X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37875
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy szkolnej 2017/2018

Wrzesień 2017

04.09-08.09
Witaj szkoło, witaj świetlico!

Zadania i cele
Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania
Zajęcia plastyczno - manualne
Gry i zabawy dydaktyczne
Gry i zabawy ruchowe
Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
(Tabela - red.)

Organizacja pracy w świetlicy- zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami zachowania obowiązującymi w świetlicy.
Zapoznanie z pomieszczeniami świetlicy oraz wyposażeniem sali.
Zapoznanie z zasadami korzystania z zabawek, gier i pomocy dydaktycznych w świetlicy.
Objęcie troskliwą opieką pierwszoklasistów i nowych uczniów.
Integracja grupy i zachęcanie do wspólnej zabawy.
Zapoznanie z zasadami korzystania z komputera oraz PS3.
Omówienie zasad zachowywania się w świetlicy, podczas posiłków, odrabiania lekcji, zajęć świetlicowych oraz zabaw w sali i na boisku;
Pogadanka na temat poszanowania sprzętu, zabawek, gier w świetlicy oraz zasady dzielenia się zabawkami i kulturalnej zabawy z innymi dziećmi;
Plakat Nasze zasady – omówienie i zatwierdzenie zasad;
Co chcielibyśmy robić w świetlicy ? – pomysły dzieci (burza mózgów);
Kim jestem, co lubię – rozmowy w okręgu;
Swobodne wypowiedzi uczniów na temat Jak spędziłem wakacje?;
Słuchanie opowiadania Z. Szczepańskiego pt. Przygoda podróżnika
Praca manualna Łódka z kółek;;
Praca plastyczna pastelami Pocztówka z wakacji;
Wspominamy swoje najciekawsze przygody wakacyjne – rozmowy oraz rysunek kredkami lub farbami;
Praca plastyczna Lody w rożku;
Wykonanie zakładki do książki;
Przybornik na biurko – samodzielne wykonanie z rolek po papierze;
Zaprojektowanie i wykonanie planu lekcji;
Wyklejanka z kolorowego papieru Tornister;
Kolorowanie obrazków tematycznych W szkole; Praca z wykorzystaniem atlasów przyrodniczych, map i globusa; odszukiwanie wakacyjnych miejscowości na mapie;
Zagadki wakacyjne Jakie to miejsce?;
Gra dydaktyczna Zgaduj zgadula;

Zabawa na spostrzegawczość Wyścig chorągiewek;
Zabawa Ciepło-zimno;
Gra dydaktyczna Wyjaśnij definicję;
Układanki i puzzle;
Gry stolikowe: warcaby, szachy, bierki bingo.
Zabawa Tworzymy kolekcję;
Gra dydaktyczna Dobieranka;
Zabawa dydaktyczna Segregowanie guzików; Poznajmy się – zabawy integracyjne Puste miejsce, Pajęcza sieć, Imię do imienia, Alarm;
Gry i zabawy na świeżym powietrzu- Raz, dwa, trzy - Baba-Jago patrzy, Gąski, gąski do domu;
Zabawy orientacyjno – porządkowe w sali: Samochody, Warzywna surówka, Pieski na spacer;
Zabawy z różnymi elementami ruchu z piłką i skakanką;
Zabawa Wilk i gąski;
Zabawa orientacyjno - porządkowa Zapamiętaj swoją parę;
Zabawa Piłka parzy;
Zabawa ruchowa Bieg po buty;
Zabawa Gorące krzesła; Opowieść ruchowa
Wspominamy wakacje;

Zabawa ruchowa Marsz;
Wysłuchanie piosenki Kończy się lato;
Prezentacja multimedialna Bezpiecznie w szkole;
Zabawa muzyczno - rytmiczna Smutno – wesoło;
Jak korzystać z komputera – pogadanka;
Edukacyjne gry komputerowe;
Zabawa muzyczno – ruchowa Jedzie pociąg z daleka;
Tworzymy plan lekcji z pomocą komputera;
Śpiewanie piosenek poznanych na wypoczynku letnim;

11.09-15.09
Bezpieczni w szkole, bezpieczni w drodze do szkoły

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez ulicę.
Podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym - rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w drodze do i ze szkoły.
Zapoznanie dzieci z wybranymi znakami drogowymi.
Zapoznanie z pojęciami: droga, chodnik, jezdnia, sygnalizacja świetlna.
Kształtowanie właściwego zachowanie się w czasie korzystania ze środków transportu.
Poznanie zasad bezpiecznej zabawy w budynku szkoły i poza nią. Jak bezpiecznie poruszać się po chodniku, drodze?- rozmowa;
Poznajemy znaki drogowe – prezentacja i utrwalenie;
Wysłuchanie wiersza W. Chotomskiej Gdy zamierzasz przejść przez ulicę;
Wypowiedzi uczniów na temat różnych zagrożeń w ruchu drogowym;
Wysłuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza M. Januszko Do szkoły bezpiecznie. Rozmowa na temat wiersza;
Poznanie wiersza Zielone światło T. Śliwiaka;
Słuchanie treści wiersza Kolorowe znaki K. Wiśniewskiego; Zadanie plastyczne: Narysuj znaki, które mijasz idąc do szkoły;

Znaki drogowe – praca pastelami;
Kolorowanie znaków według odpowiednich kolorów;
Sygnalizacja świetlna – wycinanka;
Praca plastyczna Na ulicy;
Stworzenie przestrzennej gry planszowej Ruch uliczny;
Kolorowanki tematyczne związane z bezpieczeństwem w szkole, na ulicy, w domu;
Projektowanie
własnego znaku drogowego;

Numery alarmowe – praca kredkami
Układanie rozsypanki wyrazowej o ruchu drogowym;
Zabawa w rozpoznawanie znaków;
Segregowanie znaków drogowych: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne.
Edukacyjna gra planszowa Karta rowerowa;
Karty pracy Dopasuj, pokoloruj i wytnij –Znaki drogowe;
Rozwiązanie karty pracy Znajdź bezpieczną drogę do szkoły.
Niedokończone zdania sprawdzenie wiadomości ze znajomości znaków drogowych;
Rozwiązywanie krzyżówki o bezpieczeństwie na ulicy;
Scenki dramowe - poprawne i niepoprawne zachowania dzieci na drodze; Zabawa integracyjna Samochody;

Przechodzimy przez jezdnię – zabawa ruchowa;

Zabawa ruchowa Znajdź swój znak;

Zabawy ruchowe: Idź, stój, Raz, dwa, trzy, Statek.
Na skrzyżowaniu zabawy w ruch uliczny;
Potrafimy bezpiecznie zachować się w drodze do szkoły - zabawy ruchowe utrwalające poznane zasady bezpieczeństwa oraz znajomość znaków drogowych;
Zabawa ruchowa z elementem biegu Pojazdy jeżdżą- pojazdy stoją;.
Zabawa ruchowa Przejście przez jezdnię wykorzystanie białych pasów z bristolu; Zabawa muzyczno – ruchowa Na ulicy;
Nauka rymowanki: wyliczanka o ruchu drogowym, O jejku rower;
Komputerowa gra edukacyjna Znaki drogowe online;
Testy komputerowe na kartę rowerową;
Jakie dźwięki słyszymy w mieście? – zabawa dźwiękonaśladowcza;

Swobodna improwizacja ruchowa do piosenki z płyty Kto to taki;

18.09-22.09
A nam jest szkoda lata

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Poszerzanie wiedzy o zbliżającej się jesieni.

Rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu.

Zapoznanie z rodzajami grzybów oraz przestrzeganie przed zbieraniem trujących grzybów.

Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej oraz zdolności plastycznych.

Zachęcanie do spontanicznych improwizacji ruchowych do melodii.
Rozmowa z dziećmi o kończącej się porze roku, jej cechach charakterystycznych;
Za co lubimy lato?- pogadanka;
Czytanie wiersza Anny Tomaszewskiej Dary jesieni, rozmowa o treści wiersza;

Zapoznanie z utworem B. Formy Przybywa jesień;

Rozmowa na temat odlotu ptaków do ciepłych krajów;

Czytanie wiersza L. Wiszniewskiego Przyszła jesień do ogródka;
Pogadanka z dziećmi na temat- Grzyby jadalne i trujące. Oglądanie atlasu grzybów; Wykonywanie dekoracji- Jesień;
Jesienne owoce wydzieranka.

Jesień w parku- malowanie farbami.

Dary jesieni- rysowanie pastelami.

Grzybobranie
malowanie farbami plakatowymi i wyklejanie grzybów z kolorowego papieru;

Las jesienią- malowanie pastelami;
Jesienne drzewo – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem farb;
Wiewiórka- mozaika lub origami;

Owoce jesieni
lepienie z plasteliny;
Praca w grupach – wykonanie postaci Pani Jesieni na dużych arkuszach papieru; Zabawa dydaktyczna- Co masz w ręku- rozpoznawanie po dotyku;

Opowiadanie o listku – zabawa relaksacyjna z elementami pokazywania;

Zabawa pantomimiczna Podróż;

Jak rozpoznać jesień? Rebusy jesienne;

Zabawa skojarzeniowa Dary jesieni;

Konkurs wiedzy przyrodniczej;

Zabawa dydaktyczna Rozpoznaj owoce;

Rozwiązywanie krzyżówki, rebusów i zagadek o tematyce jesiennej; Zabawy ruchowe usprawniające orientację przestrzenną oraz zabawy z piłką na świeżym powietrzu: Ludzie do ludzi, Jastrząb, kura i pisklęta;

Zabawy orientacyjne: Wiatr i liście;

Wyścigi na wesoło wprowadzanie elementów współzawodnictwa;

Zabawy ruchowe przy muzyce – Idzie zuch, wicher dmucha;

Spacery na świeżym powietrzu wokół szkoły;

Zabawa ruchowa„Wiewiórka do dziupli;

Opowieść ruchowa Jesień;

Taniec liści – zabawy ruchowe w rytm muzyki;

Jak powstaje papier – prezentacja multimedialna;

Zgadywanka muzyczna Czy znasz te instrumenty?;

Ruch to zdrowie – aerobik przy muzyce;
Doskonalenie umiejętności posługiwania się myszką i klawiaturą;

25.09- 29.09
Być przyjacielem i mieć przyjaciela

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Kształtowanie u dzieci zachowań prospołecznych.

Uświadomienie dzieciom niepowtarzalności i wyjątkowości każdego człowieka oraz roli koleżeństwa i przyjaźni w życiu.

Przypomnienie i utrwalenie cech dobrego kolegi, przyjaciela.

Uświadomienie dzieciom potrzeby okazywania bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Co to znaczy być przyjacielem – rozmowa kierowana;
Wypowiedzi dzieci na temat Mój przyjaciel;
Burza mózgów: Lubię mojego przyjaciela za /nie lubię, gdy...;
Uczymy się przepraszać i przyznawać do błędów- na podstawie wiersza List do kolegi E. Szelburg- Zarembiny;
Parasol przyjaźni – co chroni, a co niszczy przyjaźń.
Jak bawić się dobrze w gronie kolegów? – propozycje zabaw, zasady miłej zabawy;
Czytanie wiersza A. Fredro Paweł i Gaweł;
Kolaż przyjaźni-kreatywna praca plastyczna;

Kartka do przyjaciela – dowolną techniką;

Cechy prawdziwego przyjaciela – burza mózgów (plakat);

Praca plastyczna: Jak wyobrażam sobie dobrego kolegę- rysowanie na dużym arkuszu papieru wizerunku przyjaciela;

Rysunek dla kolegi – praca indywidualna;

Zmocz i zgnieć- praca plastyczna;
Zaprojektowanie medalu prawdziwego przyjaciela;
Proszę, dziękuję, przepraszam - odgrywanie scenek;

Świetlicowe bingo – zbieranie informacji o kolegach z grupy;

Zabawa w niedokończone zdania-Lubię Cię bo..., Gdy Ty...., „Jesteś....;

Najlepszy kolega... – wypisanie cech dobrego kolegi (przyjaciela).
Gry stolikowe: warcaby, szachy, quizy, bierki itp.
Gry wspomagające zapamiętywanie i koncentrację: Pamięć, Sowa mądra głowa, Memory;
Zabawa taneczna Gorące krzesła;
Wyścigi na wesoło wprowadzanie elementów współzawodnictwa;

Świetlicowa ciuciubabka;

Zabawa integrująca Dłonie do dłoni;

Zabawa bieżna Gąski do domu;
¬Zabawa rozładowująca
napięcie Balonowa
bitwa;

Zabawa dydaktyczna
Dziecko w studni;
Zabawy ruchowe na placu zabaw Celowniczy, Szczurek, Kucharka;
Zabawa ruchowo- taneczna Tańczyć się zachciało;

Zabawy ze śpiewem;

