30-tych XX wieku w Polsce.

3. Historia wojskowości XIX/XX wieku:

74. Baliszewski, Dariusz
Krajobraz po bitwie / Dariusz Baliszewski. – 2002, nr 42, s. 94-96
Dokumenty ujawniające kolejne nieznane fakty o najkrwawszej walce Polaków ostatniej wojny – walce, do której żołnierz wysłany został bez amunicji. Bitwa pod Lenino – 14.10.1943 r.

75. Baliszewski, Dariusz
Rosyjska misja. Cz. 2 / Dariusz Baliszewski. – 2004, nr 2, s. 62-64
Historia Muszkieterów – najlepszej polskiej organizacji wywiadowczej II wojny światowej, stworzonej przez Stefana Witkowskiego.

76. Baliszewski, Dariusz
Rozkaz i wyrok. Cz. 3 / Dariusz Baliszewski. – 2004, nr 3, s. 80-82
Historia Muszkieterów – najlepszej polskiej organizacji wywiadowczej II wojny światowej, stworzonej przez Stefana Witkowskiego.

77. Baliszewski, Dariusz
Tajemnica doktora Z. Cz. 1 / Dariusz Bakiszewski. – 2004, nr 1,
s. 78-80
Historia Muszkieterów – najlepszej polskiej organizacji wywiadowczej II wojny światowej, stworzonej przez Stefana Witkowskiego.

78. Bukalska, Patrycja, Zaremba, Piotr
60 lat po godzinie W / Patrycja Bukalska, Piotr Zaremba. – 2004, nr 31, s. 42-43
Metody walki powstańców warszawskich z okupantem.

79. Krajewski, Andrzej
Jak ugryźć Amerykę / Andrzej Krajewski. – 2005, nr 17, s. 102-103
Problem podwodnych lotniskowców i tysięcy papierowych balonów wyprodukowanych
podczas II wojny światowej przez Japonię w celu pokonania USA.

80. Krajewski, Andrzej
Miasto z serca Italii wycięte / Andrzej Krajewski. – 2005, nr 47,
s. 68
Dowody świadczące o ograbieniu i spaleniu Cremony – miasta w Italii, przez hordy
legionistów w 69 r. n. e. Sposoby niszczenia miasta przez ponad 40 tys. żołnierzy.

81. Łobodziński, Filip
To była straszna zdrada / Filip Łobodziński. – 2004, nr 31, s. 46-49
Rozmowa z Normanem Daviesem na temat jego nowej książki „Powstanie Warszawskie”.

82. Osęka, Piotr
Sześć dni, które wstrząsnęły światem / Piotr Osęka. – 2002, nr 23,
s. 46-48
Wojna na Bliskim Wschodzie w 1967 r. Sposoby walki.

83. Piotrowska, Anna
Przerwana misja / Anna Piotrowska. – 2004, nr 40, s. 68-70
Tajne zadania niemieckich U – Bootów podczas II wojny światowej.

84. Rabij, Marek
Bałtycki Titanic / Marek Rabij. – 2005, nr 5, s. 66-69
Nowe fakty w jednej z największych zagadek II wojny światowej – zatonięcia
luksusowego statku pasażerskiego „Steuben”.

85. Sawicki, Jacek Zygmunt
Legenda Armii Krajowej / Jacek Zygmunt Sawicki. – 2004, nr 31,
s. 54-56
Tradycja i historia Armii Krajowej i jej udział w Powstaniu Warszawskim.

86. Solecki, Andrzej Tomasz
Od bolszewików do King Konga / Andrzej Tomasz Solecki. – 2001, nr 13, s. 102-105
Zasługi 3 amerykańskich pilotów-ochotników: Meriana Cooper`a, Cedrica Faunt`a i Edwarda Corsiego w polskich siłach powietrznych okresu międzywojennego.

87. Szlanta, Piotr
Ostatnie dni Hererów / Piotr Szlanta. – 2003, nr 22, s. 48-49
Metody walki Niemców z rdzennymi mieszkańcami Nambii – Hererami, określane jako swoista próba generalna przed holocaustem. Wielka akcja pacyfikacyjna Niemców z 1883 r., usiłujących poszerzyć swoje posiadłości kolonialne w południowej części Afryki.

