X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38015
Przesłano:
Dział: Języki obce

Activites quotidiennes - utrwalenie słownictwa związanego z opisem dnia. Scenariusz lekcji j. francuskiego

https://www.dropbox.com/sh/4udcr8bf34hk3yy/AABudW7An7ga8yy7tM_hoPHva?dl=0

19.02.2018
Scenariusz lekcji otwartej języka francuskiego
oprac. mgr Karolina Maj

Temat: "Les activités quotidiennes"- utrwalenie słownictwa związanego z opisem dnia.
Cel główny:
- utrwalenie słownictwa związanego z czynnościami wykonywanymi każdego dnia ze wskazaniem ich pory i kolejności.
Cele operacyjne:
- poszerzenie zasobu słownictwa związanego z wykonywanymi czynnościami
- przekazywanie w języku polskim i / lub francuskim informacji zawartych w materiałach audiowizualnych
- prawidłowe odpowiadanie na pytania dotyczące obejrzanego filmu
- stosowanie zwrotów i wyrażeń czasowych w opisywaniu swojego dnia
- prawidłowe odmienianie czasowników grupy I i III w czasie teraźniejszym "Présent",
- zapoznanie z bazą dodatkowych ćwiczeń interaktywnych.
Czas trwania: 45 min
Klasa: 1B
Metody pracy
- audiowizualna
- aktywna

Formy pracy:
- praca w grupach,
- praca samodzielna

Techniki pracy:
- wizualizacja
- burza mózgów
- odpowiedzi na pytania

Materiały dydaktyczne:
- karty pracy
- projektor + nagranie wideo z sieci
- ćwiczenia interaktywne

a) Faza przygotowawcza

1. Przywitanie klasy, sprawdzenie listy obecności.
2. Ustna kontrola wiedzy wybranych uczniów.
3. Sprawdzenie pracy domowej.
4. Rozgrzewka - nawiązanie do nabytych umiejętności uczniów.
5. Przedstawienie celów lekcji, podanie tematu zajęć z tłumaczeniem na język polski.

b) Faza realizacyjna

Ćw. I PROJEKCJA FILMIKU ONLINE (https://www.youtube.com/watch?v=iS5zjpkAQxo)
1) Uczniowie otrzymują karty pracy. Oglądają pierwszą część nagrania i wykonują
1 ćwiczenie na karcie. (Zaznaczają usłyszane czasowniki)
2) Uczniowie oglądają drugą część nagrania i wykonują 2 ćwiczenie na karcie. (Zaznaczają właściwe zakończenie zdań).

Ćw. II BURZA MÓZGÓW
1) Praca w grupach - uczniowie w ciągu 1 minuty wypisują wszystkie znane im czasowniki - czynności, które możemy wykonywać w ciągu dnia.

Ćw. III WPROWADZENIE NOWYCH CZASOWNIKÓW
1) Uczniowie próbują przetłumaczyć wszystkie czasowniki wyświetlone na planszy.
2) Nauczyciel weryfikuje poprawną wymowę i zadaje kilka pytań.
3) Praca w parach - Uczniowie pytają się nawzajem o porę wykonywania czynności.

Ćw. IV. WYRAŻENIA WYLICZAJĄCE W TEKŚCIE
1) Uczniowie zapoznani zostają z głównymi zwrotami zapewniającymi spójność opowiadania i wykonują ćwiczenie 3 na karcie pracy.

Ćw. V OPOWIADANIE O DNIU MICHELA (OPCJONALNIE)
Uczniowie przedstawiają dzień Michela korzystając z czasowników, wyrażeń czasowych, zwrotów wyliczających. Tworzą jedno opowiadanie zabierając głos kolejno po sobie.

c) Podsumowanie lekcji

1. Nauczyciel podsumowuje przedstawiony na lekcji materiał.
2. Pochwała słowna lub ocena „+” za aktywny udział
3. Nauczyciel zadaje pracę domową – tłumaczy zadania na karcie pracy i ćwiczenia interaktywne w sieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.