X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37414
Przesłano:

I Bajka może być nauką. "Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie" - Adam Mickiewicz "Przyjaciele". Co wiemy o przyjaźni?Konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO.

Zespół klasowy: Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Prowadzący: mgr Katarzyna Heller.

Temat: I Bajka może być nauką „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”- Adam
Mickiewicz „Przyjaciele”. Co wiemy o przyjaźni?

Temat (kl. V): „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”- Ignacy
Krasicki „Przyjaciele”.Co wiemy o przyjaźni?

Czas trwania: 90 minut.

I. Cele ogólne lekcji:
- Poznanie treść bajek Adama Mickiewicza pt.: „Przyjaciele” Ignacego Krasickiego pt.: „Przyjaciele” (kl.V).
- Doskonalenie umiejętności pięknego czytania ze zrozumieniem i odtwórczego opowiadania.

II. Cele operacyjne lekcji – uczeń:
- Kształtuje umiejętności wypowiedzi na określony temat ( wg zredagowanego planu).
- Wizualizuje świat opisany w utworze Adama Mickiewicza pt.: „Przyjaciele” (kl.4) / Ignacego Krasickiego pt.: „Przyjaciele” (kl.V).
-Werbalizuje odczucia i przeżycia związane z treścią utworu.
-Gromadzi i dysponuje szerokim zasobem słownictwa dotyczącego przyjaźni
-Ustnie i pisemnie wypowiada się na temat bohaterów i zmian zachodzących w ich życiu. Stara się zrozumieć ich zachowanie.
-W wypowiedzi posługuje się cytatem.
- Potrafi pracować w grupie.
- Wzbogaca własną osobowość.
- Kształtuje społecznie aprobowane postawy moralne tkwiące w sensiebajki.
-Potrafi obiektywnie ocenić swoją pracę na lekcji.

III. Metody: metaplan, burza mózgów, pogadanka wprowadzająca, ćwiczeń praktycznych, problemowa, dyskusja.

IV. Forma pracy: grupowa i indywidualna.

V. Środki dydaktyczne: podręcznik, karty pracy, słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik języka polskiego, słownik ortograficzny, arkusze papieru, kolorowa kreda, tablica, rozsypanka wyrazowa, kartki z wypisanymi związkami frazeologicznymi dotyczących przyjaźni, kartki z wyrazami określającymi przyjaźń, wycięte kolorowe słoneczka, karta samooceny.

VI Tok lekcji:

1. Czynności wstępne- powitanie klasy, sprawdzenie obecności, sprawdzenie zadania domowego, ( którego zadaniem było rozwiązanie krzyżówki z hasłem /PRZYJACIEL/.

2. Próba zdefiniowania przez uczniów słowa przyjaciel.

3. Sprawdzenie w słowniku języka polskiego definicji hasła i zapisanie go na tablicy:

a) PRZYJACIEL- człowiek pozostający z kimś w bliskich, serdecznych, stosunkach, żyjący z kimś w przyjaźni, darzony zaufaniem.

b) człowiek okazujący komuś, lub czemuś swą sympatię, zwolennik, miłośnik.

4. Zapisanie tematu lekcji.

5. -Wzorowe odczytanie bajki pt.: „Przyjaciele” A. Mickiewicza (kl.IV) przez nauczyciela, a następnie ciche czytanie utworu / klasa V w tym czasie przepisuje informacje zapisane na tablicy.
-Wzorowe odczytanie bajki pt.: „Przyjaciele” Ignacego Krasickiego
(kl.V) przez nauczyciela, a następnie ciche czytanie utworu / klasa IV w tym czasie przepisuje informacje zapisane na tablicy.

6. Pytania badające stopień zrozumienia i ilość przyjętych informacji.
a).Kim są bohaterowie utworu „Przyjaciele”?
b).Co wiemy o ich życiu?
c)Jakie zdanie o Leszku i Mieszku mieli inni mieszkańcy powiatu? ( kl.IV )/ Jakie zdanie o zajączku miały inne zwierzęta?

d). Kto opowiada o przygodzie z niedźwiedziem ( IV ) / zajączka? ( V )

Odpowiedzi są potwierdzone cytatami z tekstu. (Prawidłowe odpowiedzi zostają nagrodzone kolorowym słoneczkiem, których ilość zadecyduje o ocenie).

7. Rozmowa o bohaterach bajki, określenie ich cech charakteru.
/KARTA PRACY- praca zespołowa duży format/.
1. Uzupełnij tabelę podanymi w ramce określeniami cech Mieszka i Leszka.