Wysłuchanie piosenki K. Paschalskiej Przyjaciel potrzebny od zaraz;

Rodzina nut – ćwiczenia muzyczne;
Zabawy ze śpiewem: Nie chcę cię znać , Podajmy sobie łapki;

Październik
02.10 – 06.10
Zwierzęta wokół nas

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Kształtowanie postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt.
Uwrażliwienie na los porzuconych zwierząt domowych.
Rozwijanie umiejętności opisywania zwierząt.
Wdrażanie do angażowania się w pomoc przy opiekowaniu się zwierzętami.
Nauka elementarnych zasad postępowania ze zwierzętami domowymi.
Ćwiczenie poprawnego wypowiadania się na dany temat. Międzynarodowy Dzień Zwierząt – pogadanka, rozmowy na temat znanych nam zwierząt i środowiska w którym żyją
Jak być odpowiedzialnym opiekunem? – pogadanka na temat zasad prawidłowej opieki nad zwierzętami;
Poznanie wiersza ZOO J. Brzechwy.
Wysłuchanie Opowiadania o dzielnym piesku;
Czytanie fragmentów książeczki R. Pisarskiego O psie, który jeździł koleją;
Odczytanie wiersza R. Ragana Przyjaciele. Rozmowa nt. wiersza;
Jak możemy pomóc bezdomnym zwierzętom? – pogadanka. Zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi; Świetlicowe ZOO – wykonywanie zwierzaków z różnych dostępnych materiałów, np. myszki z łupinki orzecha;
Zwierzęta duże i małe – konkurs plastyczny;
Kotek metodą origami;
Papużka – wyklejanka bibułą;
Moje ulubione zwierzę- praca pastelami;
Wyklejanie konturów psa bibułą;
Wykonanie pracy plastycznej Szczęśliwy piesek;
Eko -piesek- wykonanie kotka z materiałów ekologicznych;
Praca plastyczna Kolorowy żółwik;
Praca plastyczna Rybki w akwarium;
Zwierzęta, które znamy - rozwiązywanie zagadek;
Pieski do budy- zabawa ruchowa;
Gra dydaktyczna Co do czego pasuje?;
Czyj to ogon? zabawa dydaktyczna;
Kalambury – zwierzęta domowe;
Krzyżówka z hasłem
Mój przyjaciel pies;
Scenki sytuacyjne – Dbam o swojego czworonożnego przyjaciela;
Gra w zbijaka na boisku szkolnym;
Ptaki w gniazdach- zabawa orientacyjno- porządkowa; Pieski na spacerze zabawa ruchowa;
Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa Leniwe kotki;
Zabawa ruchowa Wystawa psów;
Zabawa dydaktyczna Psie śpiewanie;
Zabawa ruchowa Wyścig w tunelu;
Zamieniamy się w zwierzątka! gra ruchowa na powietrzu;
Zabawa ruchowa z elementem naśladownictwa Zwierciadło;
Zabawa ruchowa Kim jestem?;
Zabawa Król Lew;
Zabawa Bajkowe pieski;
Zabawa bieżna Pająk i muchy; Słuchanie piosenek o tematyce zwierzęcej np. Kundel Bury, Pies na medal, Puszek okruszek;
Co to za zwierzę? zagadki multimedialne;
Zabawa ze śpiewem Kaczor Donald;
Nauka piosenki Puszek Okruszek;
Zwierzęta domowe prezentacja multimedialna;
Tworzenie własnej prezentacji multimedialnej Nasze zwierzaki;
Oglądanie filmu na Dvd
101 Dalmatyńczyków;
Zabawa Jaka to piosenka? Odgadywanie tytułów i śpiewanie znanych piosenek o zwierzętach;
Gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem komputera;

09.10- 13.10
Nasza szkoła

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej.

Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata oraz podkreślenia znaczenia pozostałych pracowników szkoły.

Kształtowanie nawyków grzecznościowych;
Rozwijanie więzi przyjaźni ze społecznością szkolną.

Czy praca nauczyciela to ciężki zawód? – pogadanka;
Piramida pomysłów do tematu: Ja w roli nauczyciela- jak widzę siebie w tym zawodzie?
Rozmowa na temat pracy różnych pracowników szkoły;
Szkoła moich marzeń- burza mózgów;
Redagujemy życzenia z okazji DEN;
Czytanie wiersza Cz. Janczarskiego Słowa dla naszej Pani;
Czytanie wiersza. Radosny dzień; Laurka dla mojej pani- praca plastyczna;
Wykonanie gazetki okolicznościowej;
Praca plastyczna – Portret nauczyciela;
Tulipan dla Pani wykonany z kolorowego papieru techniką origami;
Praca plastyczna Moja szkoła;
Wykonywanie kolorowych bukietów okolicznościowych z bibuły, krepiny;
Wykonanie serduszka metodą decoupage ; Mój wymarzony nauczyciel - praca w grupach (wypisywanie cech);
Rozwiązywanie rebusów i zagadek o pracownikach szkoły;

Gry ortograficzne- dyktanda, wykreślanki;
Zabawa z fabułą – Dzień w szkole;
Ułożenie zwrotki wiersza z rozsypanki;
Zabawa matematyczna Jaką liczbę zapisałem?;
Gra słowna Rymowanki; Zabawa Gorące krzesła;

Zawody w rzucanie piłeczką do celu;

Zabawa ruchowa Ciuciubabka;

Gry sportowe na boisku szkolnym ( piłka nożna, koszykówka);

Zabawa ruchowa Kto wyżej podskoczy?;

Gra w zbijaka na boisku szkolnym;
Poznaj swój kolor”- zabawa bieżna Nauka piosenki związanej z dniem Edukacji Narodowej Nasza pani;
Granie na guzikach – zabawa muzyczna;
Praca w Paincie projektujemy kartkę okolicznościową z okazji Dnia Nauczyciela;
Na czym gra pani od muzyki – zapoznanie z instrumentami w naszej szkole;

16.10 – 20.10
Przeciwdziałanie agresji

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji.

Zwiększenie zaufania uczniów do siebie w sytuacjach potencjalnej przemocy.

Oswojenie się z różnym formami agresji, nauka radzenia sobie w groźnych społecznie sytuacjach.

Zwiększenie wrażliwości na sytuacje, w których potrzebna jest interwencja; Poznajemy pojęcie agresji – pogadanka;
Dlaczego warto być miłym i uprzejmym- burza mózgów;
Jak poradzić sobie z własnym gniewem? – swobodne wypowiedzi dzieci;
Przypomnienie uczniom zwrotów grzecznościowych. Prawidłowe formy powitań;
Wysłuchanie opowiadań G. Kasdepki Nie rób drugiemu – co Tobie niemiłe;
Praca z tekstem Sposoby obrony przed agresją; Nasze emocje – malowanie farbami;
Drzewko emocji – praca w grupach;
Wykonanie grupowych plakatów nawołujących do sprzeciwu wobec agresji;

Agresji mówię NIE – praca plastyczna;
Kolorowanie obrazków tematycznych związanych z przeciwdziałaniem agresji;
Rysunek kredką Moja wściekła mina;
Moje sposoby na złość – rysunek;
Komiks Taka sytuacja- samodzielne stworzenie komiksu o tematyce agresji w szkole; Uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje na podstawie scen dramowych;
Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia Kartki złości;
Jak zachowasz się w danej sytuacji?– karty pracy;
Plansza uczuć – przedstawienie swoich portretów w różnych nastrojach;
Zabawa umysłowa Pozytywne myślenie;
Układamy przepis na dobrego kolegę – praca w grupach;
Zabawa Tajemniczy przyjaciel;
Abecadłówka –
zabawa w kręgu;

Bez złości mamy więcej radości - opowieść ruchowa;

Zabawy ruchowe nawiązujące do tematyki zajęć Tajemnicze kolorowe koperty, Tańcząca piłeczka, Wizytówki, Kto mi może pomóc?;

Zabawa Marionetka;

Zabawa ruchowa integracyjna: Wszyscy, którzy...;

Świetlicowy tor przeszkód – zabawa drużynowa;

Zabawa Gorące krzesło; Muzyczny spacer- zabawa ruchowa przy muzyce;
Zapoznanie z piosenką Jak to miło być miłym;
Słuchanie muzyki relaksacyjnej;
Tworzymy komiks w programie Tomic Life;
Zabawa dźwiękonaśladowcza Start rakiety;
Zabawa przy spokojnej muzyce Zrytmizowanie;

23.10- 27.10
Nasze zainteresowania.

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną.

Uświadamianie znaczenia zainteresowań dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Zachęcanie do dzielenia się wiadomościami z innymi.

Rozwijanie samodzielności, aktywności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej.
Rozbudzenie zamiłowania do obcowania z literaturą dziecięcą.
Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego;

Pogadanka Czas wolny - jak go pożytecznie wykorzystać;

Zapoznanie dzieci z treścią wiersza D. Wawiłow pt. Wierszykarnia;

Kim będę gdy dorosnę?– poznajemy zawody;

Wspólna recytacja wiersza pt. Jesienią;
Moje hobby- malowanie farbami plakatowymi;
Zabawki z kasztanów i żołędzi – samodzielne wykonanie;
Praca plastyczna - wykonanie kolorowych pudełek na swoje kolekcje;
Rzeźby z plasteliny – tematyka dowolna;
Moje hobby- malowanie farbami plakatowymi;
Wykonanie plakatu pod hasłem Warto mieć zainteresowania;
Składanie różnych form origami i kirigami;
Wykonywanie korali z jarzębiny;

Karta pracy Ciekawe zainteresowania krzyżówka;
Kalambury- zgadywanie tytułów książek.
Gry stolikowe- Szachy warcaby, chińczyk;
Rozsypanka wyrazowa Mój wolny czas;
Karta pracy Dopasuj obrazek do nazwy;
Moje mocne i słabe strony- zadanie dydaktyczne
Zabawa Poznaj po dotyku;
Układanie krzyżówki z hasłem Warto mieć hobby;

Zabawa ruchowa Rakieta;
Zabawa ruchowo- pantomimiczna Pantomima
Zabawa Krasnoludek;
Zabawa ruchowa do piosenki Każdy ma jakiegoś bzika;
Muzyczna loteryjka zabawa ruchowa z tańcem;
Zabawy ruchowe: Wrona bez ogona Dinozaur;
Zabawa ruchowa: Chodzi lisek koło drogi;
Zabawa ruchowa Wyścigi ślimaków;
Pochód pajaców- podskoki rozkroczno- rozwarte; Słuchanie piosenki Domowa piosenka;
Poznanie słów i melodii piosenki pt. Na cztery i na sześć;
Zabawa umuzykalniająca w kręgu Dyrygent;

Wspólna nauka układu tanecznego;
Słuchanie piosenek zespołu Fasolki;

Listopad
30.10 – 03.11
Wspomnienia o naszych bliskich

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych.
Kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się na cmentarzu.
Wyjaśnienie symboliki grobu;
Zapoznanie z tradycjami Święta Zmarłych;
Wdrażanie do pomagania innym, budzenie empatii;

Znaczenie tradycji w życiu człowieka – rozmowa kierowana;
O dniu 1 listopada słów kilka – rozmowa;
Jak należy zachowywać się na cmentarzu?– pogadanka;

Pogadanka nt. poszanowania miejsc pamięci, tradycji palenia zniczy;

Zapoznanie z utworem Pod deszczową chmurką;
Zaprojektowanie znicza dowolną techniką;

Praca plastyczna
W listopadowy dzień... – pastele.

Praca plastyczna liściaste pieczęcie;

Znicz – malowanie farbami;

Przygotowanie elementów do dekoracji świetlicy;

Święto Zmarłych w jesiennym krajobrazie – praca farbami;

Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej;
Gry stolikowe : domino, bingo warcaby, szachy, eurobiznes i bierki;
Znajdź drogę w labiryncie – karty pracy;
Jesienne łamigłówki –turniej logicznego myślenia;
Zabawy ruchowe „Złap mój cień”, „Kogucik;

Gry i zabawy na sali gimnastycznej ;

Zabawa ruchowa w parach Siała baba mak;

Zabawa orientacyjno –porządkowa Nocny stróż;

Zabawa ruchowa Kto prędzej dookoła;

Zabawa orientacyjno – porządkowa Kto pierwszy do chorągiewki;

Zabawy z elementem biegu; Zabawa muzyczno-ruchowa Zbieramy grzyby;
Słuchanie spokojnej muzyki wyciszającej;
Zabawy dźwiękonaśladowcze;

Słuchanie piosenek dziecięcego zespołu Arki Noego;

06.11 – 10.11
Polska moją Ojczyzną.

