X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37561
Przesłano:

Turystyka. Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki. Scenariusz lekcji geografii w szkole specjalnej

Scenariusz lekcji

SZKOŁA : Zespół Szkół Specjalnych nr 28
DATA: 16. 05. 2018
KLASA: VII
PROWADZĄCY : mgr M. Mitek
PRZEDMIOT NAUCZANIA: Geografia
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1 X 45 min
TEMAT: Turystyka. Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.
BLOK TEMATYCZNY: Usługi.
CEL OGÓLNY: Poznanie charakteru i głównych rodzajów turystyki.

CELE KSZTAŁCENIA :
1. W zakresie wiadomości:
- uczeń wie, na czym polega turystyka
- uczeń zna, różnice między turystyką indywidualną, a zbiorową
- uczeń rozróżnia rodzaje turystyki ze wzglądu na cel wyjazdu turystycznego

2. W zakresie umiejętności:
- uczeń zna, typowe formy spędzania wolnego czasu
- uczeń rozróżnia sprzęt turystyczny
- uczeń odczytuje mapę

3. W zakresie postaw i nawyków:
- uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach
- uczeń uważnie słucha poleceń nauczyciela
- uczeń pracuje indywidualnie
- uczeń współpracuje w grupie

4. Cele rewalidacyjne:
- kształtowanie prawidłowej wymowy
- ćwiczenia grafomotoryczne
- usprawnianie pamięci

5. Cele wychowawcze:
- współpraca ucznia z nauczycielem
- wzbudzanie zainteresowań krajoznawczych
- poznanie różnych form spędzania wolnego czasu

METODY PRACY:
Podająca - pogadanka na temat form spędzania wolnego czasu.
Problemowa - praca z kartami pracy.
Aktywizująca - burza mózgów.
Praktyczne działanie.
FORMY PRACY:
Indywidualna i grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: karty pracy, mapa Polski, dokumentacja przedmiotu.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Część organizacyjna- przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności (1 minuta).
2. Część powtórzeniowa- nawiązanie do zagadnień z ostatniej lekcji (1 minuta).
3. Część nawiązująca- podanie celu lekcji i tematu (1 minuta):
3.1. Turystyka to różne formy spędzania wolnego czasu z dala od miejsca zamieszkania.
4. Część postępująca (10 minut).:
4.1. Rodzaje turystyki ze wzglądu na sposób zorganizowania:
- turystyka indywidualna,
- turystyka zbiorowa.
4.2. Wykonanie notatki, wypełnienie kart pracy.

Turystyka to różne formy spędzania wolnego ..........z dala od miejsca .......... .
Wyróżniamy turystykę: indywidualną i ................. .

5.1. Rodzaje turystyki w zależności od celu wyjazdu (5 minut):

- wypoczynkowa,
- poznawcza,
- biznesowa,
- lecznicza,
- religijna,
- zarobkowa.

6.1. Wpływ walorów turystycznych na rozwój gospodarczy państwa (5 minut).
Czy turystyka przynosi dochody?...
7.1. Wpływ walorów przyrodniczych na atrakcyjność turystyczną państwa (5 minut).
Czy Polska posiada parki narodowe, góry, morze Bałtyckie, jeziora i miejsca
które mogą się podobać?...
8. 1. Wpływ walorów kulturowych na atrakcyjność turystyczną państwa (5 minut). Czy w Polsce są muzea, zamki, starówki miast które można zwiedzać?...
9.1. Fizjonomia turystyczna regionów Polski uwzględniająca rzeźbę terenu (5 minut).
Ile pasów rzeźby terenu wyróżniamy w Polsce?...
10. Ewaluacja(5 minut).
Jaki cel turystyczny można wyznaczyć by przyjechać do Częstochowy?...
11. Praca domowa(5 minut).
Wklej do zeszytu ilustracje przedstawiającą Twój cel wymarzonego wyjazdu turystycznego.

Bibliografia:
R. Malarz, Planeta Nowa 7, Nowa Era 2017
M. Barańska, Kramik, Harmonia 2016
M. Matusiak, Szlaczki rysują dzieciaczka, Arystoteles 2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.