X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37763
Przesłano:

"Posłuchaj, jak czytam". Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Integracja podopiecznych świetlicy szkolnej z najstarszymi uczniami szkoły podstawowej i gimnazjalistami

KARTA PROJEKTU

„Posłuchaj, jak czytam” Popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych.Integracja podopiecznych świetlicy szkolnej z najstarszymi uczniami szkoły podstawowej i gimnazjalistami.

Wstęp:

Projekt przeznaczony jest dla najstarszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Pośrednimi uczestnikami staną się uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej. Koordynatorem przedsięwzięcia jest autor projektu. Opiekunami projektu są nauczyciele, którzy zgłosili chęć udziału.
Czas trwania projektu: październik 2017- maj 2018

I. Główne cele:
- popularyzowanie czytelnictwa i poprawa jego stanu w szkole,
- wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu,
- przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
- budowanie poczucia własnej wartości,
- rozwijanie sprawności językowych,
- integracja uczniów starszych z młodszymi,
- współpraca ze szkolną świetlicą.

II. Etapy realizowania projektu:

a) wybór uczniów zainteresowanych projektem, podział na grupy;
b) spotkanie konsultacyjne – wspólny wybór tekstu (wyboru można dokonać w porozumieniu z nauczycielem świetlicy, nauczycielem nauczania zintegrowanego; może to być ulubiona książka z dzieciństwa uczniów bądź ich rodziców);
c) opracowanie sposobu prezentacji tekstu (możliwe dekoracje, stroje, maski, kolorowanki itp.);
d) próba generalna (może odbyć się na forum klasy uczestników projektu),
e) wskazanie przez uczniów dogodnych terminów realizacji (po zajęciach lekcyjnych, przynajmniej 2 spotkania),
f) zatwierdzenie proponowanych terminów przez nauczycieli świetlicy;
g) realizacja zadania – spotkanie czytelnicze;
h) ocena wystąpienia przez nauczyciela świetlicy i/lub opiekuna projektu;
i) ocena realizacji projektu dokonana przez opiekuna. (kryteria: zaangażowanie, punktualność, pomysłowość, ocena wystąpienia).

III. Ocena realizacji projektu:
- Oceny dokonuje nauczyciel obserwujący realizację zadania. Może to być nauczyciel świetlicy i/lub opiekun projektu.(patrz załącznik nr 1)
- Podsumowaniem projektu będzie rozmowa z podopiecznymi świetlicy i ich nauczycielami.
- Koordynator projektu przeprowadzi wśród odbiorców ranking „Najciekawsza książka”.

IV. Spodziewane efekty. Uczeń:
- częściej spędza wolny czas, czytając książki,
- dostrzega wartości wynikające z obcowania z książką,
- umie pracować w grupie,
- dostrzega potrzeby młodszych kolegów, uczy się empatii.
V. Załączniki:
- nr 1 – karta oceny projektu,
- nr 2 – harmonogram działań

załącznik nr 1

OCENA WYSTĄPIENIA

Uczeń/ uczennica klasy ........................................ w dniach ..................
uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach świetlicy, realizując projekt „Posłuchaj, jak czytam”.
Ocenie ucznia podlegały: stopień przygotowania, zaangażowanie, atrakcyjność wystąpienia, zainteresowanie uczestników.
Realizację projektu oceniam na ............................. (skala 6 -1).

podpis obserwatora realizacji projektu
........................................
miejscowość, data
....................................
CAŁOŚCIOWA OCENA PROJEKTU

Uczeń/uczennica ........................................ w terminie październik 2017 – maj 2018 realizował/realizowała projekt „Posłuchaj, jak czytam”.
Ocena całościowa realizacji projektu ............................... (skala 6 – 1)

podpis opiekuna projektu
........................................
miejscowość, data
....................................
załącznik nr 2

HARMONOGRAM PROJEKTU
W postaci tabeli. Tytuły kolumn:
1. grupa
2. imię, nazwisko, klasa (kilku uczniów)
3. tytuł wybranego tekstu
4. sposób realizacji
5. próba generalna (miejsce, data)
6. proponowane terminy wystąpienia
7. termin zatwierdzony przez nauczyciela świetlicy
8. spotkanie czytelnicze(miejsce, data)
9. ocena wystąpienia
10. ocena realizacji projektu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.