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Zapoznanie z legendami i faktami historycznymi dotyczącymi powstania Państwa Polskiego;
Uświadomienie potrzeby podtrzymania tradycji narodowych;
Kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej, Zapoznanie dzieci z pojęciem Ojczyzna i symbolami narodowymi (godło, flaga) i historią odzyskania niepodległości przez Polskę;
Co to znaczy być patriotą? – pogadanka;
Pochodzenie nazwy Polska, położenie geograficzne Polski (praca z mapą);
Nauka wierszyka Kto ty jesteś – Polak mały;
Słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela;
Co to jest legenda? Czytanie legendy o powstaniu państwa polskiego Legenda o Czechu , Lechu i Rusie Praca plastyczna Drzewo genealogiczne- pastele;

Symbole narodowe wykonywanie flag z papieru i godła;

Wypełnianie konturów orła plasteliną;

Wykonanie gazetki okolicznościowej;
Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego;
Praca plastyczna Wydarzenie lub postać z historii Polski; Układanie krzyżówki z hasłem Polska;
Odszukiwanie na mapie poprzednich i aktualnych stolic Polski. Zaznaczenie ich na przygotowanych konturach – praca w grupach;
Co to za miasto? (prezentowanie widokówek i ilustracji z różnych stron naszego kraju);

Gry i zabawy z wykorzystaniem żołnierzyków;

Rozwiązywanie rebusów;

Gry planszowe,
układanie puzzli;
Zagadki z Polską związane; Zabawy z różnymi elementami ruchu – doskonalimy krok marszowy i defiladowy;
Zabawa bieżna Płynie Wisła, płynie;

Zabawa ruchowa Wycieczka po Polsce;
Zabawa ruchowa Pająk i muchy;
Gry i zabawy na sali gimnastycznej;
Zabawa skoczna Przeprawa przez rzekę po kamieniach;
Historia powstania hymnu Polski, nauka słów hymnu, wspólne odśpiewanie (postawa w czasie śpiewania hymnu).
Słuchanie muzyki relaksacyjnej;

Polonez – taniec narodowy- ;
Słuchanie utworu A. Vivaldiego: Cztery pory roku, cz. 3, Jesień;

13.11-17.11
Jesienne nastroje

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej obserwacji.
Rozwijanie umiejętności określania pogody.
Kształtowanie ekspresji twórczej i rozbudzanie wyobraźni.

Wysłuchanie wiersza J. Ficowskiego Listopad;
Różne oblicza jesieni – zmiany w przyrodzie, cechy charakterystyczne późnej jesieni- rozmowa kierowana;
Rozmowa z dziećmi na temat upływającego czasu i przemijania;
Przygnębienie, smutek – Co robić jak nas ogarnie? Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami? - rozmowa
Ćwiczenia językowe – recytacja rymowanek o tematyce jesiennej;
Skąd się bierze deszcz?- rozmowa z wykorzystaniem opowiadania H. Bechlerowej Jedna srebrna kropla; Jesienne szarugi – malowanie farbami.
Praca plastyczna - Jesienne drzewo –wydzieranka z kolorowego;
Co można wyczarować z gazet? Wydzieranki z gazet i szarego papieru;
Wycinanie konturów liści, kolorowanie farbami;
Parasol- odrysowanie szablonu i ozdabianie materiałami;
Leśne ludziki – odbijanki z liści;
Praca Sówki z szyszek;
Deszczowy dzień – malowanie farbami techniką mokre w mokrym;
Zabawa w teatrzyk;
Zagadki słowne Co to jest?;
Zabawa integrująca Na dywanie siedzi jeż;
Gra dydaktyczna Pudełko niespodzianek;
Rozwiązywanie rebusów jesiennych;
Układanie krzyżówki o tematyce jesieni;
Jesienne rymowanie – zabawa słowna;
Pogodynka – zabawa w przedstawianie prognozy pogody. Zabawa orientacyjna Prawo – lewo;
Zabawa Jesienna burza;
Zabawa Kolorowe parasole;
Zabawa ruchowa z wykorzystaniem treści wiersza – naśladowanie zmienności jesiennej pogody;
Zabawa rytmiczno – ruchowa Omiń kałuże;
Zabawa przy piosence Migu –migu;
Blisko, bliżej – zabawa ruchowa w rzędach;
Zapoznanie z nazwami instrumentów w piosence Pan Listopad gra;
Jesienna orkiestra- zabawa muzyczna;
Słuchanie piosenki D. Błażejczyk Szara piosenka;
Słuchanie spokojnej muzyki relaksującej;

Taniec liści – zabawy ruchowe w rytm muzyki;
Deszczowa piosenka improwizacja do muzyki;

20.11 – 24.11
W świecie baśni i bajek.

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką.
Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem.

Wysłuchanie wiersza J. Huszczy Skarga książki. Rozmowa nt treści wiersza i poszanowania książek;
25 listopada Dzień Pluszowego Misia Zapoznanie się z historią święta;
Wielkie i Sławne Misie – pogadanka (Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek);
Czytanie wiersza M. Czerkawskiej Nie obejdzie się bez Misia;
Mój miś – opowiadanie o ulubionej zabawce;

Prezentacja utworu H. Łochockiej pt. O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku
i rondelku; Ilustracja do ulubionej bajki;
Przedstawienie ulubionych postaci bajkowych za pomocą techniki kolażu;
Rysuję misia- zadanie plastyczne;
Ubieramy Misia – wyklejanie szablonu;

Portret ukochanego pluszaka – rysunek;

Ulubione misie – wycinanka;

Przygody mojego misia – komiks;
Rozwiązywanie rebusów – odczytywanie tytułów baśni;
Scriba - gra słowna;

Układanie puzzli z ilustracjami z bajek;
Zabawy dramowe – przedstawienie poznanych legend;
Rozsypanka wyrazowa;
Kto to taki? - nazwij bohaterów legendy;
Konkurs wiedzy o baśniach i legendach;
Zabawa pantomimiczna Podróż;
Pantomima – Zgadnij jaka to bajka;
Zabawa ruchowa z muzyką Stary niedźwiedź mocno śpi;
Zabawa z elementami pantonimy – Pamiątkowe zdjęcie;
Zabawa Czyje to nogi;
Przedmuchiwanie piórek- zabawa ruchowa;
Zabawa ruchowa Kto prędzej dookoła;

Zabawa orientacyjno – porządkowa Kto pierwszy do chorągiewki;
Zabawa ruchowa Kot w butach – czarodziej;
My jesteśmy krasnoludki – zabawa ruchowa; Wysłuchanie piosenki z Akademii Pana Kleksa Witajcie w naszej bajce;
Wesołe pląsy przy muzyce dziecięcej;
Prezentacja multimedialna Miś;
Zabawy ruchowo-naśladowcze przy piosence Jadą jadą misie;
Wysłuchanie utworu: „Kraina czarów”
Kołysanka – Na Wojtusia z popielnika iskiereczka mruga;

27.11 – 01.12
Polskie tradycje andrzejkowe

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych.
Umocnienie więzi wewnątrz grupy poprzez wspólną zabawę.
Wdrażanie dzieci do kulturalnej zabawy, uczenie norm i zasad zachowania się podczas imprez towarzyskich, stosowania form grzecznościowych podczas zapraszania do tańca. Przeglądanie prasy dla dzieci, czytanie ciekawostek związanych z Andrzejkami i Katarzynkami;

Burza mózgów: Zwyczaje i obrzędy związane z zabawami andrzejkowymi, propozycje zabaw, wróżb;

Czytanie przygód drewnianego pajacyka Pinokio włoskiego autora powieści;
Zapoznanie dzieci z opowiadaniem Andrzejkowe Katarzynki. Andrzejki i Katarzynki - podobieństwa i różnice.
Czytanie opowiadania pt. Jak Kubuś Puchatek świętował Halloween;
Głośne czytanie opowiadania „Ważne słowa” Przygotowywanie plakatów związanych z tematyką andrzejkową oraz dekoracji w sali świetlicowej;

Wykonanie lampionu z dyni;

Dekoracja Duszki z bibuły;

Wspólne przygotowanie akcesoriów potrzebnych do wróżb andrzejkowych;
Czarownica z kotem – praca plastyczna;
Formowanie postaci z gazet;
Wykonywanie rysunków dowolną techniką na temat: Zabawa andrzejkowa; Zabawa Andrzejkowa - Wesołe wróżby;
Gra dydaktyczna
Pokaż, co wyraża twoja buźka ;

Zabawa w kręgu Jestem osobą, która...." test niedokończonego zdania ;

Gra w kręgu Protestuję-akceptuję ;

Odgrywanie scenek Gadu gadu;

Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek związanych z tematem
Rozgrywki w chińczyka i domino;
Konkurs w odbijaniu balonem;

Zabawa ruchowa ze śpiewem Trzy kółeczka;

Poranna gimnastyka gwarancją zdrowia – ćwiczenia na rozbudzenia ciała;

Zabawy ruchowe przy muzyce – Idzie zuch, wicher dmucha;

Zabawy sprawnościowo – ruchowe i ćwiczenia oddechowe z balonikami i serpentynami;
Zabawy z balonami Tańce w parach, balon w górze, balonowe wędrówki; łapanie balonów;
Zabawa ruchowa z gazetami przy muzyce
Gazeta jako czapka
Gazeta jako tarcza ;
Pląs integracyjny Chodźcie do koła;
Zabawy ruchowe przy muzyce;
Mini disco przy muzyce zespołu Fasolki.
Gra muzyczna Rytmiczny głuchy telefon;

Grudzień
04.12– 08.12
Grudniowe tradycje- Mikołajki

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Poszerzanie wiadomości dotyczących zwyczajów związanych z postacią Św. Mikołaja w Polsce i w innych krajach;

Doskonalenie sprawności manualnych;

Pobudzanie wyobraźni i wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań;

Stwarzanie radosnej atmosfery i dostarczanie przeżyć emocjonalnych podczas wspólnych zabaw;
Zapoznanie dzieci z postacią historyczna biskupa Mikołaja w oparciu o opowiadanie ks. Malińskiego Święty Mikołaj;
Słuchanie wierszy pt. Wieczór Mikołajowy, Anielska pomoc, Prezent dla Mikołaja, rozmowy nt. wysłuchanych wierszy;
Czytanie fragmentów książki Mikołajek;
Rozmowa na temat emocji towarzyszących obdarowywaniu się mikołajkowymi prezentami;

Rozmowa kierowana Gdzie mieszka Mikołaj, kto mu pomaga rozdawać prezenty?;
Zwyczaje związane z przyjściem Mikołaja; Czytanie ciekawostek o Św. Mikołaju; But Mikołaja na prezenty - wyklejanie bibułą;
“Chciałbym dostać w prezencie ...” – praca plastyczne;
Święty Mikołaj - portret techniką kolażu;
Portret św. Mikołaja – wycinanie i wyklejanie postaci z czerwonego papieru, ozdabianie wybranych elementów watą;
Witraże – wypełnianie bibułą wyciętego konturu świątecznych motywów mikołajkowych;
Praca plastyczna Skarpeta na prezenty; Układanie Piramidy priorytetów w kształcie drzewka świątecznego;
Odczytanie hasła z plątaninki;
Kalambury związane z Mikołajem;
Gra dydaktyczna Państwa –miasta;
Gry stolikowe Krzyżówka, Pamięć, Statki;

Worek Świętego Mikołaja gra dydaktyczna;
Drama Jestem świętym Mikołajem;
Wykonanie nowej gry planszowej o tematyce zimowej. Gry i zabawy na śniegu: konkurs na największego bałwanka;
Zabawa ruchowa- Taniec dla Świętego Mikołaja;
Zabawy ruchowe: Ciepło-zimno, Ciuciubabka;
Tor przeszkód z elementami gimnastycznymi i równowagi;
Zabawy ruchowe przy muzyce – Idzie zuch, wicher dmucha;
Gry i zabawy integracyjne z piłką, zabawa Lustro, Fotograf;
Nauka piosenki Pada śnieg;
Oglądanie bajki „Świąteczne życzenia”, rozmowa z dziećmi na temat bohaterów występujących w bajce i ich zachowania.
Zapoznanie z piosenką Mój kochany Mikołaju;
Zabawy rytmiczne przy muzyce;
Święty Mikołaj – historia – prezentacja multimedialna;
Mikołajkowe przeboje – zabawy przy muzyce
11.12 – 15.12
Zima tuż, tuż.

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Obserwacja środowiska i zmian w nim następujących.
Zapoznawanie z najbliższym środowiskiem naturalnym i zmianami w nim zachodzącymi w zależności od pory roku.

Umiejętność określania nastroju związanego z aktualną pogodą.