4. Historia obyczajowo - społeczna XIX/XX wieku:

88. Baliszewski, Dariusz
Miłość alfabetem Morse`a / Dariusz Baliszewski. – 2003, nr 7,
s. 84-86
Historia miłości Wiesławy i Jerzego Śmiechowskich na tle okresu stalinowskiego w Polsce.

89. Baliszewski, Dariusz
Miłość Blondynki / Dariusz Baliszewski. – 2004, nr 7, s. 70-72
Historia trudnej miłości dwojga młodych ludzi broniących stolicy podczas powstania warszawskiego – Danuty Ślązak pseudonim „Blondynka” i Mieczysława Gałki pseudonim „Elegant”.

90. Baliszewski, Dariusz
Niewygodna pamięć i czarna legenda / Dariusz Baliszewski. – 2002, nr 39, s. 64-66
Życiorys najpopularniejszego pisarza dwudziestolecia międzywojennego- Tadeusza Dołęgi- Mostowicza na tle wydarzeń I i początku II wojny światowej.

91. Baliszewski, Dariusz
Pożegnanie z Marią / Dariusz Baliszewski. – (Legendy Historii). – 2002, nr 7, s. 92-94
Historia wielkiej miłość prezydenta II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.

92. Barua, Jakub
Niewolnicy Rzeczypospolitej / Jakub Barua. – 2003, nr 38, s. 92-93
Dzieje XIX-to wiecznego niewolnictwa w Rzeczypospolitej. Wówczas to modne polskie damy dodawały sobie szyku, pokazując się z afrykańskimi paziami, natomiast dla polskich panów afrykańscy słudzy stali się oznaką zamożności i wysokiej pozycji społecznej.

93. Ciacek, Piotr
Krótka historia dojrzewania / Piotr Ciacek. – 2004, nr 45-46,
s. 84-87
Rok 1989 w Polsce i zmiany jakie po nim zaszły.

94. Gańczak, Filip
Piętno hańby / Filip Gańczak. – 2005, nr 5, s. 82-83
Problem przymusowej prostytucji kobiet w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.

95. Grabek, Artur, Wilczak, Dariusz, Łukasik, Amelia
Związek niezależnych / Artur Grabek, Dariusz Wilczak,
Amelia Łukasik. – 2005, nr 33, s. 28-29
Historia trzech zapomnianych bohaterów Solidarności: Bogdana Felskiego, Jerzego Borowczaka oraz Ludwika Prądzyńskiego, którzy rozpoczęli strajk w Stoczni Gdańskiej i kierowali nim do czasu pojawienia się Lecha Wałęsy.

96. Karpiński, Marek
Stulecie narkotyków / Marek Karpiński. – 2004, nr 43, s. 24-25
Narkotyki, jako współczesna plaga cywilizacji i jej historia sięgająca XIX w.

97. Kopczyński, Michał
Mr Cook jedzie do Londynu / Michał Kopczyński. – 2003, nr 34,
s. 82-84
Dzieje i znaczenie biur podróży dla XIX-to wiecznych społeczeństw.
98. Kowalska, Dorota
Pozwólcie jej krzyczeć / Dorota Kowalska. – 2005, nr 6, s. 76-77
Historia Miriam Jahav – Żydówki, która przeżyła obóz w Auschwitz.

99. Krajewski, Andrzej
Jak pastuch suwnicowym został / Andrzej Krajewski. – 2004, nr 18, s. 60- 62
Kwestia wielkiej migracji milionów młodych ludzi ze wsi, w celu realizowania
planu 6 – letniego.

100. Krajewski, Andrzej
Niespodziewane skutki skromnego protestu / Andrzej Krajewski. – 2003, nr 12, s. 90-92
Historia pierwszego w dziejach PRL protestu środowisk twórczych, znanego jako
„List 34”, domagających się m.in. zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnie z dobrem narodu.

101. Krajewski, Andrzej
Rzeczpospolita Wszechpolska / Andrzej Krajewski. – 2005,
nr 51-52, s. 78-80
Powstanie i działalność młodych narodowców.

102. Krajewski, Andrzej
Towar z Lechistanu / Andrzej Krajewski. – 2005, nr 2, s. 75-76
Dzieje tureckiego handlu ludźmi, a zwłaszcza Polkami, na przełomie XVIII i XIX w.

