X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37354
Przesłano:

Mechanizacja prac pielęgnacyjnych w sadach. Scenariusz lekcji z elementami oceniania kształtującego z Podstaw techniki ogrodniczej. Zawód: ogrodnik

Temat: Mechanizacja prac pielęgnacyjnych w sadach

1. Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej:
a)kształcenia ogólnego:
- czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa
- umiejętność pracy zespołowej
b)kształcenia w zawodzie, uczeń:
-PKZ (RL.e)(1) 6 – dobiera sprzęt do prac pielęgnacyjnych w sadach, szkółkach oraz w uprawie warzyw i roślin ozdobnych
-KPS(8) współpracuje w zespole
c) wskazanie wykorzystanych zalecanych warunków i sposobów realizacji umiejętności określonych w podstawie programowej:
sala lekcyjna wyposażona w pomoce dydaktyczne, prezentacja multimedialna, zdjęcia

2.Uzasadnienie celowości realizacji tematu -po co będziemy się tego uczyć, do czego będzie nam taka wiedza potrzebna?
Każdy ogrodnik musi wiedzieć, że dzięki mechanizacji prac pielęgnacyjnych w sadach zbiory są większe a człowiek ma ułatwione zadanie.
3.Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczniowie na wcześniejszych lekcjach poznali maszyny i urządzenia do pracy na roli i w ogrodzie.
4.Cele zajęć:
Uczeń:
-wskazuje przykłady prac w sadach, w czasie których niezbędne są maszyny
-uczy się rozpoznawać maszyny służące do prac pielęgnacyjnych w sadach,
-przyswaja terminy z zakresu mechanizacji prac pielęgnacyjnych w sadach,
-jest zdyscyplinowany w zaangażowany w pracę na lekcji

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa
Metody pracy: podająca: pogadanka, wyjaśnienia nauczyciela; eksponująca: zdjęcia maszyn; praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe; ewaluacyjna: technika niedokończonego zdania.
Środki dydaktyczne: karty pracy dla uczniów, materiały do pracy indywidualnej i w grupie, zdjęcia, prezentacja multimedialna
Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów i obecnych gości. Czynności organizacyjne.
2. Nawiązanie do wcześniejszych lekcji-praca w grupie (Jakie narzędzia i maszyny służące do pracy na roli, ogrodzie czy w sadzie poznaliście do tej pory?)
3. Podanie tematu.
4. Pokaz celu dla ucznia.
Cel dla ucznia:

Na dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak można ułatwić prace pielęgnacyjne w sadach?

Zbadanie zrozumienia celu przez uczniów.
5. Pokazanie zdjęć maszyn do prac pielęgnacyjnych w sadach.
6. Pytanie kluczowe:
Dlaczego stosuje się maszyny w pracach pielęgnacyjnych w sadach? –ustalenie odpowiedzi.
7. Prezentacja multimedialna- Mechanizacja prac pielęgnacyjnych w sadach ( w tym czasie uczniowie notują lub wklejają do zeszyty najważniejsze informacje)
8. Na co będziemy zwracać uwagę?
NaCoBeZU (kryteria osiągania celów / wymagania)

-prawidłowo określa, w jaki sposób ułatwić prace w sadzie

9. Rozdanie kart pracy-praca indywidualna, konsultacje z nauczycielem, przekazywanie
uczniom na bieżąco informacji zwrotnych, prezentowanie wyników pracy, ocena koleżeńska
10. Informacja zwrotna uczniów dla nauczyciela badająca stopień osiągnięcia celu przez
uczniów.
11. Podsumowanie lekcji-wykorzystanie techniki niedokończonego zdania
Na dzisiejszej lekcji poznaliśmy.................. i nauczyliśmy się......................
/maszyny służące do prac pielęgnacyjnych w sadach/ /jak ułatwić prace w sadzie./
12. Podziękowanie za pracę i udział na lekcji
13. Załączniki: karta pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.