Rozbudzenie odpowiedzialności za zwierzęta podczas zimy.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt;

Zima jako pora roku – charakterystyka, pogadanka na temat – Skąd się bierze śnieg?;
Czytanie bajki z podziałem na role; Redagowanie listu do Mikołaja, adresowanie kopert;
Przegląd prasy dziecięcej, głośne czytanie ciekawych artykułów;
Wysłuchanie wiersza Biała zima;

Rozmowa nt. Jakie ptaki zimują w Polsce?
Jak możemy pomóc
im przetrwać zimę?;
Czytanie wiersza J. Tuwima Ptasie radio Malowanie pastelami krajobrazów zimowych;
Pani Zima – praca farbami;
Rysowanie i wycinanie ażurowych śnieżynek;
Kolorowe witraże- wycinanie w/g szablonu, klejenie;
Rysunek kredą Zima;
Origami Choinki;
Wspólne rozłożenie i ubranie świetlicowej choinki;
Praca plastyczna Karmnik dla ptaków;
Kolorowanie pracy Gdzie trafiają prezenty Świętego Mikołaja?;
Świąteczne dekorowanie sali; Zabawa dydaktyczna Zaczarowane pudło;

Co jedzą zwierzęta leśne- ćwiczenie klasyfikacyjne;

Zabawa Ciepło –zimno;

Ćwiczenie Bystre oko;

Karta pracy Ptaki zimą;

Rozsypanka obrazkowa Święty Mikołaj;
Quiz Co wiecie o świętym Mikołaju?;
Zabawy dydaktyczne:
skojarzenia,
domino ortograficzne,
Ciąg wyrazowy;
Sporty zimowe – zabawa dydaktyczna Zabawa ruchowa Zaprzęgi;
Zabawa Zapraszam do siebie tych, którzy;
Rzucanie kulkami śniegu do celu;
Lepienie bałwana;
Zabawa ruchowa Pada śnieg;
Gry i zabawy zręcznościowe w Sali zabaw Rzucanie do celu, rzucanie i łapanie piłek;
Zabawa integracyjna: „Zgadnij jakim ptakiem jestem;
Zabawa ruchowa Śnieżynki;
Gry i zabawy na sali gimnastycznej z wykorzystaniem piłek, kręgli, ringo;
Zabawa integracyjna Zmarznięte ręce; Zabawa ruchowa do muzyki (Zima Antonio Vivaldi) – Taniec z gazetami;
Nauka piosenki Hu hu ha nasza zima zła;
Taniec integracyjny Zuzanna;
Nauka piosenki Pędzą, pędzą sanie;
Taniec integracyjny Śnieżek;

18.12 – 22.12
W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne
Budzenie szacunku do tradycji rodzinnego świętowania;
Utrwalenie wiadomości związanych ze świętami;
Wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój;
Zachęcanie do wykonywania świątecznych stroików i elementów dekoracji;
Nauka i doskonalenie redagowania życzeń świątecznych;
Rozwijanie twórczej inwencji plastycznej podczas wykonywania dekoracji i ozdób świątecznych Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Dlaczego lubimy Boże Narodzenie?;
Wysłuchanie treści wiersza Przed choinką;
Wieczór Wigilijny – pogadanka o zwyczajach i tradycjach świątecznych;
Pogadanka - Skąd wziął się zwyczaj śpiewania kolęd?;
Wysłuchanie opowiadania J. Dymkowskiej Legenda o choince;
Noworoczne plany – swobodne wypowiedzi uczniów;
Redagowanie życzeń świątecznych dla najbliższych;
Święta Bożego Narodzenia– praca plastyczna
Choinka– wyklejanka z kół;
Praca plastyczna- orgiami płaskie Magiczne kółeczka i kwadraty - Mikołaj
Karty świąteczne- przygotowanie elementów, wyklejanie;
Wykonywanie ozdób choinkowych z bibuły, waty i innych materiałów;
Pomagam w przedświątecznych porządkach – rysunek kredkami świecowymi;
Ażurowe serwetki – praca manualna; Układanie i rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce świątecznej i noworocznej;
Świąteczne drzewko- zabawa dydaktyczno- ruchowa;
Gra dydaktyczna Opowiedz mi o..;
Zimowe zabawy- kalambury;
Kto pierwszy- ten lepszy- rozwiązywanie zagadek związanych z Bożym Narodzeniem;
Zabawa kształtująca spostrzegawczość i pamięć wzrokową Odszukaj parę; Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy- zabawa z elementem ruchu
Zabawa ruchowa Czerwone – zielone;
Zabawa Dzieci w domkach, dzieci na spacer;
Lepienie bałwana - zabawa konstrukcyjna;
Zabawa ruchowa Lepienie bałwana;
Zabawy ruchowe na powietrzu;
Zabawy ruchowe przy muzyce Pociąg z krzeseł do krainy Mikołaja, Śniegowa zabawa ; Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek;
Nauka wybranej kolędy;
Słuchanie i śpiewanie kolęd w wykonaniu Arki Noego;
Emisja filmów związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem ;
Zajęcia literacko-komputerowe – układamy życzenia świąteczne, wyszukujemy wesołych życzeń na stronach internetowych;
Zabawa przy muzyce Taniec elfów;
Oglądanie bajki o Świętym Mikołaju;

Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2017 – 01.01.2018

STYCZEŃ 2018
02.01 – 05.01
Noworoczne postanowienia

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Przypomnienie i utrwalenie nazw miesięcy i pór roku oraz znaków rzymskich.
Kształtowanie właściwego stosunku do tradycji i obrzędowości.

Poznanie przysłów ludowych związanych z nadejściem nowego roku.
Rozwijanie umiejętności samooceny i planowania swojej przyszłości.
Rozróżnianie dobrych czynów od złych.
Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej, kształtowanie postaw współdziałania w grupie rówieśniczej.
Swobodne wypowiedzi na temat jak spędziliśmy Święta i witaliśmy Nowy Rok;
Sporządzenie listy postanowień noworocznych;
Zapoznanie z wierszem Dwunastu braci J Kirsta ;
Zapoznanie z przysłowiami na dany miesiąc, ilustracja do wybranego przysłowia;
Wysłuchanie tekstu Dary Nowego Roku;
Burza mózgów Z czym kojarzą się wam poszczególne pory roku oraz daty ich rozpoczęcia;
Dawne sposoby mierzenia czasu – różne rodzaje kalendarzy; Święto sztucznych ogni - praca plastyczna, kolaż;
Wykonywanie Kalendarzyków na 2016 rok;
Cały świat w bieli / Zimowe krajobrazy – wykorzystanie resztek materiałów, tapety, waty;
Rysowanie elementów symbolizujących 12 miesięcy;
Wykonanie albumu o zimie - praca grupowa;
Konstruowanie Drzewka Marzen noworocznych;
Wykonanie praca plastycznej Żegnamy stary, witamy Nowy Rok;
Płatki śniegu – wycinanie nożyczkami. Gry logiczne. Łamigłówki, rebusy, krzyżówki z hasłem Zima, Nowy Rok itp.;
Kalambury pt., Jaka to bajka?
Inscenizacja wybranej bajki;
Gra dydaktyczna – wymyślanie wyrazów z określona liczbą liter.;
Zabawa: Zgadnij, o jakim miesiącu, dniu myślę;
Zabawa Trzy magiczne przedmioty;
Krzyżówka- praca indywidualna, otrzymanie haseł: wiosna, lato, jesień, zima;
Rozsypywanka - dobieranie nazw miesięcy do pór roku; Zabawy ruchowe: Pękające balony, Stara bryczka rodzinna;
Zabawy na powietrzu Budowa igloo, Lepienie bałwana, rzuty śnieżkami;
Gry i zabawy stolikowe;
Zabawy ruchowe Taniec na stojąco, Pingwin;
Zabawa ruchowa Trzy królestwa;
Pękamy ze śmiechu – zabawy ruchowe z balonami;
Spacery w okolicy szkoły;
Zabawa ruchowa Znajdź swoje mieszkanie;
Mini konkursy śpiewu piosenek o zimie; Słuchanie kolęd i pastorałek;
Zabawy ruchowe przy muzyce;
Słuchanie ulubionej muzyki dzieci;
Wspólne śpiewanie znanej piosenki Nowy rok;
Śpiew w kręgu z rytmicznym kołysaniem;
Zabawa w czarowanie przy piosence Czary – mary Klanzy;
Zabawy rytmiczno-ruchowe przy muzyce dyskotekowej, dziecięcej i młodzieżowej

08.01 – 12.01
Bezpieczne zabawy zimą.

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne
Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego.
Wdrażanie do zadbania o własne bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu i lodzie.
Wdrażanie uczniów do stosownego ubierania się w zależności od aury.
Promowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zdrowej rywalizacji.
Zabawa słowna (burza mózgów)
- Zima to... ;
Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy – rozmowa kierowana;
Burza mózgów Odpowiedni ubiór zimą;
Zimowe dyscypliny sportowe – pogadanka, tworzymy listę znanych nam sportów zimowych, gromadzimy słownictwo dotyczące sportów zimowych; Zimowe zabawy na śniegu- wycinanka;
Praca plastyczna Las zimą;
Kolorowanie scenek obrazkowych na temat zachowań niepożądanych w czasie wolnym;
Praca plastyczna: Nasz ulubiony sport zimowy;
Praca plastyczna Bałwanek;
Praca plastyczna W górach;
Na sankach, na łyżwach, nartach, na rowerze itp.;- wydzieranka;
Sprawnie liczę – ciekawe ćwiczenia matematyczne;
Zimowe zabawy- kalambury;
Rozwiązywanie zagadek o zimie;
Gry stolikowe szachy, warcaby, bingo, bierki;
Gry karciane;
Zabawa dydaktyczna Prawda / fałsz;
Zabawa słowna ,,Lubię zimę..... ;
Atrybuty Pani Zimy” zabawa obrazkowa;
Rozsypanka obrazkowa Zima;
Wykonanie nowej gry planszowej o tematyce zimowej; Zabawa z muzyką Taniec ze śniegowymi kulami;
Zabawy ruchowe
Na lodowisku, Zjazd na saneczkach;
Bitwa na śnieżki z papieru;
Zabawa z piosenką Huhu ha nasza zima zła;
Zabawa ruchowa Lis i kury;
Zabawa ruchowa Łyżwiarze;
Gra ruchowa Wygibajtus;
Zabawa ruchowa Teraz twoja kolej”- naśladowanie zwierząt;
Spokojne zabawy przy relaksującej muzyce;
Zajęcia muzyczno - ruchowe Tańczące śnieżynki;
Improwizacja ruchowo – muzyczna Wirujące śnieżynki;
Zabawa z piosenką Zima zła;
Słuchanie piosenek o tematyce zimowej;
Oglądanie filmu Epoka lodowcowa;
Zabawy muzyczne z instrumentami ( dzwonki, cymbałki, talerze);

15.01 – 28.01
FERIE ZIMOWE

Styczeń / Luty
29.01 – 02.02
Łamigłówki mądrej główki.
Lubimy się bawić

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Wdrażanie do właściwego korzystania z gier i zabawek;
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naszą i cudza własność.
Zachęcanie do pożytecznego spędzania czasu wolnego.

Inspirowanie do szukania własnych pomysłów gier i zabaw.
Rozwijanie wyobraźni oraz sprawności manualnych.
Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.
Zapoznanie i interpretacja wiersza J. Tuwima Słówka i słufka;
Przegląd prasy dziecięcej, głośne czytanie ciekawych artykułów;
Słuchanie wiersza Anny Łady- Grodzickiej Zgubione zabawki;
Pogadanka na temat poszanowania zabawek i ich roli w życiu dzieci;
Redagujemy Kodeks Udanej Zabawy;
Burza mózgów Mój sposób na nudę;

Moja ulubiona zabawka- wycinanie z kolorowego papieru;
Wyklejanie bibułą postaci misia;
Praca plastyczna Domek dla lalek;
Zadanie plastyczne Napraw zabawkę;
Kostka do gry
-wykonanie formy przestrzennej wg wzoru;

Bałwanek w szklanej kuli – praca plastyczna;
Zabawa dydaktyczna Co się zmieniło?;
Uzupełnianie łamigłówek ortograficznych, stworzenie świetlicowego słownika ortograficznego;
Kalambury z wyrazami z trudnościami ortograficznymi;
Praca przy stolikach- karty pracy Klasyfikowanie zwierząt;
Konkurs na świetlicowego Omnibusa;
Gry i zabawy stolikowe;
Gry zespołowe- kształcące zapamiętywanie i pamięć logiczną;
Łamigłówki matematyczne – praca w parach; Zabawa ruchowa – Uzupełnij swoje słówko – mądra główko;

Zabawa na powitanie Misiowy uścisk;
Zabawa ruchowa Marsz zabawek;
Zabawa integracyjna w kole: Pokaż swój ruch;
Zabawa ruchowa przy piosence Bal zabawek;
Zabawa ruchowa z elementami podskoku Przez skakankę;
Zabawa Magiczny trójkąt ;
Zabawy z piłką i skakanką na wesoło: Podaj dalej, Tor przeszkód, Szczurek, Piłka krzesłowa;

Zumba – układ taneczny;
Świetlicowy aerobik;
Ćwiczenia rytmiczne - Budzimy swoje ciało”- rozgrzewanie całego ciała przy muzyce;
Pada deszczyk przy akompaniamencie trójkąta;
Taniec zabawek – zabawa taneczna z elementami naśladownictwa;
Pląs O, jak przyjemnie;

05.02 – 09.02
Bale w karnawale

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Wyrabianie wrażliwości estetycznej ;
Wdrażanie do kulturalnego zachowania się na balu, zabawie;
Rozwijanie zdolności manualnych;
Umacnianie więzi pomiędzy uczestnikami zajęć świetlicowych;
Pogadanka o balach i zabawach karnawałowych w różnych krajach;
Kultura zachowania się na balu – elementy dobrego zachowania.