103. Krajewski, Andrzej
Tysiąclecia na bani / Andrzej Krajewski. – 2004, nr 47, s. 62
Charakterystyka choroby XX wieku – alkoholizmu i jej negatywnego wpływu na XIX – wieczne społeczeństwa.

104. Krajewski, Andrzej
Uciekające radia / Andrzej Krajewski. – 2003, nr 18, s. 90-92
Historia wrocławskiego podziemnego radia Solidarności Walczącej.

105. Krajewski, Andrzej
Wsi spokojna, wsi pijana... / Andrzej Krajewski. – 2005, nr 47, s. 86
Analiza zmiany obyczajów i powszechnego alkoholizmu polskiej wsi XIX w.

106. Krajewski, Andrzej
Żywoty dziewic i pań swawolnych / Andrzej Krajewski. – 2004, nr 22, s. 52-54
Dzieje rewolucji seksualnej będącej wielkim triumfem swobód obyczajowych w latach 60 – tych XX w na całym świecie.

107. Łobodziński, Filip
Rosną czy runą / Filip Łobodziński. – 2005, nr 34, s. 87-89
Historia „Murów” – pieśni, która stała się hymnem Solidarności.

108. Moczulski, Leszek
Jaki znak twój / Leszek Moczulski. – 2004, nr 45-46, s. 82-83
Prezentacja polskich symboli narodowych, ich znajomości i poszanowania.

109. Osęka, Piotr
Czerwony Woodstock w stalinowskiej Polsce / Piotr Osęka. – 2003, nr 31, s. 84-86
Historia Światowego Festiwalu Młodzieży z 1955 r. na tle ówczesnej ideologii oraz reakcje władz na niedozwoloną, jak na owe czasy, swobodę obyczajową uczestników Festiwalu.

110. Osęka, Piotr
Heroina w termosie / Piotr Osęka. – 2003, nr 28, s. 82-83
PRL-owskie seriale kryminalne, jako niepowtarzalne dokumenty epoki noszące propagandowe piętno socjalizmu i stanowiące swoiste przykłady ówczesnego życia społecznego.

111. Osęka, Piotr
Kantata na parę blue jeans / Piotr Osęka. – 2002, nr 50, s. 60-62
Wystawa „Oto Ameryka”, jako propagandowy spektakl w historii PRL.

112. Osęka, Piotr
Niezwykła historia małego aparatu / Piotr Osęka. – 2003, nr 20,
s. 112-113
Rola fotografii w codziennym życiu społeczeństw końca XIX w.

113. Osęka, Piotr
Umarł Stalin, niech żyje Eisenhower / Piotr Osęka. – 2003, nr 10,
s. 92-94
Społeczeństwo polskie i jego reakcje po śmierci Józefa Stalina zbyt wiernie naśladujące propagandowe wzorce, by móc uznać je za przejaw autentycznej rozpaczy.

114. Osęka, Piotr
Wagner w Zoppotach / Piotr Osęka. – 2002, nr 31, s. 82-84
Modne kurorty przedwojennej Polski i bogate życie high life`u.

115. Osęka, Piotr
Wojna świąt majowych / Piotr Osęka. – 2002, nr 18, s. 88-90
Zmiana ról świąt majowych w PRL.1 Maja ze święta sprzeciwu stało się świętem lojalności, a 3 Maja zniknęło z oficjalnego kalendarza.

116. Osęka, Piotr
Wódka po polsku / Piotr Osęka. – 2002, nr 5, s. 91-93
PRL, a alkohol, który stał się w tym okresie ponurą codziennością i równocześnie najtańszym sposobem urozmaicenia sobie życia.

117. Surdykowski, Jerzy
Kurier z burzliwego stulecia / Jerzy Surdykowski. – 2005, nr 4,
s. 6-10
Życie i śmierć Jana Nowaka – Jeziorańskiego.

118. Weiser, Benjamin
Rycerz zimnej wojny / Benjamin Weiser. – 2004, nr 8, s. 70-71
Biografia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

119. Zając, Tomasz
Córy bezpieki / Tomasz Zając. – 2005, nr 22, s. 28-30
Sposoby współpracy prostytutek z SB, uważanych za najcenniejszych pracowników bezpieki.

