X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37545
Przesłano:
Dział: Ankiety

Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców przedszkola

OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR ...... w ......NA TEMAT:
„ Czy przedszkole wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji?”

W badaniach ankietowych wzięło udział 70 rodziców, którzy odpowiedzieli
na 9 pytań.
Analiza wyników badań umożliwiła wyłonienie uogólnień, spostrzeżeń
i wniosków.

W odpowiedzi na pytanie 1: „Czy w Państwa ocenie przedszkole podejmuje działania odpowiednie do potrzeb Waszego dziecka?” uzyskano następujące odpowiedzi:

Zdecydowana większość (97%) rodziców uważa, że przedszkole podejmuje odpowiednie do potrzeb dzieci działania. Jedynie dwie osoby, które zaznaczyły odpowiedź „nie” twierdziły w uzasadnieniu wyboru iż „za mało jest spacerów” oraz że jest problem z chorymi dziećmi uczęszczającymi do przedszkola.

W odpowiedzi na pytanie 2: „Czy otrzymujecie Państwo od nauczycieli informacje o rozpoznawanych przez przedszkole potrzebach, możliwościach, uzdolnieniach, zainteresowaniach dziecka?” zdecydowana większość (99%) rodziców uważa, że wszelkie informacje na temat potrzeb, możliwości, uzdolnieniach i zainteresowań dziecka są im przekazywane.

Udzielając odpowiedzi na pytanie 3 „W jaki sposób nauczyciele przekazują informacje o potrzebach i możliwościach Państwa dziecka?” rodzice wybierali spośród:
- zebrania
- konsultacje
- rozmowy indywidualne
- zajęcia otwarte i uroczystości
- wystawka prac dziecięcych

Z wykresu widać więc, iż nauczyciele wykorzystują każdą możliwość by przekazać rodzicom jak najwięcej informacji dotyczących ich dziecka.

W odpowiedzi na pytanie 4 „Czy Państwa dziecko ma szczególne potrzeby, które wymagają indywidualnego podejścia?” zdecydowana większość rodziców (99 %), nie wskazała u swoich dzieci szczególnych potrzeb rozwojowych.

Jak wynika z powyższego wykresu tylko 7 rodziców wskazało szczególne potrzeby rozwojowe swojego dziecka. Rodzice ci wskazują na następujące szczególne potrzeby:
- dotyczące funkcjonowania w grupie
- dotyczące trudności z polubieniem przez dziecko zabaw grupowych
- dotyczące bardzo długiego czasu adaptacji do nowych sytuacji
- dotyczące poprawy wypowiadania się
- dotyczące potrzeby zajęć logopedycznych

W odpowiedzi na pytanie 5 „Czy powiadomiliście Państwo o tych potrzebach nauczycieli grupy, do której uczęszcza dziecko?” wyniki przedstawiają się następująco:

Udzielając odpowiedzi na pytanie 6 „Czy w Państwa opinii dziecko potrzebuje szczególnych form pomocy w przedszkolu? Proszę zaznaczyć jakich form:” największa ilość rodziców wskazała na terapię logopedyczną. Dokładne wyniki obrazuje poniższy wykres:

W pytaniu 7 „Z jakich form pomocy korzysta dziecko w przedszkolu?” również największa ilość rodziców wskazała, że jest to terapia logopedyczna, nieliczni wskazali na pozostałe formy pomocy, które oferuje przedszkole.

Udzielając odpowiedzi na pytanie 8 „Czy według Państwa pomoc udzielana Państwa dziecku przez przedszkole daje zadawalające efekty?” 90% rodziców uważa, iż przedszkole zapewnia dzieciom pomoc, która daje zadawalające efekty. Dokładne wyniki obrazuje poniższy wykres:

Na pytanie 9 „Czy według Państwa w przedszkolu są respektowane prawa dziecka?” 100% rodziców udzieliła odpowiedzi twierdzącej, uważając, iż cały personel respektuje prawa dzieci.
Przedstawione wyniki prowadzą do następujących wniosków:
- zdecydowana większość rodziców uważa, że przedszkole podejmuje odpowiednie do potrzeb dzieci działania
- nauczyciele przekazują rodzicom informacje o potrzebach, możliwościach i uzdolnieniach dzieci
- najbardziej cenioną przez rodzicach formą przekazywania informacji o dziecku są: konsultacje, rozmowy indywidualne oraz zebrania
- rodzice nie zawsze informują nauczycieli- wychowawców o potrzebach swojego dziecka
- przedszkole oferuje dzieciom pomoc, która daje zadawalające efekty
- w przedszkolu respektowane są prawa dziecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.