Bale karnawałowe w innych krajach – rozmowa;
Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi (tłusty czwartek, zapusty, podkoziołek);
Słuchanie i omówienie wiersza D. Gellner Karnawał ;
Wykonanie masek karnawałowych – własna inwencja twórcza;
Przygotowanie ozdób karnawałowych – praca plastyczno – techniczna ;
Projektowanie kostiumu na bal przebierańców;
Wykonanie z krepy, tekturki i bibuły kotylionów ;
Wykonanie gazetki tematycznej; Układanki Moda i modelki;
Układanie krzyżówek słownych (Scrabble);
Zagadki pantomimiczne Kim będę na balu;
Gra dydaktyczna Niedokończone zdania;
Zabawy z imionami;
Puszka Pandory – zabawa z okręgu;
Rozsypywanka dobieranie nazw miesięcy do pór roku;
Nauka gry w warcaby;
Zabawy konstrukcyjne klockami;
Zabawa Jestem gwiazdą;
Ćwiczenia ruchowe z elementami pantomimy;
Krzesełka zabawa z muzyką;
Opowieść relaksacyjna Płatki śniegu ;
Zabawy integracyjna Ogon smoka, Kostka, Po mojej prawej ręce, Ludzie do ludzi, Perskie oko, Czyja to ręka;
Prezentacja multimedialna – Karnawał na świecie
Tańce i pląsy podczas balu karnawałowego;
Wspólne zabawy ze śpiewem ;
Przypomnienie poznanych pląsów- zabawa w grupie ;
Tańce indywidualne i grupowe ;
Konkurs odgadywania odgłosów słyszanych z głośnika – Mistrz Słuchu ;

12.02 – 16.02
Walentynki w świetlicy

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Uwrażliwienie dzieci na przyjazne relacje, zasady koleżeństwa, prospołeczne zachowania.
Zapoznanie z tradycją obchodzenia walentynek i ich patronem.
Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć.
Integracja uczniów poprzez tworzenie warunków do wspólnych przeżyć. Pogadanka na temat przyjaźni, koleżeństwa, szacunku do rówieśników;
Pogadanka na temat znaczenia i historii Walentynek, przedstawienie krótkiej biografii świętego Walentego – patrona zakochanych;
Listonosz walentynkowy – rozdawanie dzieciom walentynek; Wykonanie kartek z życzeniami;
Dekoracja świetlicy;
Mój przyjaciel, przyjaciółka - portret, kredki świecowe;
Praca plastyczno- techniczna Walentynkowe serduszka;
Bukiet dla sympatii- praca pastelami;
Kolorowanki o tematyce Walentynek; Rozsypanka Serce;

Zadanie w parach Eliksir miłości;

Zabawa w kręgu Skojarzenia;

Zabawa Imię mojej przyszłej sympatii’
Ćwiczenie Tajemnicze pudło;
Karta pracy Wytłumacz związki frazeologiczne;
Zabawa ekspresyjna Papierowy deszcz – komplementy;
Quiz wiadomości pt. Bajkowe pary;
Mόj szczęśliwy los – losowanie haseł z pudełka. Odczytywanie informacji; Zabawa na powitanie Misiowy uścisk;
Zabawa ruchowa Marsz zabawek;
Zabawy zespołowe na sali gimnastycznej„ Dwa ognie, Zbijak, Rzucanka;
Gry i zabawy zespołowe – Pająk i muchy, Liski;
Zabawa integracyjna w kole: Pokaż swój ruch;
Zabawa ruchowa Zapraszam wszystkich....;
Słuchanie spokojnej muzyki;
Zabawy przy muzyce Mam chusteczkę haftowaną, Woogie- boogie, Żabki;

19.02 – 23.02
Sport to zdrowie

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Kształtowanie nawyku dbania o sprawność fizyczną.
Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności ruchowej wychowanków świetlicy: kształtowanie szybkości, skoczności, zwinności, zręczności i gibkości.

Wyrabianie aktywnej postawy podczas zajęć.
Pogadanka nt Co to jest zdrowie? Co daje nam zdrowie?;
Znaczenie sportu dla zdrowia – rozmowa z dziećmi;
Stworzenie przez dzieci menu na temat Zdrowa żywność – zdrowe ciało;
Rozmowa na temat mycia rąk przed posiłkiem, konieczności picia ze swojego kubka;
Jak ustrzec się przed grypą ?- rozmowa kierowana ;
Jakie znacie dyscypliny sportowe? - burza mózgów;
Wykonanie pracy plastycznej na temat zdrowej żywności Mój ulubiony sport zimą;
W zdrowym ciele zdrowy duch plastyczna interpretacja powiedzenia;
Konkurs plastyczny o służy zdrowiu. To szkodzi zdrowiu;
Kolorowanki tematyczne Sport;
Boisko sportowe- wydzieranka;
Zabawa dramowa - przedstawienie ruchem i mimiką różnych sportów zimowych;

Ciepło-zimno zabawa dydaktyczna.;
Porównujemy długości zabawa dydaktyczna;
Układanie puzzli;
Gry planszowe Kopciuszek, Jaś i Małgosia, Samoloty;
Porządkowanie zabawek świetlicowych;
Domino literowo- obrazkowe;
Zabawa na spostrzegawczość Która zabawka zmieniła miejsce?;
Zabawa dydaktyczna Uzupełnij zdania
Zabawa bieżna Wiewiórki;
Zabawa z muzyką Taniec ze śniegowymi kulami;
Zabawa rzutna Do celu;
Zabawa ruchowa Lis i kury;
Zabawa ruchowa Łyżwiarze;
Gra ruchowa Wygibajtus;
Zabawa integracyjna w kole: Pokaż swój ruch;
Zabawa ruchowa z elementami podskoku Przez skakankę;
Zabawa Magiczny trójkąt ;
Zabawa ruchowa Jestem zabawką;
Zabawa ruchowo- muzyczna Roboty;
Zabawa ruchowa Krasnoludki robią porządki;

Zabawa ruchowo-naśladowcza ze śpiewem Buch w śnieżny puch;
Budzimy swoje ciało”- rozgrzewanie całego ciała przy muzyce;
Swobodny taniec przy muzyce;
Oglądanie bajki na DVD Toy Story;
Zabawa z rytmem Gra na guzikach;

Luty / Marzec
26.02 – 02.03
Kultura życia codziennego

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne;

Kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;
Zapoznanie z zasadami Savoir-vivre;
Kształtowanie i utrwalanie poprawnych nawyków higienicznych i kulturalnych;
Wdrażanie dzieci do zachowania ładu i porządku;
Kształtowanie w sobie zdolności oceny własnego postępowania jako zgodnego lub niezgodnego z normami etycznymi.

Pogadanka na temat zachowania się w miejscach publicznych;

Burza mózgów Dobre maniery - czemu służą? Dlaczego warto znać i stosować zasady kulturalnego zachowania się?;

Rozmowa na temat Jak powinniśmy się witać z różnymi osobami;
-Swobodne wypowiedzi dzieci na temat Czy dobre wychowanie jest potrzebne?
Rozmowa na temat zasad spożywania posiłków w szkole;
-Burza mózgów Kodeks kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych;
Czytanie wiersza J. Brzechwy Kwoka;
Pogadanka Jak zachowywać się przy stole?;

Praca plastyczna Dobre i złe zachowanie;
Wykonanie modelu grzecznego dziecka;
Wykonanie plakatu propagującego poprawne zachowywanie się w domu i szkole;
Wycinanie i ozdabianie serwetek papierowych;
Wykonanie rysunku Nakryj do stołu;
Lepienie z plasteliny;
Wykonanie plakatu techniką kolażu na temat: Jakie znasz zwroty grzecznościowe?;

Praca w grupach Scenki z życia codziennego;
Wypełnienie ankiety Moja znajomość zasad dobrego wychowania;
Wspólne opracowanie Kodeksu Kulturalnego Ucznia, w oparciu o pomysły wypracowane w grupach;
Zabawa dydaktyczna Co trzeba powiedzieć?;
Zabawa dydaktyczna Kosz z zabawkami;
Układanie bajki z wylosowanych wyrazów;
Zabawa dydaktyczna Nakrywanie do stołu;
Układanie hasła z puzzli;
Gra dydaktyczna Ułożenie przepisu na tort magicznych słówek;
Gra dydaktyczna Dobre słowo nic nie kosztuje;
Zabawy w kole Głuchy telefon, Ciepło – zimno;
Zabawa ruchowa Wyścig pajaców;
Zabawa rzutna Piłka parzy;
Zabawa orientacyjno-porządkowa Powódź;
Gry sportowe na sali gimnastycznej – gra w dwa ognie, minikoszykówka;
Zabawa ruchowa Czarodziej;
Zabawa ruchowa Złap piłkę;
Świetlicowe zawody w kręgle;
Zabawa integrująca Dłonie do dłoni;
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem skakanek i piłeczek;
Zabawa Komorki do wynajęcia;
Zabawa z elementem ruchu, wspierająca jedność grupy: Myjnia samochodowa ;
Projekcja filmu DVD z cyklu Nie zamykaj oczu: Savoir- vivre dla młodych;
Słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszającej;
Zabawa - taniec Chodźcie wszyscy tu, do koła;
Kraina Dźwięków Jaki to dźwięk?;
Słuchanie muzyki poważnej;

05.03 – 09.03
Dzień Kobiet

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Budzenie szacunku do wszystkich kobiet.

Poznanie zawodów wykonywanych przez kobiety.

Zachęcanie do okazywania szacunku wszystkim kobietom z najbliższego otoczenia.

Słuchanie tekstu H. Łochockiej Tyle Kobiet; rozmowa nt znaczenia i roli kobiet w życiu;

Co możemy zrobić dla kobiet w dniu ich święta? Wypowiedzi dzieci;

Jak należy się zachowywać , aby wszystkie dziewczynki z naszej świetlicy były szczęśliwe i wesołe – rozmowa z dziećmi;

Krótka rozmowa na temat sposobów składania życzeń;

Pisanie życzeń – zwroty grzecznościowe w korespondencji;

Inscenizacja wiersza Kto się czubi, ten się lubi;
Praca plastyczna – wykonanie kwiatów z bibuły dla mam i Pań pracujących w szkole;
Praca plastyczna Kobieta;
Słoneczna kartka dla mamy, babci, Pani;
Malowanie farbami plakatowymi pod wpływem wizualizacji;
Kolorowanie obrazków tematycznych;
Pudełko na biżuterię – samodzielne wykonanie z pudełek po herbacie;
Rozwiązywanie zagadek dotyczących zawodów kobiet;
Rozsypanka wyrazowa Dzień kobiet;
Zabawa integracyjna Obrączka na łańcuszku;
Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem Dzień kobiet;
Gra dydaktyczna Kwiatuszek; Zabawy na szkolnym placu zabaw;
Zabawa ruchowa Kwiaty dla kobiet;
Zabawy ruchowe Puste krzesło, Start rakiety, Ogień -woda -burza;
Zabawa ćwicząca refleks i spostrzegawczość Natura i śmieci;
Zabawy i gry ruchowe na boisku przygotowujące do gry w piłkę nożną;
Zabawa Czarodziejskie sprzątanie;
Zabawa ruchowa Zaczarowany staw;
Bądź uprzejmy dla koleżanki zabawa do muzyki;
Dla Elizy – Wysłuchanie utworu Beethovena;
Zaśpiewanie piosenki M. Jeżowskiej Kolorowe dzieci;
Roześmiane Panie- wysłuchanie piosenki, taniec;
Taniec do piosenki Asercje wyk. Las Ketchup;

12.03 – 16.03
Ekologia

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Wyrabianie u dzieci postaw i zachować proekologicznych.

Uświadomienie dzieciom znaczenia dbania o środowisko naturalne.
Zapoznanie z hasłami ekologicznymi ( segregacja, makulatura, recycling).

Utrwalenie potrzeby segregowania śmieci;
Woda i jej znaczenie dla człowieka.

