X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37420
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna "Klub poliglotów"

OPIS PROGRAMU:

Podstawa programowa mówi: „Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać”. Ucząc dzieci języków, poszerzamy im horyzonty. Uświadamiamy maluchom, że istnieją kultury, kraje, języki, społeczeństwa, które różnią się od nas. To bardzo ważne, by już małe dzieci wiedziały o różnorodności świata i wykazywały zainteresowanie innymi kulturami.
Zagadnienia i tematyka stworzonej przeze mnie innowacji odpowiadają poziomowi rozwoju psychiki dzieci. Związane są ze znaną dzieciom otaczającą je rzeczywistością oraz dotyczą ich życiowych doświadczeń. Nauka języków urozmaicona jest zabawą, muzyką, malarstwem i tańcem oraz stosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.
Zajęcia oparte na podstawie innowacji wzbogacą ofertę pracy szkoły, ponieważ uczniowie oprócz języka angielskiego będą mogli dowiedzieć się więcej o innych językach obcych. Innowacja spełni też oczekiwania rodziców, którzy często pytali o możliwość zorganizowania bezpłatnych zajęć drugiego języka obcego w naszej szkole.

ZAŁOŻENIA I FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

Stworzona przeze mnie innowacja dotyczy nauczania języka niemieckiego i rosyjskiego przez zabawę w klasie I, w której nauczyciel jest wychowawcą. Treści programowe innowacji będą realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych raz w tygodniu w ciągu trzech lat, jak i na zajęciach lekcyjnych. Nauka języków rozpocznie się w klasie I i będzie trwała do klasy III.

CELE INNOWACJI:

OGÓLNE:

rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,
rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata uwzględniając aktualne i przyszłe potrzeby językowe oraz wychowawcze dziecka,
kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, podejmowania inicjatyw, postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,
wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka stwarzając im warunki do prezentowania swych osiągnięć,
zorganizowanie dzieciom pozalekcyjnych form nauki języka obcego nowożytnego urozmaiconych zabawą, muzyką, malarstwem i tańcem oraz stosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej,
podnoszenie jakości pracy szkoły i dbanie o jej wizerunek.

SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:
wykazuje zaciekawienie językiem niemieckim i rosyjskim poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem,
kształtuje podstawowe kompetencje komunikacyjne (uczenie się struktur, konstrukcji zdaniowych, prawidłowej wymowy),
doskonali pamięć (uczenie się słownictwa poprzez wierszyki, piosenki, wyliczanki),
pogłębia wiedzę o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą innych krajów (muzyką, malarstwem, tańcem, kuchnią),
potrafi pracować w grupie w trakcie gier i zabaw,
rozwija postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur,
bierze udział w publicznych występach, walczy z tremą.

METODY PRACY:

Metoda Komunikacyjna
Metoda ta wykorzystuje sytuacje zaistniałe na zajęciach do komunikowania się
w języku niemieckim lub rosyjskim. Celowość i autentyczność jest najważniejszą jej wartością.
Metoda Total Physical Response (TPR)
Praca tą metodą odbywa się na drodze: zrozum, wykonaj, powiedz. Dzieci uczą się poprzez słuchanie poleceń w języku niemieckim lub rosyjskim. Obserwacja ich realizacji, a następnie samodzielne naśladowanie pozwala odgadnąć sens wypowiedzi. Kolejnym etapem jest gotowość wymówienia.

Techniki nauczania:

Towarzystwo pacynki.
Nauka poprzez zabawę. Gry i zabawy językowe:

Nauka poprzez piosenkę, rymowankę, wierszyk, taniec.
Nauka poprzez działanie.

FORMY PRACY:

wypowiedzi chórem, powtarzanie za nauczycielem
wypowiedzi indywidualne, powtarzanie za nauczycielem
wypowiedzi indywidualne bez powtarzania za nauczycielem
praca, zabawa w parach
praca, zabawa w zespole

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Na zajęciach będą wykorzystywane: Internet, płyty CD, karty pracy, które wraz z innymi pracami będą umieszczane w segregatorach. Powstałe albumy będące efektem aktywności językowej dzieci pozwolą dostrzec postępy oraz będą służyły w utrwalaniu i usystematyzowaniu wiedzy.

OCZEKIWANE EFEKTY:

wykazanie zainteresowania nauką języków obcych,
umiejętność współpracy w grupie,
wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce,
umiejętność zaprezentowania efektów swojej pracy na forum,
promowanie szkoły w środowisku.