120. Zaremba, Marcin, Zarembina, Jolanta
1945 rok kobiet upodlonych / Marcin Zaremba, Jolanta Zarembina. – 2005, nr 29, s. 26-28
Problem masowych gwałtów dokonywanych przez żołnierzy Armii Radzieckiej w Europie w czasie II wojny światowej.

5. Historia odkryć naukowych i wynalazków technicznych XIX/XX wieku:

121. Krajewski, Andrzej
Dwa stulecia kolei / Andrzej Krajewski. – 2004, nr 9, s. 76-78
Narodziny i dzieje epokowego wynalazku, jakim była kolej żelazna.

122. Krajewski, Andrzej
Jak hartowała się elektryczność / Andrzej Krajewski. – 2003, nr 35, s. 78-80
Historia elektryczności w II poł. XIX w.

123. Krajewski, Andrzej
Laser Archimedesa / Andrzej Krajewski. – 2005, nr 49, s. 74-75
Zadziwiające wynalazki greckiego geniusza, m.in. eksperyment
Archimedesa z lustrami podpalającymi rzymskie okręty badany w XIX w.

124. Krajewski, Andrzej
Polska cicha eureka / Andrzej Krajewski. – 2003, nr 8, s. 54-55
Najwięksi polscy wynalazcy końca XIX w.: Jan Szczepanik – wynalazca m.in. kamizelki
kuloodpornej, Kazimierz Funk – dowiódł, że brak witamin jest przyczyną m.in.
szkorbutu i krzywicy, Kazimierz Prószyński – twórca kamery filmowej.

125. Krajewski, Andrzej
Sławny czarodziej, zapomniany uczony / Andrzej Krajewski. – 2003, nr 4, s. 97-98
Życiorys Michała Sędziwoja, odkrywcy tlenu.

126. Krajewski, Andrzej
Słonie, bilard i tworzywa sztuczne / Andrzej Krajewski. – 2004,
nr 17, s. 56-58
Historia powstania celuloidu – pierwszego tworzywa sztucznego.

127. Krajewski, Andrzej
Titanic nie musiał zatonąć... / Andrzej Krajewski. – 2005,
nr 2, s. 52-54
Nieznane dotąd teorie naukowe dotyczące zatonięcia Titanica – największego do
I wojny światowej statku pasażerskiego.

128. Krajewski, Andrzej
Zaginione okręty hrabiego La Perouse`a / Andrzej Krajewski. – 2005, nr 24, s. 72-73
Nowe dokumenty ekspedycji naukowych w sprawie zaginionych okrętów flagowych hrabiego Marc La Perouse`a.

129. Lebiedziewicz, Jerzy
Wybuchowe lądowanie / Jerzy Lebiedziewicz. – 2002, nr 16,
s. 100-101
Rosyjskie plany próbnej eksplozji jądrowej na Księżycu z 1958 r.

130. Ness, John
Upadek państwa Majów / John Ness. – 2003, nr 17, s. 74-75
Sposoby pracy współczesnych nam archeologów udowadniających, że to wielka susza
zniszczyła cywilizację Majów.

131. Piotrowska, Anna
Gdzie jest Kolumb / Anna Piotrowska. – 2004, nr 38, s. 70-71
Nowe odkrycia w sewilskiej katedrze dotyczące pochówku Krzysztofa Kolumba.

132. Piotrowska, Anna
Niezwykłe tajemnice parowych gigantów / Anna Piotrowska. – 2003, nr 4, s. 72
Historia nowatorsko zbudowanych statków rzecznych przewożących towary.

133. Piotrowska, Anna
Strzały w ciemnościach / Anna Piotrowska. – 2004, nr 14, s. 56-59
Nowe dowody amerykańskich analityków genetycznych wyjawiające miejsce śmierci i pochówku cara Mikołaja II i jego rodziny.

134. Piotrowska, Anna
Tajemnica ucieczki z Egiptu / Anna Piotrowska. – 2004, nr 13,
s. 68-70
Rozwiązanie zagadki dotyczącej tajemniczej przeprawy Żydów przez Morze Czerwone.
XX – wieczne teorie amerykańskich naukowców wyjaśniające to niezwykłe zjawisko.

