X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3804
Przesłano:

Dzień kulinarny w szkole. Scenariusz lekcji przyrody z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Czas 2x45

Cel główny
1 Znaczenie składników pokarmowych dla organizmu człowieka.
2 Zrozumienie zależności miedzy niewłaściwym żywieniem a zdrowiem człowieka.
3 Zastosowanie w praktyce zasad prawidłowego żywienia.
4 Zapoznanie z nową drogą zdobywania informacji-sieć Internet-strony WWW.
5 Wdrażanie dzieci do trafnej komunikacji poprzez pocztę elektroniczną, tak aby potrafiły właściwie i krótko formułować swoje myśli w celu ustalenia podziału zakresu zadania i dalszych szczegółów pracy z innymi grupami.
6 Kształcenie umiejętności:
-samokształcenia
-wyszukiwania i opracowania materiałów
7 Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TI
-korzystając z komputera i wyszukiwarki wyszukać potrzebne wiadomości w sieci Internet
-selekcjonować informacje
-przy pomocy edytora tekstu(MS WORD)napisać notatkę wykonaną z zachowaniem zasad wprowadzania tekstu
-korzystając z poczty elektronicznej przesłać pliki w postaci załączników

Środki dydaktyczne:
komputer, sieć Internet-strony WWW, program do obsługi poczty, edytor tekstu Word

Metody pracy:
-wykład z elementami pogadanki, samodzielna praca z komputerem

Formy pracy: w grupach

Przebieg lekcji

1 Wybór koordynatora grupy.

2 Podził całej grupy na grupy mniejsze
-nadanie nazw podgrupom: TŁUSZCZE, BIAŁKA, CUKRY, SOLE MINERALNE
3 Uwaga! Komunikacja jest dozwolona (ale w sposób ograniczony)tylko w obrębie podgrupy
Między podgrupami i koordynatorem tylko poprzez pocztę!

4 Jedna osoba z podgrupy będzie nadawcą, adresatem dla podgrupy. Wszystkie podgrupy wpisują w książkę adresową adresy pocztowe podgrup i koordynatora powiązanych z ich nazwami.

5 Każda podgrupa opracowuje jedno zadanie.
Tematy do opracowania:
*Przyrządzanie i degustacja ulubionych potraw
*Wybór i prezentacja najciekawszego przepisu kulinarnego
*Prezentacja: Charakterystyka kuchni z różnych stron świata
*Inscenizacja :przygotowanie potrawy.
*Instruktaż zasad zachowania przy stole.

6 Podgrupy przesyłają informacje do koordynatora.

7 Koordynator potwierdza przyznanie tematu.
8 Koordynator wyznacza również recenzenta dla każdej podgrupy na inny temat(podgrupy nie mogą się wzajemnie recenzować)

9 Podgrupy mając przyznany temat i recenzentów przystępują do opracowania zadanego tematu na jednym z komputerów podgrupy, następuje wyszukiwanie materiałów i edycja dokumentów po uzgodnieniu na wybranym komputerze- odbieranie i przesyłanie poczty

10 Po stworzeniu dokumentu podgrupa przesyła go do grupy recenzującej.

11 Recenzenci nie wnoszą poprawek w pliku, tylko przesyłają uwagi.

12 Gdy wszystko zostało poprawione i recenzja jest pozytywna,podgrupa odsyła stworzoną przez siebie pracę do koordynatora.

13 Koordynator ogłasza zakończenie pracy , jeśli otrzyma wszystkie dokumenty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.