X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37469
Przesłano:
Dział: Języki obce

Lion Lights. Konspekt lekcji z podręcznikiem Smart Time 3

KONSPEKT

KLASA : II gimnazjum,

PODRĘCZNIK : Smart Time 3

TEMAT : ‘’Lion Lights”

CELE OGÓLNE :
- kształcenie umiejętności mówienia ( uczniowie opisują czytankę )
- kształcenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego ( wyłanianie poszczególnych
informacji z tekstu )

CELE SZCZEGÓŁOWE :
- uczeń potrafi stosować słownictwo związane z czytanką ‘’ Lion Lights’’
- uczeń wykonuje instrukcje nauczyciela ze zrozumieniem oraz odpowiada w języku angielskim na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanego tekstu

CELE WYCHOWAWCZE :
- integracja klasy
- uczeń potrafi organizować sobie pracę zarówno indywidualną jak i w grupach
- współpraca uczniów z nauczycielem
- uczniowie aktywnie i kreatywnie uczestniczą w zajęciach

MATERIAŁ LEKSYKALNO- GRAMATYCZNY :
- słownictwo związane z tematem lekcji ‘’ Lion Lights’’

METODY PRACY :
- praca indywidualna z tekstem
- praca z tablicą interaktywną
- praca w grupach (konsultacje odnośnie poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte z ćwiczenia 3)
- dyskusja w parach (odgrywanie dialogu w formie wywiadu pomiędzy głównym bohaterem czytanki a dziennikarzem)

POMOCE DYDAKTYCZNE :
- tablica interaktywna
- podręcznik ‘’Smart Time 3 ‘’

PRZEBIEG LEKCJI :

I FAZA WSTĘPNA:

1.Czynności organizacyjne
- powitanie klasy : ‘’Hello, how are you today?’’
- rozgrzewka (ćwiczenie w mówieniu, przełamywanie bariery językowej): nauczyciel wybiera ucznia, który staje przodem do klasy, nauczyciel zapisuje wyraz, na tablicy, który z pomocą klasy uczeń ma za zadanie odgadnąć (kolejno wyrazy: uniform (mundurek), shopping trolley (wózek sklepowy), wind (wiatr).

II FAZA PREZENTACJI :
- Nauczyciel wprowadza temat lekcji i zapisuje go na tablicy. Nauczyciel prosi uczniów, aby przeczytali tytuł opowiadania („Lion Lights”) i pierwsze zdanie każdego akapitu. Nauczyciel kolejno pyta w języku angielskim: o czym może być dany tekst oraz co ich zdaniem zrobił wyjątkowego ten chłopiec, że będziemy o nim czytać

- Nauczyciel puszcza z tablicy interaktywnej nagranie lektora czytającego tekst. Z uwagi, na to, że tekst jest trudny nauczyciel prosi uczniów, aby zwracali szczególną uwagę na wymowę i intonację poszczególnych wyrazów

- Nauczyciel z uczniami omawia czego dokonał bohater opowiadania, z uwagi na fakt, że chłopiec pochodzi z Kenii, nauczyciel po angielsku opowiada krótko o Kenii (położenie, oficjalna nazwa, stolica, populacja, klimat).

III FAZA ĆWICZEŃ :
- Uczniowie w swoich książkach robią zadanie 2 (test wielokrotnego wyboru a, b, c, d ) w celu wyłonienia poszczególnych informacji z tekstu

- Następnie uczniowie sami głośno czytają tekst, nauczyciel poprawia, jeżeli jest potrzeba

- Uczniowie przystępują do ćwiczenia 3, gdzie mają już pytania otwarte, na które muszą odpowiedzieć w języku angielskim, jednak zanim skonfrontują odpowiedzi z nauczycielem, pracują nad pytaniami w grupach

- Po omówionych odpowiedziach uczniowie rozpoczynają tłumaczenie nowych wyrazów, zapisują je w zeszytach, nauczyciel omawia z nimi każde słowo- podając zastosowanie w innym zdaniu

- Uczniowie kolejno przystępują do zadań ćwiczących: używanie w różnym kontekście nowopoznanych słów czyli zadanie 4, 5 ze str.119.

- Następnym ćwiczeniem na ćwiczenie nowopoznanych słów jest zadanie 6 na synonimy (do podanych wyrazów należy podać wyrazy o tym samym znaczeniu z czytanki)

- Uczniowie wykonują kolejne ćwiczenie 7, gdzie tym razem muszą odnaleźć w tekście antonimy.

- Ostatnim zadaniem jest ćwiczenie w mówieniu w parach, uczniowie odgrywają rolę (jeden uczeń jest głównym bohaterem czytanki, a drugi dziennikarzem) przeprowadzają wywiad, w którym dziennikarz pyta o przeżycia i doświadczenia Richard’a. Prezentacja dialogów uczniów w języku angielskim.

III FAZA KOŃCOWA :
- Nauczyciel zadaje pracę domową , prosi o napisanie streszczenia czytanki :Lion Lights” używając co najmniej 8 nowopoznanych wyrazów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.