LESZEK MIESZEK
Samolubny- w niebezpieczeństwie myślał tylko o sobie, fałszywy, egoistyczny, samolubny, nieczuły, obłudny, tchórzliwy, nielojalny
nie był prawdziwym przyjacielem, kłamliwy. Zaradny, sprytny - czego dowodem jest przechytrzenie niedźwiedzia, ufny – liczył na pomoc Leszka, wierny, przyjacielski, rozżalony, wyrozumiały, pomysłowy, odważny.

2. Na rysunku walizki napisz, co przyczyniało się do umocnienia przyjaźni Mieszka i Leszka, a na ilustracji przedstawiającej kosz – co poróżniło bohaterów utworu Adama Mickiewicza. Możesz skorzystać ze słownictwa podanego w ramce.

8. Wyjaśnienie sformułowania „mieć przyjaciela” lub „Być czyimś przyjacielem” – próba dyskusji w trakcie, której zachęcamy uczniów do określenia, na czym polega „prawdziwa przyjaźń”. Czy takim określeniem możemy nazwać związki łączące Mieszka i Leszka / Zajączka i inne zwierzęta?

9. Ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne /KARTA PRACY/

a) dobieranie trafnych określeń do słowa Przyjaźń z rozsypani wyrazowej np.: stała, głucha, dozgonna, beznadziejna, szczera, prawdziwa, chciwa, bezinteresowna, zachłanna, wierna, niezawodna, litościwa, niepewna, niegodziwa, czuła, słodka, raniąca, obłudna. / Praca grupowa, wklejanie określeń na duży arkusz papieru/

b) uzupełnienie tabeli wg podanego wzoru:

Przyjaźń Przyjaciel
Stała Stały
Dozgonna Dozgonny
Szczera Szczery
Prawdziwa Prawdziwy
Bezinteresowna Bezinteresowny
Wierna Wierny
Dobra Dobry
Niezawodna Niezawodny
Czuła Czuły

c) tworzenie słownika do tematu: wartości i antywartości.

A ) DOBRO B ) ZŁO
Szczerość Nieszczerość , obłuda
Odwaga Tchórzostwo
Miłość Nienawiść
Mądrość Głupota
Prawdomówność Kłamstwo

d) odmiana rzeczownika przyjaciel przez przypadki.
/ Praca grupowa duży arkusz papieru/

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
M. Przyjaciel Przyjaciele
D. Przyjaciela Przyjaciół
C. Przyjacielowi Przyjaciołom
B. Przyjaciela Przyjaciół
N. Przyjacielem Przyjaciółmi
Ms. Przyjacielu Przyjaciołach
W. Przyjacielu Przyjaciele

10. Podsumowanie tematu.

To, czego zaistniała sytuacja nauczyła nas, jest przekazane
w formie ogólnego podsumowania - morału. Wyjaśnienie terminu.

Morał – krótkie pouczenie, końcowy wniosek w formie nauki moralnej wypływający z przytoczonej wcześniej historii.

Utwór, w którym opowiastka o ludziach i zwierzętach posłużyła
do wygłoszenia takiego pouczenia, nazwano bajką.

11. Zadanie pracy domowej:
a) „Mam prawdziwego przyjaciela” – przedstaw swojego przyjaciela
i napisz, jakie cechy najbardziej Ci się u niego podobają. –(klasa IV)
b) „Szukam prawdziwego przyjaciela” – napisz, jakimi cechami powinien się charakteryzować ten, kogo chciałbyś nazwać swoim przyjacielem.

12. Ewaluacja zajęć.
Uczniowie wypełniają przygotowaną przez nauczyciela Kartę samooceny.

Imię i nazwisko .................................
Klasa ........................................
Data ........................................

W dzisiejszym dniu pracowaliśmy nad
........................................ Tak Nie
Tematyka zajęć była prosta i łatwa do zrozumienia.
Na lekcjach pracowałem / pracowałam wytrwale i systematycznie.
Moim zdaniem zrobiłem / zrobiłam duże postępy.
Nie miałem / miałam większych problemów z pracą domową.
W przypadku kłopotów, starałem / starałam się ze wszystkich sił pokonywać je.
Kiedy miałem / miałam kłopoty pomocy udzielili mi koledzy.
Kiedy miałem / miałam kłopoty pomocy udzielił mi nauczyciel.
Jeśli nie umiałem / umiałam wykonać pracy zrezygnowałem / zrezygnowałam
z jej wykonania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.