Wyrabianie nawyku oszczędzania wody i energii elektrycznej.

Zapoznanie z zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt.

Rozmowa na temat ochrony środowiska, co możemy zrobić, aby je ochronić? ;
Woda, łąka, powietrze środowiskiem życia zwierząt – ciekawostki przyrodnicze ;
Dbamy o środowisko naturalne – burza mózgów;
Pogadanka na temat działalności człowieka, a stanu środowiska;
Omówienie zasad zachowywania się na terenach chronionych;
Burza mózgów Jak dbać o naszą planetę?;
Czytanie wierszy o tematyce ekologicznej;
Układanie własnego wiersza o ochronie środowiska;
Rozmowa na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza;
Jestem cząstką natury – wodą, ziemią, powietrzem – ekspresja twórcza;
Posprzątajmy świat – plakaty, praca w grupach ;
Plakat Czysta ziemia, czysta woda;
Praca plastyczna w dwóch zespołach: – pierwszy zespół Ziemia szczęśliwa, wesoła – drugi zespół Ziemia smutna;
Malowanie farbami z wykorzystaniem perspektywy przestrzennej ;
Praca plastyczna Segregacja śmieci;

Czyste powietrze - zdrowia więcej- układanie haseł ekologicznych z rozsypanki;

Zwierzęta i rośliny chronione – quiz przyrodniczy, zagadki;
Zdrowe drzewo - chore drzewo- pantomima;
Zabawa dydaktyczna Czy znasz te rośliny i zwierzęta;
Rozwiązanie krzyżówki z hasłem: Segreguj śmieci;
Co to jest?– zagadka słowna;
Zabawa w grupach Zaczarowane ogrody

Na ratunek Ziemi – zabawa ruchowa z elementem marszu;

Zabawa ruchowa z gazetami;

Zabawy na szkolnym placu zabaw;

Zabawy ruchowe Puste krzesło, Start rakiety, Ogień -woda -burza;

Zabawa ćwicząca refleks i spostrzegawczość Natura i śmieci;

Zabawy i gry ruchowe na boisku przygotowujące do gry w piłkę nożną;

Zabawa Czarodziejskie sprzątanie;
Zabawa ruchowa Samoloty;
Zabawy terenowe Biegi, Skok w dal;
Słuchanie piosenek dla dzieci;
Zabawa relaksacyjna z słuchaniem muzyki Układanki z serwetki;
Zabawa ruchowa ze śpiewem Ele mele;
Słuchanie piosenek z płyty Pana Pero Wiosna;
Konkurs na najładniej zaśpiewaną piosenkę;
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych;

19.03 – 23.03
Wiosna, wiosna ach to Ty!

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od pór roku.

Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Poznanie obrzędów i tradycji ludowych związanych z nastaniem wiosny.

Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody.
Słuchanie treści wiersza W. Broniewskiego Pierwiosnek;
Rozmowa na temat zbliżającej się wiosny. Uwzględnienie cech charakterystycznych:
temperatura, dłuższe dni, rozwijające się rośliny, itp.;

Wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w garncu”;
Wysłuchanie wiersza Wiosenne porządki W. Badalskiej;
Przeglądanie albumów z roślinami;
Czytanie i omówienie wiersza J. Brzechwy Wiosenne porządki;
Rozmowa na temat prac wiosennych w ogrodzie;
Czytanie wiersza Nadejście wiosny;
Rozmowa o tradycji topienia Marzanny;

Praca plastyczno -techniczna Drzewo;
Praca plastyczna pastelami Pani Wiosna;
Przebiśniegi i krokusy – malowanie farbami;
Wiosenne kwiaty – prace przestrzenne z bibuły;
Wykonanie gazetki okolicznościowej Już Wiosna;
Praca plastyczna Bocian wyklejanie bibułą;
Wypełnianie konturów krokusa;

Papierowe motyle - wykonanie wiosennego elementu dekoracyjnego świetlicy;

Odnajdywanie nazw zwierząt w innych słowach;
Rozwiązywanie zagadek przyrodniczych;
Ćwiczenia językowe - wybór ze zgromadzonych wyrazów tych które pasują do słowa „wiosna” i umieszczenie ich w koszyku wiosny na tablicy;
Wiosenne kalambury przedstawienie treści zadania ruchem i mimiką;
Rebusy, układanie zdań z wyrazami odgadniętymi z rebusów;
Zabawa ortofoniczno- pantomimiczna Na łące;
Zabawa Złap bańkę;
Spacer po terenie szkoły;
Zabawa ruchowa Wiosenny deszcz;
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Zabawa Balonik;
Zabawa nawiązująca do wiosennych barw Kolorowe motylki;
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Zabawa Ptaszki;
Zabawa nawiązująca do wiosennych barw Kolorowe motylki;
Zabawa przy muzyce Chodzi wiosna;
Zabawa ruchowa Żaby i bociany;
Zabawa ruchowa Ogień- woda- burza;
Gry i zabawy ruchowo – zręcznosciowe Trzymaj – puść, Zaczarowana piłeczka, Mistrz zręczności;
Improwizacja ruchowa do muzyki z płyty Vivaldi „Cztery pory roku”- Wiosna.;
Roztańczone części ciała – zabawa muzyczna;
Nauka piosenki
Jestem ogrodniczka;
Prezentacja multimedialna Wiosenne kwiaty;
Słuchowisko: nagrania odgłosów zwierząt i innych dźwięków natury;

26.03 – 28.03
Wielkanocne zwyczaje

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Utrwalanie wiedzy na temat tradycji wielkanocnych.
Uświadomienie uczniom znaczenia tradycji świątecznych dla umocnienia więzi rodzinnych.
Rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności plastycznych.

Pogadanka nt Jakie znacie najważniejsze symbole świąt Wielkiej Nocy?;
Rozmowa na temat zgromadzonych przedmiotów związanych ze Świętami Wielkanocnymi (koszyczek, pisanki, baranek, bazie, stroik świąteczny, kurczaczek, zajączek, pocztówki świąteczne);
Prezentacja i omówienie wiersza Pisanki Doroty Gellner;
Poprawne napisanie życzeń świątecznych i adresowanie karty lub koperty;
Wykonanie kartek świątecznych dla najbliższych;
Serwetki z bibuły;
Kolorowanki o tematyce wielkanocnej;
Praca plastyczna Zając z podarunkiem;
Praca plastyczna Palma wielkanocna;
Rysowanie – malowanie Stół wielkanocny;
Praca przestrzenna Wielkanocny zajączek;
Koszyczek ze święconką – praca techniczna;

Rozwiązywanie krzyżówki wielkanocnej;

Puzzle Wielkanocny koszyczek;
Rozsypanka wyrazowa Wielkanoc;
Tradycyjne potrawy wielkanocne, zabawy w nakrywanie do stołu, wielkanocna dekoracja stołu;
Układanie historyjki obrazkowej o tematyce Świąt Wielkanocnych;
Zabawa dydaktyczna Kolorowe pisanki;
Zabawa dydaktyczna Duże, średnie, małe;
Zabawa ruchowa z elementem orientacji Wielkanocne zajączki;
Zabawa ruchowa Mama kwoka i kurczatka;

Ćwiczenia ruchowe „Kura i kurczęta” – rozwijanie motoryki dużej i małej;
Zabawa integracyjna Pomniki;
Gry sportowe na boisku szkolnym (zbijak, dwa ognie, badminton);
Zabawa ruchowa: Wiele nas łączy;
Zabawa ruchowa Atomy;
Zabawa ruchowa Wolne komórki;

Zabawa muzyczno -ruchowa „ Kaczka”- ćwiczenia w orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;

Zabawa muzyczna Na zielonej łące pasą się trzy zające;
Słuchanie piosenki Wielkanocna piosenka;
Piosenka Trzy kurki – improwizacja;

29.03 – 02.04
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Kwiecień
03.04 – 06.04
Promocja zdrowia

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Kształtowanie u wychowanków właściwych zachowań prozdrowotnych.
Wdrażanie o dbanie o własne zdrowie.
Zwrócenie uwagi na potrzebę codziennego przebywania na świeżym powietrzu i znaczenia uprawiania sportu dla organizmu.
Podkreślenie konieczności mycia warzyw i owoców oraz zachęcanie do ich spożywania.

Burza mózgów Jak dbamy o własne zdrowie?;
Pogadanka na temat sposobów dbania o zdrowie i dobrą kondycję;
Pogadanka na temat znaczenia spożywania warzyw i owoców dla naszego zdrowia;
Ułożenie Zdrowego jadłospisu;
Pogadanka na temat Jak dbać o zęby?
Czytanie opowiadania O Jurku, którego bolał ząb;
Wysłuchanie wiersza S. Daraszkiewicza Smaczne są owoce;
Przedstawienie witaminowego alfabetu;
Pogadanka na temat Jak się ubierać w zależności od pogody?;

Konkurs rysunkowy związany z codziennymi czynnościami związanymi z higieną i zdrowiem;
Wykonanie pracy plastycznej na temat zdrowej żywności Moje ulubione owoce i warzywa;
W zdrowym ciele zdrowy duch plastyczna interpretacja powiedzenia;
Konkurs plastyczny
To służy zdrowiu. To szkodzi zdrowiu;
Plakat Talerz zdrowej żywności;
Uzupełnianie i kolorowanie Piramidy Żywieniowej;
Praca przestrzenna –owoce z bibuły;
Rozwiązywanie zagadek o warzywach i owocach;
Zabawa dydaktyczna Co to jest?;
Zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne, układanie klocków lego;
Dary lasu, sadu i ogrodu – zagadki tematyczne;
Zabawa dydaktyczna przy muzyce pt. Dbaj o czystość tak jak ja;
Turniej wiedzy Dbamy o zdrowie;
Zabawa dydaktyczna przy muzyce Dbaj o czystość tak jak ja;
Zdrowa żywność – zdrowe ciało – układamy zdrowe menu;

Zabawa ruchowa Karetka;
Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej z wykorzystaniem piłek i skakanek;
Wyścig po zdrowie– wesołe zawody w świetlicy;
Zabawa integracyjna Zgadnij jaki sport uprawiam?;
Zabawa tematyczna Kącik lekarski;
Zabawa ruchowa Wyścig sznurowadeł;
Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała;
Tor przeszkód z elementami gimnastycznymi i równowagi; Inscenizacja piosenki Sałatka jarzynowa;
Wspólna zabawa ruchowa przy piosence „Głowa, ramiona ... ;
Słuchanie piosenek „Witaminki”, „Mydło lubi zabawę”;
Nauka zabawy ruchowo- muzycznej
Gimnastyka na wesoło, Pingwin, Stonoga;

09.04 – 13.04
Książka naszym przyjacielem

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Rozbudzanie do zamiłowania obcowania z książką;
Kształtowania nawyku szanowania książek;
Przypomnienie zasad korzystania z biblioteki szkolnej;
Zachęcanie do systematycznego korzystania z prasy i literatury dla dzieci;
Kształtowanie nawyku uważnego słuchania i wyciągania wniosków z przeczytanego tekstu;
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
Kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w życiu;

Rozmowa o znaczeniu książki – utrwalenie pojęć pisarz, drukarnia, księgarnia;
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat Co najczęściej czytam;

Od karteczki do książeczki- rozmowa z dziećmi na temat „Jak powstaje książka? ;
Wizyta w bibliotece szkolnej;
Słuchanie wiersza M. Przewoźniaka Kłopoty w bibliotece;
Wspólne czytanie fragmentów wybranych opowiadań i lektur;
Moje opowiadanie – pisanie opowiadań;

Wspólne wykonanie mini książeczki i komiksu: pisanie tekstów, wykonanie ilustracji, wykonanie okładek, złożenie komiksu;
W krainie krasnoludków, smoków, rycerzy...” praca plastyczna (technika dowolna);
Wykonanie ilustracji do wybranego utworu – technika dowolna.
Projektowanie okładki ulubionej książki techniką dowolną;
Ulubiony bohater z książki- wydzieranka;

Zabawa integracyjna Przyjacielski krąg;
Scenka dramowa Dlaczego nie wolno plotkować;
Zabawa Strojenie min;
Ćwiczenie Dokończ przysłowie;
Konkurs czytelniczy Poznaj utwór po cytacie;
Quiz – Dobieranie tytułów książek do ilustracji;
Gry stolikowe związane z tematyką bajek;
Robimy porządki w świetlicowej biblioteczce;
Zabawa w księgarnię, bibliotekę, drukarnię (stemple literowe, cyfrowe i obrazkowe);

Zabawa ruchowa Prawda czy fałsz;
Zabawa Wykrywacz kłamstw;
Zabawa Szalone kroki;
Zabawa ruchowa Kamyczki;
Gry i zabawy ogólnosprawnościowe na boisku szkolnym;
Zabawa ruchowa Gąski i wilk;
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyrządami gimnastycznymi;
Przedmuchiwanie piórek- zabawa ruchowa;
Zabawy w sali rekreacyjnej ze skakankami i piłkami;
Turniej gier zręcznościowych;
Dzień dobry- pląs w kręgu;
Słuchanie piosenki Witajcie w naszej bajce:
Nauka piosenki Kaczka dziwaczka;
Zabawy rytmiczne;
Zabawa ruchowa ze śpiewem Chór zwierząt;
Wspólny śpiew z podziałem na chłopców i dziewczynki;
Słuchanie muzyki relaksacyjnej;
Praca z Power Point, wykonanie rysunku;
Zabawa umuzykalniająca w kręgu Dyrygent;

16.04 – 20.04
Bezpiecznie w Internecie

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Ukazanie pozytywnego i negatywnego wpływu multimediów na człowieka;
Uświadomienie funkcji multimediów oraz ich wad i zalet;
Dostarczenie wskazówek na temat bezpiecznego korzystania z Internetu;
Ustalenie zasad bezpiecznego surfowania po Internecie i poznanie zasad Netykiety.

