X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37435
Przesłano:

Przestrzeń. Konspekt otwartej lekcji wiedzy o kulturze

Konspekt lekcji otwartej wiedzy o kulturze przeprowadzonej 2.10. 2012 w klasie 2 LA
Temat: Przestrzeń.

Cele lekcji:
a) wiadomości:
- przypomnienie pojęć sacrum i profanum,
- poznanie zależności pomiędzy ludzkim ciałem a sacrum i profanum,
- przypomnienie pojęcia axis mundi,
- poznanie pojęć przestrzeń odspołeczna i dospołeczna,
- poznanie pojęć: przestrzeń trwała i półtrwała, przestrzeń intymna, przestrzeń osobista, przestrzeń społeczna i publiczna,
b) umiejętności:
- umiejętność odniesienia przestrzeni sacrum i profanum do ludzkiego ciała, przestrzeni miasta itp.,
- umiejętność określenia własnej przestrzeni sacrum,
- umiejętność organizowania przestrzeni tak, aby sprzyjała komunikacji, odosobnieniu lub innym celom,
- umiejętność wykorzystania zastanej przestrzeni w określonym celu,
- umiejętność swobodnego posługiwania się poznanymi pojęciami,
- doskonalenie umiejętności dyskusji,
- doskonalenie wcielania się w rolę i odgrywania scenek,
- pokonywanie barier związanych z publicznym wystąpieniem,
- odnajdywanie się w różnych sytuacjach społecznych,
- umiejętność wykorzystania poznanych wiadomości w życiu codziennym,
c) wychowawcze:
- uświadomienie, że żyjemy w przestrzeni, którą dzielimy z innymi ludźmi i należy szanować ich intymną i osobistą przestrzeń oraz przestrzeń sacrum,
- rozumienie innych kultur i ich zachowań przestrzennych oraz społecznych.

Przebieg lekcji:

- czynności wstępne,
- podanie tematu lekcji,
- wyjaśnienie, czym będziemy się zajmować na lekcji,
- rozmowa na temat sacrum i profanum – próba zdefiniowania pojęć,
- odniesienie pojęć sacrum i profanum do ludzkiego ciała,
- wspólnie konstruowana notatka,
- sacrum i profanum w przestrzeni miasta, domu,
- próba odnalezienia axis mundi (prezentacja multimedialna)
- podsumowanie tej części lekcji
- wprowadzenie kolejnego zagadnienia – przestrzeń odspołeczna i dospołeczna,
- reorganizacja przestrzeni,
- prowokowanie różnych sytuacji przestrzennych (odspołecznych i dospołecznych) z wykorzystaniem dramy,
- dyskusja o odczuciach, wrażeniach, zaletach i wadach danych układów przestrzennych,
- jednoczesne wprowadzanie pojęć: przestrzeń trwała i półtrwała, intymna, osobista, społeczna i publiczna – tworzenie tych przestrzeni, sprawdzanie teorii w praktyce,
- podsumowanie tej części zajęć – podanie punktów do samodzielnego opracowania notatki,
- podsumowanie lekcji i zachęcenie do wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w życiu codziennym.

Metody:
- pogadanka heurystyczna
- praca z podręcznikiem,
- drama,
- elementy dyskusji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.