135. Sawicz, Jacek
Piękny umysł rodem z Polski / Jacek Sawicz. – 2002, nr 45,
s. 62-63
Stanisław Ulam jako współtwórca bomby wodorowej.

136. Solecki, Andrzej Tomasz
Galicyjskie początki rewolucji / Andrzej Tomasz Solecki. – 2002, nr 6, s. 84-86
Ignacy Łukasiewicz i jego wynalazki, które poprawiły życie miliardów ludzi, zmieniając
tym samym bieg cywilizacji.

6. Inne: Historia przestępczości, chorób XIX/XX wieku:

137. Baliszewski, Dariusz
Sekret pierwszego sekretarza / Dariusz Baliszewski. – 2002, nr 49, s. 100-102
Tajemnicze zabójstwo pierwszego sekretarza PPR – Marcelego Nowotki z 28.11.1942 r.

138. Jaworski, Rafał
Śmierć w świątyni muzyki / Rafał Jaworski. – (Dzieje polskiego terroru, cz. 4). – 2002, nr 46, s. 74-76
Morderstwo dwudziestego piątego prezydenta USA - Williama McKinleya
przez polskiego anarchistę Leona Czołgosza.

139. Jaworski, Rafał
Zabić cara / Rafał Jaworski. – (Dzieje polskiego terroru, cz. 3). – 2002, nr 43, s. 98-100
Zamach na cara Aleksandra II z 01.03.1881 r.

140. Krajewski, Andrzej
Utajniona epidemia / Andrzej Krajewski. – 2003, nr 25, s. 76-78
Historia czarnej ospy z 1963 r., ujawnionej we Wrocławiu.

141. Krajewski, Andrzej
Zabić Wiesława / Andrzej Krajewski. – (Dzieje polskiego terroru,
cz. 7). – 2003, nr 3, s. 72-74
Sprawa skromnego elektryka z Zagórza Stanisława Jarosa, dwukrotnie próbującego zabić I sekretarza KC PZPR – Władysława Gomułkę.

142. Kopczyński, Michał
Czarna karta z życia Pułaskiego / Miczał Kopczyński. – (Dzieje polskiego terroru, cz. 1). – 2002, nr 40, s. 90-92
Biografia Kazimierza Pułaskiego, jako jednego z inicjatorów zamachu na króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.

143. Kopczyński, Michał
Karząca ręka tajemnego państwa / Miczał Kopczyński. – (Dzieje polskiego terroru, cz. 2). – 2002, nr 41, s. 90-92
Powstanie styczniowe i jego specjalny oddział egzekwujący wyroki powstańczego sądu –
sztyletnicy.

144. Kopczyński, Michał
Trwoga w czasach zarazy / Michał Kopczyński. – 2003, nr 16,
s. 86-88
Historia epidemii budzących powszechny strach, dziesiątkujących ludność i doprowadzających do upadku gospodarkę.

145. Majewski, Piotr
Gwałt gwałtem zwyciężaj / Piotr Majewski. – (Dzieje polskiego terroru, cz.5). – 2002, nr 48, s. 64-66
Zamach na gen. Żandarmerii Andrieja Markgrafskiego, kierującego działaniami ochrany – tajnej policji politycznej w Królestwie Kongresowym, w którym brał udział Tomasz Arciszewski.

146. Majewski, Piotr
Zamach na Cytadelę / Piotr Majewski. – (Dzieje polskiego terroru, cz.6). – 2003, nr 2, s. 72-74
Metody terroru stosowanego przez polskich komunistów po 1920 r.

147. Osęka, Piotr
Klawisznicy, potokarze i koniki / Piotr Osęka. – 2002, nr 30,
s. 60-62
Przestępczość w dwudziestoleciu międzywojennym.

