X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38120
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

Na zajęcia rewalidacyjne w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 uczęszczali uczniowie posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego:
1. xxx- klasa II
2. yyy -klasa VI
Dla każdego z uczniów został opracowany indywidualny program zajęć rewalidacyjnych,
z uwzględnieniem zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Uczniowie realizowali program na zajęciach rewalidacyjnych w wymiarze dwóch godziny tygodniowo każdy.
W klasie II- z ... szczególnie zwracano uwagę na podnoszenie sprawności motorycznej i manualnej w szczególności usprawnianie lewej strony ciała: ręka, ucho, noga, rozwijano koordynację wzrokowo- ruchową, percepcję wzrokową i słuchową, mowę, ale także kształtowano procesy poznawcze i czynności intelektualne poprzez utrwalanie widomości przekazywanych podczas zajęć lekcyjnych i zawartych w podstawie programowej dla I etapu edukacji, takich jak doskonalenie techniki czytania i tempa pisania, kształcenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego oraz ćwiczenie kompetencji matematycznych. Podczas zajęć stosowane były różnorodne pomoce dydaktyczne mające na celu uatrakcyjnienie przekazywanych treści, takie jak: gry planszowe, układanki logiczne czy przybory gimnastyczne. Chłopiec na zajęciach jest zmotywowany do podejmowania wysiłku umysłowego i fizycznego (podczas ćwiczeń fizycznych), uważnie słucha poleceń nauczyciela i chętnie je wypełnia, niekiedy w przypadku trudności prosi o pomoc lub ukierunkowanie przez nauczyciela. W ostatnim czasie zauważono u Pawełka częste zmiany nastroju, chłopiec bywa smutny i rozdrażniony, prawdopodobnie zaczyna zdawać sobie sprawę ze swojej niepełnosprawności i wynikających z niej ograniczeń. Przeprowadzono rozmowę z matką w tej sprawie i ustalono, że w przyszły roku szkolnym należy zwrócić szczególną uwagę na sferę emocjonalną i samopoczucie chłopca.

W klasie VI z .... praca rewalidacyjna miała na celu głównie kształtowanie procesów poznawczych i pamięci. Usprawniane były także analizatory: wzrokowy i słuchowy. Podczas zajęć realizowano głównie treści z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej, ale także pojawiały się fakty i wiadomości z historii, przyrody czy informatyki. W celu uatrakcyjnienia zajęć i stymulowania koncentracji uwagi stosowano gry dydaktyczne, kolorowe karty pracy z programu „Ortografiti”, programy multimedialne tj. piktografia czy kom logo. Podczas zajęć z uczennicą kształtowano umiejętność budowania i zapisywania zdań poprawnych pod względem gramatycznym i ortograficznym, ćwiczono budowanie prostych form wypowiedzi takich jak list, opis, opowiadanie, doskonalono technikę czytania, ale także rozwijano umiejętność czytania ze zrozumieniem i udzielania odpowiedzi na pytania do tekstu. W zakresie edukacji matematycznej utrwalano umiejętność pisemnego wykonywania działań, prawidłowego odczytywania liczb wielocyfrowych, rozwiązywania zadań tekstowych i samodzielnego ich układania, ćwiczenia w rachunku pamięciowym. Zwracano także uwagę na kształtowanie umiejętności przydatnych w codziennym życiu np. sprawne posługiwanie się pieniędzmi, swobodne rozmowy na temat rodziny, świąt, przygotowywania posiłków. Proponowane uczennicy działania edukacyjne dostosowane były do jej możliwości psychofizycznych. W trakcie pracy stopniowo wydłużano czas skupienia na danym zadaniu doskonaląc w ten sposób jej koncentrację uwagi. Podczas zajęć szczególnie zwracano uwagę na wzmocnienie poczucia własnej wartości uczennicy i podniesienia jej samooceny. Ukazywano jej mocne strony, a to z czym dobrze sobie radziła stawało się bazą do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.