X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3806
Przesłano:

Projekt - Bezpieczeństwo w sieci

PROJEKT BEZPIECZEŃSTWO W SIECI (kampania)

STRESZCZENIE PROJEKTU W PUNKTACH

1. Temat i cele projektu

Tematem projektu będzie przygotowanie całej kampanii promującej BEZPIECZNĄ SIEĆ.
Do zadań uczniów będzie należało:
• Przeprowadzanie debaty na lekcjach informatyki „Wady i zalety SIECI”.
• Przygotowanie gazetki ściennej nt. "Bezpieczna SIEĆ”.
• Opracowanie grafiki komputerowej o tematyce „Ciemna strona Internetu”.
• Przygotowanie ulotek informacyjno-ostrzegawczych dla uczniów i rodziców: "Bądź bezpieczny w Internecie".
• Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat „ Zagrożenia
w Internecie”
• Przygotowanie plakatu promującego „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

2. Podział na zespoły i przydział zadań

W projekcie będą brać udział wszyscy uczniowie z klas: Ie, IIe, IIIe (około 12 grup).
Uczniowie w każdej klasie zostaną podzieleni na grupy 8 osobowe:
• Wykonanie gazetki (2 osoby)
• Przygotowanie grafiki (1 osoba)
• Opracowanie ulotki (2 osoby)
• Stworzenie prezentacji multimedialnej (2 osoby)
• Przygotowanie plakatu (1 osoba)

Każda grupa przydzieli sobie swoją nazwę, z którą będzie identyfikowana.

3. Harmonogram projektu i poszczególnych zespołów

Harmonogram realizacji projektu zostanie podzielony na etapy:
• Przeprowadzenie debaty(1 tydzień)
• Przygotowanie gazetki szkolnej (2 tydzień)- klasy, które biorą udział
w projekcie
• Opracowanie grafiki komputerowej (2 tydzień)
• Przygotowanie ulotki informacyjnej i prezentacji (3 tydzień)
• Przygotowanie plakatu (4 tydzień)

Pełny harmonogram realizacji projektu będzie wywieszony w klasie, na którym będą widniały daty poszczególnych etapów, oraz daty i godziny konsultacji
z nauczycielem.
Każda konsultacja oraz punkty kontrolne prac będą odnotowywane na karcie pracy ucznia.

4. Kryteria oceny projektu

ULOTKA:

• dobór informacji na ulotce 2 pkt.,
• tekst wpisany zgodnie z zasadami poprawnego wpisywania tekstu na ulotce 2 pkt.,
• poprawność merytoryczna przygotowanych tekstów na ulotce 2 pkt.
• kolorystyka oraz elementy graficzne na ulotce 2 pkt.,
• jakość umieszczonych fotografii 2 pkt.,
• dodatkowe ciekawostki i informacje 1 pkt.,
• terminowość realizacji projektu 2 pkt,
• pomysłowość i twórcze podejście 2 pkt.,
• zaangażowanie w pracę 2 pkt,
• odpowiedni format ulotki 1 pkt.
Maksymalna ilość punktów: 18 pkt.

PREZENTACJA:

• dobór informacji 2 pkt.,
• przygotowanie prezentacji (odpowiednia ilość tekstu, animacja) 3 pkt.,
• poprawność merytoryczna przygotowanych tekstów w prezentacji 2 pkt.
• kolorystyka oraz elementy graficzne 2 pkt.,
• jakość umieszczonych fotografii 2 pkt.,
• dodatkowe ciekawostki i informacje 1 pkt.,
• terminowość realizacji projektu 2 pkt,
• pomysłowość i twórcze podejście 2 pkt.,
• zaangażowanie w pracę 2 pkt.

Maksymalna ilość punktów: 18 pkt.
GAZETKA:

• dobór informacji 2 pkt.,
• kolorystyka oraz elementy graficzne 2 pkt.,
• dodatkowe ciekawostki i informacje 1 pkt.,
• terminowość realizacji projektu 2 pkt,
• pomysłowość i twórcze podejście 2 pkt.,
• zaangażowanie w pracę 2 pkt.
Maksymalna ilość punktów: 11 pkt.

GRAFIKA:

• kolorystyka oraz elementy graficzne 2 pkt.,
• jakość umieszczonych fotografii 2 pkt.,
• terminowość realizacji projektu 2 pkt,
• pomysłowość i twórcze podejście 2 pkt.,
• zaangażowanie w pracę 2 pkt.,
• prezentacja pracy (forma) 2 pkt.
Maksymalna ilość punktów: 12 pkt.

PLAKAT:

• kolorystyka oraz rysunki 2 pkt.,
• terminowość realizacji projektu 2 pkt,
• pomysłowość i twórcze podejście 2 pkt.,
• zaangażowanie w pracę 2 pkt.,
Maksymalna ilość punktów: 8 pkt.

Punkty również grupa otrzymuje za zachowanie odpowiedniej szaty graficznej wszystkich prac – 3 pkt.

5. Prezentacja projektu.

Każda z grup ma od 15- 20 minut, aby zaprezentować swoje przygotowane materiały. Forma prezentacji jest dowolna (prezentacja, pokaz). Uczeń ma do swojej dyspozycji drukarkę, komputer, rzutnik multimedialny, scaner.

Prezentacja odbędzie się w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów
z innych klas na auli szkolnej.
Najlepsze trzy projekty zostaną umieszczone na stronie internetowej Naszego Liceum.

6. Ocena projektu

Projekt będą oceniali uczniowie z innych klas oraz nauczyciele. Będą oni mogli za każde zadanie przydzielić punkty z zakresu od 1 do 6.
Każdy z nich otrzyma kartę oceny:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.