X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37947
Przesłano:

Gospodarka światowa - test

1. Podkreśl cztery kraje o najniższym wskaźniku HDI. (1p.)
Etiopia, Czad, Japonia, Bułgaria, Islandia, Mongolia, USA, Indie, Francja, Rosja

2. Podaj po jednym przykładzie czynników przyrodniczych i społecznych będących przyczyną niskiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw biednego Południa. (2 p.)
Czynnik przyrodniczy: ........................................
........................................
Czynnik społeczny: ........................................
........................................

3. Spośród podanych państw podkreśl tylko te, które należą do bogatej Północy: (1p.)
Holandia, Wietnam, Egipt, Słowacja, Czad, Szwecja

4. Wyjaśnij pojęcie: (1p.)
Akwakultura - ........................................
........................................

5. W zdaniach podkreśl prawidłowe wyrażenie. (2 p.)
a) Kraje wysoko rozwinięte cechują się dobrze rozwiniętym sektorem usług/niskim uprzemysłowieniem.
b) Rolnictwo intensywne cechuje się małymi/dużymi powierzchniami upraw.
c) Rolnictwo ekstensywne cechują małe/wysokie plony.
d) Największym producentem ryżu są Chiny/Indie.

6. Wskaż dwa działania, które przyczyniłyby się do likwidacji głodu na świecie: (2p.)
a) ........................................
........................................
b) ........................................
........................................

7. Oceń czynniki warunkujące rozwój rolnictwa na Nizinie Chińskiej, podkreślając warunki korzystne (1p.)
a) klimat
b) gleby
c) własność ziemi
d) poziom kultury rolnej

8. Na rysunkach przedstawiono układy przestrzenne wsi. Podpisz rysunki wpisując nazwy typów wsi wybranych spośród podanych poniżej: (2p.)
łańcuchówka, okolnica, owalnica, wielodrożnica, ulicówka

9. Opisz region rolniczy Ameryki Łacińskiej, uwzględniając cechy rolnictwa, trzy główne uprawiane rośliny i chowane zwierzęta: (2p)
Cechy rolnictwa: ........................................
........................................
Uprawiane rośliny : ........................................
Chowane zwierzęta: ........................................

10. Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy ilustrujący proces przełowienia łowisk. (1p.)
A. Przerwanie łańcucha żywieniowego.
B. Nadmierna liczba statków poławiających ryby.
C. Brak pracy dla rybaków.
D. Nadmierne przełowienie jednych gatunków może powodować nadmierny rozwój innych.
E. Wymieranie organizmów, które żywiły się wytrzebionym gatunkiem.
............. → ............. → ............. → ............. → .............

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.