Rozmowa kierowana z dziećmi na tematy:
Ile i jak korzystać z komputera, Internetu?; Zagrożenia wynikające z używania Internetu;
Burza mózgów Dlaczego Internet stanowi najbardziej atrakcyjne medium?;
Prezentacja bajki edukacyjnej Mój przyjaciel Necio – omówienie;
Rozmowa z uczniami na temat Do czego używają telefonów komórkowych i Internetu;
Opracowanie Zasad odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych;
Wykonanie plakatu ostrzegającego przed uzależnieniem od komputera, Internetu;
Praca plastyczna Moja ulubiona gra komputerowa;
Kolorowanie obrazków tematycznych;
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu – gazetka tematyczna;
Praca plastyczna Ja przy komputerze;
Czy wiesz kto jest po drugiej stronie?– Rozmowa w sieci”, „Pilnuj swoich zdjęć”, itp. – ćwiczenia grupowe uświadamiające zagrożenia wynikające z nieostrożnego surfowania w sieci i uczące prawidłowej reakcji w przypadku zagrożeń;
Gry i zabawy stolikowe.
Gry zespołowe- kształcące zapamiętywanie i pamięć logiczną;
Pantonima W wolnym czasie lubię....:
Ćwiczenie Tajemnicze pudło;
Zabawa integrująca uczestników Pokaż, w jakim jesteś humorze;
Wspólne rozwiązywanie krzyżówki na tablicy;
Tajemnicze kolorowe koperty omawianie scenek z życia dotyczących zagrożeń korzystania z Internetu;

Zabawa ruchowo – orientacyjna Dzieci w lesie;
Zabawa ruchowa Wiewiórki do dziupli;
Zabawa ruchowa Gąski, gąski do domu;
Wyścigi- pokonanie toru przeszkód;
Zabawa ruchowa Budujemy dom;
Zabawa ruchowo- taneczna Posągi;
Zabawa bieżna Lawina;
Zabawa skoczna Kulawe lisy;

Ćwiczenia praktyczne w wyszukiwaniu stron www związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu i innych przydatnych adresów;
Zabawy z klawiaturą – uzupełnianie arkuszy;
Nauka piosenki Fajnie w Internecie;
Słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszającej;
Oglądanie bajki na DVD;
Zabawa - taniec Chodźcie wszyscy tu, do koła;

23.04 – 27.04
Ziemia – trzecia planeta od Słońca

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Wzbogacenie wiedzy na temat kosmosu i Układu Słonecznego.
Integrowanie grupy przez wspólne działanie i dążenie do realizacji wspólnych celów.
Wzbogacenie słownika o nowe pojęcia.
Wyrabianie aktywnej postawy podczas zajęć.

Przeglądanie encyklopedii i leksykonów popularno-naukowych w celu wyszukania ciekawostek o Mikołaju Koperniku;
Rozmowa swobodna na temat wielkości wszechświata, jego tajemniczości i różnorodności;
Oglądanie ilustracji przedstawiających tematykę kosmosu;
Zapoznanie z mapą Układu Słonecznego;
Praca z encyklopedią Co to jest Układ Słoneczny?;
Czytanie wiersza J. Kiersta Frombork;
Wyjaśnienie zjawiska pór roku ( roczny obieg Ziemi wokół słońca);

Planety z plasteliny – praca manualna;
Praca plastyczna Rakieta kosmiczna;
Praca dowolną techniką Kosmos;
Budowanie rakiety według wzoru i według własnego pomysłu – z zapałek, pudełek, plasteliny, pasków papieru, figur płaskich;
Układ słoneczny- praca pastelami;
Kosmiczne meteoryty - gniecenie folii aluminiowej;
Kolorowanie obrazków o tematyce kosmicznej;

Praca z globusem - Doświadczenie – ruch wirowy i obrotowy Ziemi wokół Słońca;
Quiz z wiedzy o kosmosie;
Zabawa matematyczna Kolorowe gwiazdozbiory;
Zabawa dydaktyczna Statek kosmiczny;
Ćwiczenie dramowe Moje spotkanie z mieszkańcem kosmosu, rozmowa z ufoludkiem;
Zabawa dydaktyczna - Budujemy układ słoneczny;
Wspólne rozwiązywanie kosmicznej krzyżówki;
Zabawa dydaktyczna – Wyprawa w kosmos;
Zabawy na dywanie Raport zielonego ludka;
Zabawa orientacyjno-porządkowa Statki kosmiczne;
Zabawa ruchowa Podróżnicy kosmosu;
Zabawa ruchowa Papierowa wojna;
Puszczanie latawców na boisku szkolnym;
Gra ruchowa Ruch po orbicie;
Zabawy ruchowe Planety, Czarna dziura, Astronauta;
Zabawa integracyjna Butelka;

;

Zabawa muzyczna Taniec ze szczotką;
Słuchanie piosenek z płyty Pana Pero;
Swobodny pląs przy wesołej muzyce;
Rytmizowanie fragmentu piosenki z wykorzystaniem klaskania;
Zabawa z muzyką Planeta Taneczna;
Oglądanie filmu dydaktycznego Ziemia w kosmosie;

Kwiecień /Maj
30.04 – 04.05
Majowe święta

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne
Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Przypomnienie tradycji Święta Pracy i Konstytucji 3-go Maja;
Rozbudzanie uczuć patriotycznych;
Uczczenie narodowych i państwowych świąt;
Rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych;
Kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej;
Rozwijanie zainteresowania symbolami narodowymi;
Integracja zespołu klasowego poprzez podejmowanie wspólnych działań

Rozmowa na temat historii naszego kraju, naszych symboli narodowych;
-Czytanie tekstów związanych z wydarzeniami 3-go maja;
Przypomnienie legendy o godle Polski;
Wyjaśnienie znaczenia obchodów Święta 3 Maja na podstawie ilustracji;
Rozmowa na temat Święta Pracy;
Słuchanie wiersza Co to jest Polska?;
Utrwalanie wiersza Kto Ty jesteś?;
Słuchanie wiersza Polskie skarby;
Praca z mapą- wskazywanie granic państw, stolic;
Udział w apelu z okazji Konstytucji 3 Maja;
Czytanie wiersza T. Chwastek – Latuszkowej Nasz znak;

Kolorowanie obrazków tematycznych;
Praca plastyczna Mój kraj, moja ojczyzna;
Wydzieranka Polska;
Polskie monety - odbijanie monet przez papier;
Wykonanie płaskorzeźby godła Polski;
Praca plastyczna Gołąb – symbol pokoju;
Odrysowanie od szablonu, wycięcie i łączenie elementów ptaka;
Wykonanie orła metodą origami;

Układanie obrazka z rozsypanki ( godło);
Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem Ojczyzna;
Dyktanda ortograficzne;
Rozwiązywanie zadań matematycznych;
Praca w grupach Orły;
Zabawa dydaktyczna Flagi;
Układanie puzzli z Polską;
Zabawa dydaktyczna Dokończ zdanie;
Wyszukiwanie różnic –karty pracy;
Rozgrywki popularnych gier dydaktycznych;
Rycerskie potyczki – rozwiązywanie zdań tekstowych;
Zabawa matematyczna Licytacja;

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
Zabawa ruchowa Ciepło – zimno;
Ćwiczenia gimnastyczne – zabawy z piłką;
Zabawa ruchowa Jestem ptakiem;
Zabawa z mocowaniem Przerywane wojsko;
Zabawa w parach Wybieram królestwo;
Zabawa ruchowa Leśna opera;
Zabawy i gry z mocowaniem Ryby w sieci, Chwyć za przegub, kostkę, ramię, Kałuża, W cztery strony;
ćwiczenia ruchowo- oddechowe Szybujące orły;
Zabawa rytmiczna Słonko po deszczu;
Wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego;
Słuchanie utwory humorystycznego T-Raperów znad Wisły Poczet królów polskich;
Słuchanie piosenek patriotycznych;
Ćwiczenia relaksacyjne przy spokojnej melodii;
Przypomnienie wiadomości o polskich tańcach ludowych i narodowych;
Nauka wybranego tańca ludowego;

07.05 – 11.05
Spacerkiem po krajach Europy

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Kształtowanie właściwego stosunku do własnego kraju i narodu;
Poznawanie podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej;
Kształtowanie świadomości europejskiej;
Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur;
Przybliżenie dzieciom idei integracji;
Kształtowanie sprawności manualnej;
Rozwijanie pamięci, koncentracji oraz umiejętności płynnego czytania;
Unia Europejska – co to takiego?- pogadanka;
Flaga Unii Europejskiej – omówienie jej wyglądu i symboliki; Burza mózgów Co to jest integracja?
Wyjaśnienie pojęcia Unii Europejskiej i przedstawienie legendy o Europie;
Rozmowa na temat krajów Unii Europejskiej (stolice, ważniejsze zabytki, tradycje, kultura, jedzenie);
Swobodne wypowiedzi dzieci Co mógłbyś powiedzieć o Polsce mieszkańcom innych państw?
Praca z atlasem ( wyszukiwanie państw europejskich, odszukiwanie państw sąsiadujących z Polską)
Zapoznanie uczniów z flagami krajów UE;

Kolorowanie flag wybranych państw UE;
Kolorowanka Kraje Unii Europejskiej;
Praca plastyczna Wieża Eiffla;
Praca plastyczna
Zabytek wybranego państwa UE;
Wykonanie Tulipana z bibuły;
Projektowanie paszportów wybranego kraju Europy i jego wizytówek;
Praca plastyczna Flaga Unii Europejskiej ;

Europa – odszukanie kontynentu – praca z atlasem i globusem;
Wykreślanka europejska;
Zagadki o krajach UE;
-Zabawa dydaktyczna Szukamy na mapie;
Quiz wiedzy o Europie;
Scenki improwizowane Słuchaj i opowiedz innym;
Praca w grupach Przedstawiamy państwu kraj;
Mapa skojarzeń Państwa UE;
Zabawy z gazetami Gazeta jako czapka, parasol, tarcza, tort;
Zabawa dydaktyczna Pociągiem przez kraje UE;
Europa na topie” – układanie rymowanek o Europie;
- zabawy z piłką zbijak,rzuty do celu, wyścigi po torze;
- zabawa ruchowa Zepsute roboty;
- zabawa integracyjna Przyjacielski krąg;
- zabawa w kręgu Walizka cioci Izy;
- zabawa ruchowa przy piosence Poszło dziewczę po ziele;
- zabawa Podróż balonem;
- zabawa w cyrk;
Zabawa ruchowa z elementem biegu i marszu –Marsz i bieg;
Wysłuchanie Hymnu Unii Europejskiej;
Zabawa muzyczno – taneczna Jedzie pociąg z daleka;
Słuchanie muzyki relaksacyjnej i odprężającej;
Zabawa ruchowa przy piosence Kukułka – ilustrowanie ruchem rytmu;

14.05 – 18.05
Kim będę gdy dorosnę?

