X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38180
Przesłano:

Warsztaty edukacyjne zamiast lekcji

Ostatni tydzień roku szkolnego ze względu na różne czynniki może być czasem problematycznym, jeśli nie zaplanuje się go dokładnie. Polecam uwzględnić w organizacji pracy szkoły takie rozwiązanie, które zakłada, że w ostatnim tygodniu nauki nie są prowadzone zajęcia z podziałem na poszczególne lekcje, lecz są one realizowane metodą zajęć praktycznych – w formie warsztatów.
W dydaktyce ocenia się bardzo wysoko skuteczność tej metody: mierząc zdolność uczących się do zapamiętywania, przyjmuje się, że jest to 90% tego, co sami robimy, a efektywność nauki poprzez praktykę/działanie wynosi 75%.
Projekt powstał, ponieważ zaistniały potrzeby: znalezienia ciekawej formy na syntezę wiedzy, zbudowania motywacji uczenia się, stworzenia warunków do stosowania na zajęciach umiejętności z różnych przedmiotów. Głównymi celami działań były: doskonalenie umiejętności praktycznych przez uczniów, wspomaganie ich rozwoju, wspieranie integracji uczniów szkoły (szkoły podstawowej i gimnazjum), współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym.
Innowację w dotychczasowej praktyce edukacyjnej i organizacyjnej szkoły w zakresie przedsięwzięcia stanowiły następujące elementy: przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczniów, nawiązanie współpracy z instytucjami i specjalistami, przygotowanie oferty zajęć z uwzględnieniem przedmiotów szkolnych oraz zainteresowań i propozycji uczniów, a następnie przedstawienie programu młodzieży i rodzicom. Wyboru tematu zajęć (warsztatów) gimnazjaliści i siódmoklasiści dokonywali samodzielnie poprzez zapisanie się do odpowiednich grup – w założeniu były to dwa warsztaty jednego dnia. Warsztaty – w zależności od specyfiki zajęć – odbywały się w szkole lub w placówkach współpracujących przy ich realizacji znajdujących się na terenie miasta.
W programie dwudniowych warsztatów (dla szkoły liczącej ok. 500 uczniów) znalazły się następujące zajęcia: kultura japońska, teatralne, artystyczne: ceramiczne, introligatorskie, soutage’u, fotograficzne, decoupage’u, florystyczne, muzyczne, taneczne (taniec klasyczny i nowoczesny), historyczne (archeologiczne, kultura rycerska), robotyka, matematyczne, kosmetyczne, kulinarne, baristyczne, języka angielskiego, sportowo – obronne i sportowe (w 2017 r.), techniki samoobrony, artystyczne: site specific, programowanie RoBoSmart, filmowe, gra miejska (nowości w 2018 r.).
Realizacja projektu wymaga podjęcia czynności organizacyjnych odpowiednio wcześnie, gdyż należy uwzględnić fakt, iż wielu prowadzących musi dostosować swój harmonogram pracy do terminu warsztatów. Ponadto konieczne jest zaangażowanie – do różnych zadań – wszystkich nauczycieli uczących w szkole.
Najistotniejszymi rezultatami innowacji były: przekazanie uczniom wiadomości i umiejętności najczęściej w ujęciu interdyscyplinarnym, utrwalenie wiedzy w atrakcyjny sposób, zwiększenie aktywność i kreatywność uczniów, spopularyzowanie dobrych praktyk w zakresie zapoznawania uczniów z dziedzictwem kulturowym i historycznym, wykorzystania potencjału naukowego regionu, współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami kultury.
Pomysł przygotowania warsztatów sprawdził się doskonale i zebrał wiele pozytywnych opinii.
Koordynatorki działań: Beata Baczyńska, Anna Pardyak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.