X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38067
Przesłano:
Dział: Logopedia

Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski s we wszystkich pozycjach wyrazowych. Scenariusz zajęć logopedycznych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Prowadząca: Dorota Radecka
Temat : Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „s” we wszystkich pozycjach wyrazowych (nagłos, śródgłos, wygłos).

Cel główny :

Utrwalenie prawidłowej realizacji głoski „s” w mowie spontanicznej.

Cele szczegółowe :

Usprawnianie motoryki narządów mowy poprzez ćwiczenia z autokontrolą wzrokową.
Utrwalanie wymowy głoski „s” w wyrazach i logotomach.
Rozwijanie słuchu fonemowego w zakresie różnicowania głosek „s –ś –sz”.
Ćwiczenia fluencji głoskowej i kategorialnej.
Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

Forma : zbiorowa

Metody :

ćwiczenia narządów artykulacyjnych (metoda pokazu, metoda ćwiczeń praktycznych)
ćwiczenia oddechowe (metoda ćwiczeń praktycznych)
ćwiczenia słuchu fonemowego;

Środki dydaktyczne : zeszyty uczniów, lustro, „Logopedyczny zbiór wyrazów” Janiny Wójtowicz, gra „Memory” – głoska s, karty pracy z książki Marii Wrzesińskiej „Chcę poprawnie wymawiać”, słomki, „Dmuchajka Logopedyczna”

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Czynności organizacyjno-porządkowe (sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie pracy domowej, rozmowa wstępna)

2.Ćwiczenia usprawniające narządy mowy:

Ćwiczenia warg:
-rozciąganie warg w szerokim uśmiechu – przejście do dzióbka,
-cmokanie ściągniętymi w ryjek wargami bez otwierania buzi
- parskanie
- nadmuchiwanie policzków

Ćwiczenia języka:
- zawijanie języka do góry i w dół przy nieruchomej żuchwie
- przesuwanie językiem do kącików ust przy nieruchomej żuchwie
- kląskanie
- przesuwanie czubkiem języka po podniebieniu od górnych zębów w stronę gardła przy otwartych ustach
-wypychanie czubkiem języka policzków przy otwartych ustach,
-przesuwanie czubka języka po zewnętrznej stronie górnych i dolnych zębów przy otwartych ustach,
-dotykanie czubkiem języka do wędzidła podjęzykowego

Ćwiczenia żuchwy:
- żucie gumy

3. Powtarzanie za logopedą logotomów i wyrazów z głoską „s”.

4. Gra „Memory”: utrwalanie wymowy głoski „s” w trzech pozycjach wyrazowych.

5. Praca w zeszytach. Dzieci wymyślają i zapisują nazwy zwierząt, w których ukryła się głoska :s” – ćwiczenia fluencji głoskowej i kategorialnej, utrwalanie wymowy głoski „s”.

6. Praca domowa: dzieci układają i zapisują w zeszycie zdania z wymyślonymi nazwami zwierząt (6 wybranych nazw).

7. Rozwiązanie zadania na Kartach Pracy – różnicowanie słuchowe głosek „s-ś-sz” – rozwijanie słuchu fonemowego.

8. Ćwiczenia oddechowe (ukierunkowanie strumienia powietrza)
- zabawa z „Dmuchajką logopedyczną” – wydłużenie fazy wydechu, utrwalanie nawyku układania języka za dolnymi zębami).

9. Podsumowanie zajęć, pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.