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne

Uświadomienie znaczenia systematycznego uczenia się i osiągania dobrych wyników w nauce w celu zrealizowania swych zamierzeń związanych z wyborem zawodu.
Zapoznanie z różnymi zawodami, budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji;
Rozwijanie
ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
Rozmowa z dziećmi na temat: Kim chciałbym zostać?;
Wysłuchanie i omówienie wiersza J. Tuwima Wszyscy dla wszystkich;
Swobodna rozmowa z dziećmi na temat pracy zawodowej ich rodziców;
Czytanie wiersza D. Wawiłow Wierszykarnia. Rozmowa nt wiersza;
Czytanie wiersza M. Konopnickiej Zamiary Stasia;

Praca plastyczna Zawód który mi się podoba";
Wykonanie książeczki przedstawiającej różne zawody - technika dowolna;
Praca plastyczna- dzieci rysują przedmioty związane z wymarzonym zawodem;
Kim będę gdy dorosnę – rysunek pastelami;
Kolorowanie obrazków tematycznych Zawody
Praca rodziców i innych członków rodziny – plakat;

Zagadki dotyczące rozmaitych zawodów;
Zabawa pantomimiczna -Jaki to zawód?;
Krzyżówka Znam zawody;
Zabawa dydaktyczna Czarodziejska torebka;
Rozwiązywanie prostych działań matematycznych;
Rekwizyt do zawodu - praca w grupach;
Gra dydaktyczna Poznajemy różne zawody;
Zabawa tematyczna Chory synek;
Układanie zagadek i rebusów o zawodach naszych rodziców;

Zabawa ruchowa Muzykalny berek;
Zabawa ruchowa Dyrygent i orkiestra;
Zabawa ruchowo – naśladowcza Pracujemy razem;
Zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu;
¬Zabawa rozładowująca napięcie Balonowa bitwa;
Zabawa dydaktyczna Dziecko w studni;
¬Zabawa Transport na plecach

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszającej;
Oglądanie bajki na DVD Piorun;
Zabawa - taniec Chodźcie wszyscy tu, do koła;
Kraina Dźwięków Jaki to dźwięk?;
Muzyczny spacer- zabawa ruchowa przy muzyce;
Zabawa ruchowa przy muzyce Ojciec Wirgiliusz;

21.05 – 25.05
Moja rodzina

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne
Rozbudzenie uczucia szacunku i miłości do matki, konieczności niesienia jej pomocy.
Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców;
Wdrażanie zasad kultury, na co dzień;
Utrwalenie rozumienia pokrewieństwa w rodzinie;
Poznawanie i wdrożenie takich wartości moralnych jak szacunek, uczciwość, miłość, przyjaźń, mądrość;
Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego;
Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
Czytanie utworu L. Krzemienieckiej Dobra to chatka, gdzie mieszka matka
ilustrowanego obrazkami;
Redagowanie życzeń z okazji Dnia Matki;
Czytanie opowiadań wierszy związanych z tematyką dnia matki (H. Ochockiej Obrazek dla mamy i J. Kulmowej Mamy mamę);
Słuchanie opowiadania M. Rosińskiej Jak to w rodzinie;
Słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej Dobra ta chatka, gdzie mieszka matka;
Recytacja wybranych wierszy dla mamy;
Burza mózgów Jak n a co dzień pomóc mamie?
Układanie wiersza dla mamy;
Tworzenie Rodzinnego Kodeksu Dobrego Zachowania;
Pogadanka na temat zawodów wykonywanych przez rodziców;
Portret mojej mamy, mojego taty- praca dowolną techniką;
Cukierkowe kwiatki – kompozycja z bibuły, waty, nici;
Zaprojektowanie i wykonanie laurki z życzeniami;
Ramka na fotografię kompozycja przestrzenna;
Kwiaty dla mamy praca dowolną techniką;
Wykonanie portretu mamy metodą kolażu i przyklejenie ułożonych z rozsypanki życzeń;

Zagadki ruchowe: inscenizacja zawodu wykonywanego przez mamę, tatę;
Dobieranka wyrazowa - cechy charakteru;
Kalambury – co robi mama?;
Gra dydaktyczna Tak lub nie;
Dobieranie określeń Jaka jest Twoja mama?;
Zabawa w dom- pełnienie ról rodziców i dzieci;
Zagadki słowne dotyczące rodziny i domu rodzinnego;
Zabawa w kręgu Rymowanki – rozśmieszanki;
Zabawa grupowa Jakie znamy domy?;
Pomocna dłoń – sporządzenie listy zobowiązań;
Krzyżówka Moja mama;;

Zajęcia sportowe na boisku szkolnym;
Zabawa ruchowa Zaginione rodziny;
Zabawa ruchowa Pieczenie ciasta;
Gry i zabawy na boisku szkolnym;
Zabawa ruchowa ze śpiewem Moja szczęśliwa rodzinka;
Zabawa ruchowa Murarz;
;
Zabawa ruchowa pt; Znajdź mamę
Zabawa z piosenką Dom;
- słuchanie piosenki Twoje święto dziś mamo;

Śpiewanie piosenki M. Jeżowskiej,A ja wolę moją mamę;
Słuchanie piosenki Twoje święto dziś mamo;
Zabawa ruchowa przy akompaniamencie Cześć, hej!;
Wystukaj rymowankę w dowolnym rytmie
Dla mamy dla taty mamy piękne kwiaty
Dla taty dla mamy gramy i śpiewamy ;

Maj / Czerwiec
28.06 – 01.06
Wszystkie dzieci nasze są

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne
Zapoznanie się z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata;
Podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej; Zachęcanie do koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw;
Uświadomienie dzieciom, czym jest tolerancja;
Kształtowanie umiejętności rywalizacji sportowej zgodnie z zasadą fair-play ;
Poznanie znaczenia poszczególnych imion Dzieci, ich prawa i obowiązki – burza mózgów;
Pisanie listów do dzieci z innych krajów;
Pogadanka na temat poszanowania praw innych ludzi – wspólne ustalanie praw i obowiązków dziecka;
Słuchanie wiersza W. Osuchowskiej Dzień Dziecka;
Zbiorowe redagowanie życzeń dla dzieci z okazji ich święta; Moja ulubiona zabawka- rysunek; Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka- technika dowolna; Dzieci z różnych stron świata- kolaż z wycinków gazetowych;
Portret mojego kolegi- malowanie farbami;
Plac zabaw moich marzeń – zajęcia plastyczne;
Kolorowanie obrazków tematycznych;
- praca plastyczna Twarz dziecka z balonu;
Dobieranka literowa. Scriba- gra słowna. Domino literowoobrazkowe;
Zabawa dydaktyczna Uzupełnij zdania;
Zgaduj – zgadula odgadywanie ukrytych nazw;
Zabawy w zapamiętywanie ćwiczymy spostrzegawczość;
Historia mojego imienia – swobodne wypowiedzi uczniów;
Zabawy z hulahop, kręconki sznurem, skakanki, gum;
Zabawy ruchowe na boisku szkolnym; Konkurencje sprawnościowe;
Zabawa orientacyjno – porządkowa Czerwone – białe;
Zabawa ruchowa Pociągi;
Gra drużynowa Dwa ognie;
Zawody sportowe na boisku szkolnym;
Zabawa ruchowa Plątanina;
Zabawa ruchowa Rzeźba; Nauka piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”- klaskanie i tańce w rytm muzyki; Zabawy ze śpiewem: „Mam chusteczkę”, „Chodzi lisek” ;
Nauka piosenki Puszek okruszek;
Słuchanie piosenek o zwierzętach;
Zabawy dzieci w innych krajach – prezentacja multimedialna;
Wyrabianie dyscypliny i współdziałania w grupie - zabawy ruchowe przy muzyce;

04.06 – 08.06
Cudze chwalicie, swego nie znacie

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające
i multimedialne

Utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących podziału Polski na regiony.
Zapoznanie dzieci z różnorodnością krajobrazów.
Rozbudzenie szacunku wobec tradycji
lokalnej.

Zapoznanie z wierszem Cz. Janczarskiego Co to jest Polska?;
Praca z mapą fizyczną Polski;
Wysłuchanie legendy o Morzu Bałtyckim;
Czytanie utworow W. Chotomskiej Podróż samolotem, Pięć supełków;
Wyszukiwanie i czytanie informacji o miastach leżących nad Wisłą;
Zapoznanie z legendami miast Kraków, Gniezno, Warszawa;
Pogadanka na temat Co łączy wszystkich Polaków?;
Praca plastyczna Mój kraj;
Wypełnianie konturów mapy Polski bibułą;
Wykonanie modelu samolotu z papieru;
Odrysowywanie konturu mapy Polski z zaznaczeniem miejsc, które warto odwiedzić.
Praca plastyczna Najpiękniejszy zakątek Polski;
Zabawa Prawda czy fałsz;
Układanie zdań o Polsce z rozsypanki zdaniowej;
Quiz Co wiem o Polsce?;
Karty pracy- Regiony Polski;
Dokończ zdanie zabawa dydaktyczna;
Prezentacja scenek przygotowanych przez grupy wg instrukcji;
Zagadki geograficzne: jakie to miasto? ;
Rebus Wędrówka po Polsce;
Zabawa ruchowo- naśladownicza Wędrówka po Polsce;
Zabawa ruchowa Jedzie pociąg z daleka;
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą stacyjną ( morze, góry, doliny);

Wycieczka po Polsce zabawa ruchowa;

Siała baba mak gra w parach;
Zabawy sportowe na boisku szkolnym;
Gra w piłkę nożną na boisku;
Lajkonik- zabawa taneczna;
Zabawa muzyczno-ruchowa Znajdź flagę;

Zabawa ruchowa przy muzyce Taniec na polance
Zabawa przy piosence Zasiali górale;
Nauka wybranego tańca ludowego;

11.06 – 15.06
Bezpieczne wyjazdy

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji;
Ukazanie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem ;
Utrwalenie znajomości numerów alarmowych;
Wdrażanie do zachowania godnej postawy na obozach, koloniach Koleżeństwo podczas zabaw;
Wdrażanie do planowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. Ważne telefony rozmowa z dziećmi o sytuacjach i konieczności korzystania z numerów;
Rozmowa z uczniami na temat różnych form spędzania letniego wypoczynku na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji;
Niebezpieczeństwa związane z pobytem w różnych miejscach w czasie wakacji – pogadanka;
Tworzenie listy wakacyjnych rad- burza mózgów; Orgiami na bazie kwadratu – wykonanie pracy zgodnie z instrukcją i pokazem;
Praca plastyczna Lato;
Wykonanie modelu samolotu z papieru;
Odrysowywanie konturu mapy Polski z zaznaczeniem miejsc, które warto odwiedzić.
Scenki rodzajowe i sytuacyjne, jakie dzieci mogą spotkać podczas wakacji;
Układanie z rozsypanki zdaniowej zasad powiadamiania odpowiednich służb o zagrożeniu;
Prezentacja scenek przygotowanych przez grupy wg instrukcji;
Zagadki geograficzne: jakie to miasto? ;
Zabawa ruchowa z opowieścią
Zabawa dydaktyczna Nasza mapa;
Gry i zabawy na szkolnym placu zabaw;
Zabawy bieżne Pociągi, Samochody;
Zabawy sportowe na boisku szkolnym;
Gra w piłkę nożną na boisku;
Zabawy z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sportowego Przypominamy letnie i wakacyjne piosenki;

18.06 – 22.06
To już lato, to już wakacje!

Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne
Rozwijanie umiejętności decydowania o swoich zainteresowaniach;
Umiejętność podejmowania decyzji co do spędzania czasu wolnego;
Rozwijanie wyobraźni twórczej za sprawą samodzielnie wykonanej kartki;
Rozwijanie zachowań empatycznych;
Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji; Rozmowa na temat
W jaki sposób i gdzie planujesz spędzić wakacje? ;
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat – jak przygotować się do podróży, co zabrać do plecaka?;
Wysłuchanie wiersza Ewy Chotomskiej Plecak, torba i walizka;
Wypowiedzi na temat, jak zachować się na dworcu, w pociągu
Czytanie utworow
W. Chotomskiej Podróż samolotem, Pięć supełków;
- czytanie wiersza
J. Hocuba Wakacje; Wykonanie nowej gry planszowej o tematyce wakacyjnych podróży;
Moje plany wakacyjne rysunek kredkami. Żegnaj szkoło na wesoło-technika dowolna.
Wykonanie czapeczki na wakacyjną wędrówkę.
Kolorowanki tematyczne;
Wspólna praca plastyczna Wymarzone wakacje; Gry i zabawy planszowe;
Zabawy w teatrzyk; Rozwiązywanie zagadek i rebusów o tematyce wakacyjnej;
Zabawa dydaktyczna Zasady bezpiecznych wakacji;
Układanie puzzli;
Gra dydaktyczna Moje skojarzenia;
Zabawa z mapą i globusem –
ustalamy trasę wycieczki;
Zabawy ruchowe Pociągi, Wirujący krąg, Krzesełka, Pająk i muchy, Murarz;
Gry i zabawy na placu zabaw;
Zabawy na dworze ze skakankami i piłkami;
Zabawy tematyczne; Nauka piosenki Stokrotka- śpiew z ruchem;
Układanie układów tanecznych do słuchanych piosenek ;
Śpiewanie i słuchanie znanych piosenek o lecie np. Lato, lato, piosenek Pana Pero;
Zabawa ze śpiewem Kaczor Donald farmę miał;
Oglądanie filmu wideo: Uważaj niebezpieczeństwo;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.