X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3812
Przesłano:

Scenariusz lekcji z zakresu elementów prawa

PRZEDMIOT: Elementy prawa
KLASA: III

TEMAT: Część ogólna prawa cywilnego – czynności prawne

Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z czynnością prawną, jej elementami i wywołanymi skutkami prawnymi
Cel operacyjny: Uczeń potrafi wyjaśnić i odróżnić pojęcia: zdolności prawnych i zdolności do czynności prawnych, wymienić rodzaje zdolności do czynności prawnych (pełna, ograniczona). Wytłumaczyć, kim jest osoba prawna i jakie są jej rodzaje.

Środki dydaktyczne: podręcznik, kodeks cywilny, kodeks handlowy, ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, Prawo spółdzielcze.

TOK LEKCJI:

1. Uczniowie po zapoznaniu się z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego znowelizowanego w 1990 roku (przystosowanie kodeksu cywilnego do nowych warunków gospodarki rynkowej) odpowiadają na pytania:
- wymień podmioty stosunków cywilnoprawnych
- podaj przykłady, będące przedmiotem stosunków cywilnoprawnych
- wyjaśnij w jaki sposób następuje tryb zakładania spółki akcyjnej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni (różne grupy uczniów)

2. Na podstawie posiadanych środków dydaktycznych uczniowie omawiają czynność zmierzającą do wywołania skutków prawnych, np.
- składają ofertę
- zawierają lub wypowiadają umowę
- sporządzają testament

3. Nauczyciel omawia określone konsekwencje w sferze prawnej wywołane dokonaniem określonych czynności prawnych a także skutki wynikające z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów na przykładzie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Rekapitulacja
Jakie są formy dokonywania czynności prawnych – podaj na przykładach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.