X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37498
Przesłano:

Shopping in London. Konspekt lekcji do podręcznika "Steps Forward 3"

Konspekt lekcji

Klasa: VI a
Nauczyciel: Joanna Marcinkowska
Data: 30.05.2017

Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego.
Kurs dla klas 4–6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny

Treści programowe:
a) z programu nauczania
Leksyka:
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
• Zakupy (nazwy sklepów i produktów, które można w nich kupić)

Funkcje komunikacyjne:
1. Słuchanie (I. Rozumienie wypowiedzi ze słuchu):
• zrozumienie ogólnego sensu krótkiej wypowiedzi na tematy codzienne;
• wyszukiwanie i identyfikowanie określonych informacji w krótkiej i prostej wypowiedzi lub dialogu na tematy „codzienne”;
• rozumienie poleceń nauczyciela;
b) z podstawy programowej
1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
- Zakupy i usługi (nazwy sklepów)
- „duże liczby” (uczeń wie jak w języku angielskim wymawiane są duże liczby i daty)

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
• reaguje na polecenia;
• rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;
• rozumie ogólny sens prostego tekstu;
• wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym
3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:
• rozumie ogólny sens tekstu;
• wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;
4. Uczeń przetwarza tekst:
• przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
• zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
5. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty);
6. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami),
7. Uczeń współdziała w grupie.
8. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu.

Cele nauczania:
- uczeń potrafi wymienić znane miejsca w Londynie, w których można zrobić zakupy oraz wie jak czytać duże liczby (np., 25 000) i daty (np., 1834).
Temat: Shopping In London. – Zakupy w Londynie
Metody i formy pracy: wykład, pogadanka, metoda ćwiczeniowa; praca indywidualna, praca w parach
Środki pracy: podręcznik, płyta CD, płyta DVD, kserokopie;

Przebieg lekcji:
1. Faza wprowadzająca:
- sprawdzenie obecności i zadania domowego
- powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji (nazwy sklepów, wyrażenia „w sklepie”)
2. Faza realizacyjna:
- uczeń przypomina słownictwo związane z robieniem zakupów (nazwy sklepów, wymienia, gdzie i kiedy najczęściej robi zakupy)
- uczeń, na podstawie ilustracji, domyśla się czego dotyczyć będzie tekst. (podręcznik, str. 94)
- uczniowie słuchają nagrania i zapisują ważne wydarzenia w historii sklepu Harrods (zad. 1)
- uczniowie, po ponownym wysłuchaniu tekstu, określają, czy podane zdania są zgodne z jego treścią, czy nie (wyszukują potwierdzenia w tekście) (zad. 2)
- uczniowie, samodzielnie dopasowują definicje do określeń (zad. 3)

ZADANIA DO KSEROKOPII
- przed obejrzeniem filmu uczniowie uzupełniają luki w zdaniach (zad. 1)
- w parach, uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące robienia zakupów (zad.2)
- uczniowie czytają na głos liczby z zad. 3, a następnie domyślają się, która z nich jest prawidłowym uzupełnieniem zdań w zadaniu 4.
- podczas oglądania filmu, uczniowie sprawdzają swoje odpowiedzi (zad. 4)
- w trakcie drugiego oglądania filmu, uczniowie poprawiają wyraz podany tłustym drukiem (zad.5)
3. Faza podsumowująca:
- po ponownym obejrzeniu filmu uczniowie łączą połówki zdań i zapisują je w zeszytach (zad. 6)
4. Ewaluacja:
- Uczniowie odpowiadają na pytania w zadaniu 7.
Zadanie domowe: kserokopia, zad. 8

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.