X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3763
Przesłano:

Parki narodowe w Polsce. Scenariusz lekcji przyrody z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Uczestnicy lekcji: uczniowie klasy piątej szkoły podstawowej

Cel główny:

1. Zapoznanie z działalnością parków narodowych w Polsce.
2. Rozwijanie umiejętności korzystania z multimedialnych źródeł informacji.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
· korzystając z komputera i przeglądarki internetowej (INTERNET EXPLORER) wyszukiwać wiadomości w sieci Internet
· selekcjonować informacje
· przy pomocy edytora tekstu (MS WORD)sporządzić notatkę wzbogaconą o grafikę
· korzystając z multimedialnej mapy Polski wskazać położenie parków narodowych

Środki dydaktyczne:
· komputer
· drukarka sieciowa
· strony WWW
· multimedialna mapa Polski

Metody pracy:
· samodzielna praca z komputerem
· praca w grupach

Forma pracy:
· indywidualna i zbiorowa

Przebieg lekcji:

1. Omówienie z uczniami zasad pracy na lekcji

2. Pogadanka na temat gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem

Wykaz roślin i zwierząt którym grozi wyginięcie znajduje się w Czerwonej Księdze.(pokaz ilustracji książki)Wszystkie znajdujące się tam rośliny i zwierzęta objęte są całkowitą ochroną. To znaczy nie wolno ich zrywać, niszczyć., zwierząt nie wolno płoszyć niszczyć im gniazd, wybierać jajek. Ta pogadanka powinna być uzupełniona planszami roślin i zwierząt chronionych w Polsce.

3. Rola parków narodowych

W Polsce mamy 23 parki narodowe. Obejmują duże obszary powyżej 1000ha o szczególnych wartościach przyrodniczych i są objęte całkowitą ochroną.Chronione mogą być zarówno walory przyrody ożywionej i nieożywionej: głazy , jaskinie, skałki rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Dzięki parkom możemy podziwiać piękno naszej przyrody, są miejscem wypoczynku. W niektórych polskich parkach znajdują się muzea przyrodnicze i ośrodki dydaktyczne.

4. Włączenie komputera zalogowanie się do sieci lokalnej

5. Podłączenie do Internetu i uruchomienie przeglądarki internetowej (Internet Explorer)

6. Korzystając z komputera ,sieci Internet, przeglądarki i wyszukiwarek wyszukiwanie informacji dotyczących tematu lekcji(praca w grupach)

7. Jednocześnie mając uruchomiony edytor tekstu Word wykonanie na bieżąco notatki

8. Zapisanie notatek na swoich dyskietkach

9. Wyselekcjonowanie najważniejszych informacji

10. Korzystają z drukarki sieciowej wydrukowanie notatek

11. Korzystając z komputera, sieci Internet, przeglądarki internetowej i wyszukiwarek wyszukiwanie grafiki dotyczącej tematu lekcji

12. Korzystając z drukarki sieciowej wydrukowanie grafiki

13. Wspólne uporządkowanie grafik i sporządzenie mapy Polski z rozmieszczeniem parków narodowych

14. Przekazanie sporządzonej mapy uczniom klasy trzeciej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.