X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38049
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Konkursu Fotograficznego "Przyroda w obiektywie"

REGULAMIN
Szkolnego Konkursu Fotograficznego
„Przyroda w obiektywie”

I Cele i tematyka konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel przyrody p. A.Dendys
2. Celem konkursu jest:
• zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody,
• propagowanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą.
• rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,
3. Tematyką zdjęć są elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.

II Zasady konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej.
2. Czas trwania konkursu: 28.10.2013-31.11.2013
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,(załącznik nr1)
b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych- uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu (załącznik nr2)
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 prace.
6. Zgłoszone do konkursu fotografie mogą być w formie plakatu lub albumu. Każda praca powinna zawierać od 3 do max 5 zdjęć w formacie dowolnym.
7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora oraz klasę.
8. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio p. A. Dendys
9. Termin składania prac upływa: 18 listopada 2013.
10. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece szkolnej.

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 listopada 2013.
3. Najlepsze prac zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

IV Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.

mgr Anna Dendys

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.