X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3820
Przesłano:
Dział: Artykuły

Arkusz analizy własnej pracy

ARKUSZ ANALIZY WŁASNEJ PRACY W ROKU SZKOLNYM 2005/ 2006

1. AGNIESZKA ANNA KURZYŃSKA

2. Kierunek studiów: rehabilitacja ruchowa + filologia angielska
Przedmiot nauczany: język angielski

3. Staż pracy: 15 lat ( w tym 6 lat jako nauczyciel ).

4. Pełnione funkcje: nauczyciel języka angielskiego.

5. Zadania dodatkowe: opieka nad salą językową.

8. Za swój największy sukces dydaktyczny uważam dobre wyniki sprawdzianów i testów
śródrocznych we wszystkich klasach, zaś szczególnym sukcesem jest bardzo dobry wynik testu kompetencji w klasach drugich.
Sukcesem wychowawczym dla mnie są dobre relacje z uczniami czego dowodem są przejawy ich sympatii do mnie.
10. Największym sukcesem naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym był bardzo wysoki wynik egzaminu kompetencyjnego klas szóstych. Nasi uczniowie brali udział w różnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i ogólnopolskim.
Uplasowali się na bardzo wysokich miejscach, nierzadko zajmując pierwsze miejsca.

11. Nie uważam, żeby szkoła miała jakieś niepowodzenia w bieżącym roku szkolnym.

12. Moja praca z uczniami zdolnymi polega na przydzielaniu im dodatkowych,nadprogramowych zadań w trakcie pracy na lekcji, oraz zadań domowych.
Uczniom słabym indywidualnie tłumaczę trudniejsze partie materiału.
Jeśli zaś chodzi o uczniów zaniedbanych wychowawczo, to prowadzę rozmowy z wychowawcą, z nimi samymi, lub rodzicami, o ile zajdzie taka potrzeba.

13. Moi uczniowie brali udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „Olimpus”, gdzie zajęli następujące miejsca: Katarzyna Biela – 9 m-ce, Łukasz Wójcik – 10 m-ce, Kinga Czynciel – 15 m-ce, Maciej Jędrocha – 21 m-ce.

15. Uważam, że mam zbyt małą ilość indywidualnych kontaktów z rodzicami.

17. W pracy w zespołach brałam udział w tworzeniu Rocznego Planu Rozwoju Szkoły.

19. Obecnie znajduję się na etapie krytycznej refleksji. Staram się modyfikować gotowe scenariusze lekcji i adaptować do specyfiki klasy.

20. Nie widzę potrzeby zmian w przyszłym roku szkolnym w żadnym z wymienionych zakresów.

21. W przyszłym roku szkolnym chciałabym usprawnić swoją pracę w zakresie środków dydaktycznych. Potrzebne mi jest w tym celu zakupienie pomocy dydaktycznych takich jak : kasety wideo, CD, etc.

22. Moje aktualne samopoczucie jako nauczyciela oceniam jako dobre.

23. Rzeczą, która zdecydowała o wybranym prze ze mnie miejscu pracy jest katolicki charakter placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.