148. Piotrowska, Anna
Tajemnica czarnej śmierci / Anna Piotrowska. – 2002, nr 19,
s. 68-70
Historia dżumy i jej skutki.

INDEKS OSOBOWY:

Aleksander II 139
Archimedes 123
Arciszewski, Tomasz 145
Baliszewski, Dariusz 1-15, 74-77, 88-91, 137
Barua, Jakub 92
Bielecki, Czesław 16
Borowczak, Jerzy 95
Bratkowski, Piotr 17
Breese, Samuel Finley 88
Bukalska, Patrycja 18, 78
Cat-Mackiewicz, Stanisław 58
Chudy, Mariusz 63
Ciacek, Piotr 93
Cook, Thomas 97
Cooper, Merian 86
Corsi, Edward 86
Czołgosz, Leon 138
Danilewicz, Jerzy 19, 20
Davies, Norman 21, 22, 81
Demszky, Gabon 23
Dołęga-Mostowicz, Tadeusz 90
Dudek, Antoni 24-26
Einsenhower, Dwight David 113
Faunt, Cedric 86
Felski, Bogdan 95
Funk, Kazimierz 124
Gałka, Mieczysław 89
Gańczak, Filip 94
Giziński, Jarosław 27
Gomułka, Władyslaw 141
Grabek, Artur 62, 95
Hitler, Adolf 9, 49
Isajew, Aleksiej 28
Jagiełło, Krystyna 29-32
Jahav, Miriam 98
Jankowski, Jan Stanisław 1
Jaros, Stanisław 141
Jaworski, Rafał 138, 139
Jerzy III 53
Jeziorański, Jan zob. Nowak-Jeziorański, Jan
Karnowski, Michał 34
Karpiński, Marek 96
Kiedroń, Józef 33
Kieres, Leon 34
Kolumb, Krzysztof 131
Kopczyński, Michał 97, 142-144
Kowaliow, Siergiej 35
Kowalska, Dorota 36, 95
Krajewski, Andrzej 37-39, 66-69, 79-80, 99-106, 121-128, 140-141
Kuczyński, Waldemar 40
Kukliński, Ryszard 118
Kula, Marcin 41
La Perous, Marc hr. 128
Lebiedziewicz, Jerzy 129
Lubiński, Józef 42
Łobodziński, Filip 43, 81, 107
Łukasiewicz, Ignacy 136
Łukasik, Amelia 95
Macfarlane, William 13
Mackiewicz, Stanisław zob. Cat-Mackiewicz, Stanisław
Majewski, Piotr 44, 145, 146
Makowski, Grzegorz 70
Markgrafski, Andriej 145
McKinley, William 138
Michalik, Marek 45
Mikołaj II 133
Miłoszewski, Zygmunt 71
Moczulski, Leszek 108
Morse zob. Breese, Samuel Finley
Mostowicz, Tadeusz zob. Dołęga-Mostowicz, Tadeusz
Mościcka, Maria 91
Mościcki, Ignacy 91
Myjkowski, Krzysztof 46
Narutowicz, Gabriel 4
Ness, John 130
Niwiński, Piotr 47
Nowak-Jeziorański, Jan 48, 117
Nowotko, Marcel 137
Osęka, Piotr 49-52, 72-73, 82, 109-116, 147
Piotrowska, Anna 53, 83, 131-134, 148
Poniatowski, Stanisław August 142
Popiełuszko, Jerzy ks. 25
Prądzyński, Ludwik 95
Prószyński, Kazimierz 124
Pułaski, Kazimierz 142
Rabij, Marek 84
Rębała, Monika 54
Rumel, Witold 19
Sawicki, Jacek Zygmunt 55, 85
Sawicz, Jacek 135
Sędziwój, Michał 125
Sikorski, Władysław 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 48
Sławek, Walery 7
Solecki, Andrzej Tomasz 86, 136
Stalin, Józef 1, 113
Surdykowski, Jerzy 55, 57, 117
Szlanta, Piotr 87
Ślązak, Danuta 89
Śmiechowska, Wiesława 88
Śmiechowski, Jerzy 88
Świerczewski, Karol 12
Tarka, Krzysztof 58
Uhl, Petr 59
Ulam, Stanisław 135
Umeda, Yoshiho 63
Wałęsa, Lech 60, 63, 95
Weiser, Benjamin 118
Wilczak, Dariusz 63-63, 95
Witkowski, Stefan 75-77
Zaremba, Marcin 120
Zaremba, Piotr 64, 78
Zarembina, Jolanta 120
Zając, Tomasz 119
Ziemkiewicz, Rafał 65

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.