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ:

Klasa I (1 rok nauki)
I semestr (język niemiecki)
1. formy powitania i pożegnania,
2. przedstawianie się
3. kolory
4. części ciała
5. członkowie rodziny
6. zwierzątka domowe
7. owoce i warzywa
8. Autorzy baśni, bracia Grimm i ich dzieła
9. Niemiecka muzyka klasyczna: Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven
10. Sztuka malarska Gerharda Richtera

Treści realioznawcze:
Święta Bożego Narodzenia (śpiewanie wybranej kolędy)
Symbole narodowe Niemiec położenie geograficzne
Przyrządzanie i smakowanie bawarki
Taniec przy niemieckojęzycznej muzyce dla dzieci

II semestr (język rosyjski)
1. formy powitania i pożegnania,
2. przedstawianie się
3. kolory
4. części ciała
5. członkowie rodziny
6. zwierzątka domowe
7. owoce i warzywa
8. Baśnie rosyjskie: czytanie dzieciom, ilustracja do treści
9. Rosyjska muzyka klasyczna: Piotr Czajkowski
10. Sztuka malarska: rosyjska sztuka ludowa: Matrioszki, wystawa matrioszek

Treści realioznawcze:
Boże Narodzenie i Nowy Rok
Symbole narodowe Rosji położenie geograficzne
Smakowanie kwasu chlebowego
Taniec rosyjski do muzyki Piotra Czajkowskiego

Klasa II (2 rok nauki)
I semestr (język niemiecki)
1. formy powitania i pożegnania,
2. przedstawianie się
3. powtarzamy: kolory, części ciała, członkowie rodziny, zwierzątka domowe, owoce i warzywa
4. ubrania
5. w zoo
6. w domu
7. liczby
8. zabawki, zabawy
9. niemiecka muzyka klasyczna: Robert Schumann, Jan Sebastian Bach
10. Sztuka malarska: Max Ernst

Treści realioznawcze:
Święta Bożego Narodzenia (śpiewanie wybranej kolędy)
Berlin
Sałatka ziemniaczana
Taniec przy niemieckojęzycznej muzyce dla dzieci

II semestr (język rosyjski)
1. formy powitania i pożegnania,
2. przedstawianie się
3. powtarzamy: kolory, części ciała, członkowie rodziny, zwierzątka domowe, owoce i warzywa
4. ubrania
5. w zoo
6. w domu
7. liczby
8. zabawki, zabawy
9. niemiecka muzyka klasyczna: Awdiejew – piosenki rosyjskie, Wysocki, Okudżawa
10. Sztuka malarska: ikony, Andriej Rublow

Treści realioznawcze:
Wielkanoc w Rosji - Pascha
Moskwa
Lepimy pierogi
Taniec przy rosyjskojęzycznej muzyce dla dzieci

Klasa III (3 rok nauki)
I semestr (język niemiecki)
1. formy powitania i pożegnania,
2. przedstawianie się
3. powtarzamy: ubrania, w zoo, w domu, liczby, zabawki, zabawy
4. pory roku
5. hobby
6. w sklepie
7. pojazdy, podróż
8. nazwy potraw i napojów
9. niemiecka muzyka klasyczna: powtórzenie
10. sztuka malarska: Lucas Cranach Starszy

Treści realioznawcze:
Urodziny
Ciekawostki o Niemczech
Tradycyjne niemieckie stollen
Taniec przy niemieckojęzycznej muzyce dla dzieci

II semestr (język rosyjski)
1. formy powitania i pożegnania,
2. przedstawianie się
3. powtarzamy: ubrania, w zoo, w domu, liczby, zabawki, zabawy
4. pory roku
5. hobby
6. w sklepie
7. pojazdy, podróż
8. nazwy potraw i napojów
9. rosyjska muzyka klasyczna: powtórzenie
10. Malarstwo: Wassily Kandinsky

Treści realioznawcze:
Powtórzenie informacji na temat Świąt w Rosji
Urodziny
Ciekawostki o Rosji
Bliny z kawiorem

EWALUACJA INNOWACJI:

Obserwacja postępów i zaangażowania dzieci na zajęciach.
Analiza prac dziecięcych (kart pracy, prac plastycznych np. plakatów).
Aktywny udział dzieci podczas imprez klasowych i szkolnych.
Rozmowy z rodzicami dzieci na temat zdobytej wiedzy.

SŁOWO KOŃCOWE:

Nauka języków obcych wpływa ogromnie na rozwój dzieci. Należy pamiętać, że dzieci szybko zapamiętują nowe rzeczy, ale nie potrafią na dłużej koncentrować uwagi. Charakteryzuje je też stała potrzeba zabawy i aktywności fizycznej. Dzieci uczą się chętniej poprzez zabawę z innymi dziećmi, wówczas z łatwością zapamiętują teksty piosenek, wyliczanki i wierszyki. Reakcje dzieci na lekcji są bardzo silne i spontaniczne. Należy zatem tak organizować im zajęcia, aby przyswajały język w sposób bezstresowy. Ważna jest więc życzliwa atmosfera i dobry humor. Dzieci poznając język obcy, powinny się dobrze bawić, gdyż zabawa w tym wieku to jedna z najważniejszych potrzeb, a sam proces nauczania powinien być ciekawym odkryciem i wspaniałą przygodą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.