X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37321
Przesłano:
Dział: Języki obce

Culture: Schools in Britain - tekst o szkołach brytyjskich. Scenariusz lekcji w klasie III szkoły podstawowej

Temat zajęć: Culture: Schools in Britain – tekst o szkołach brytyjskich
Środki językowe
Słownictwo i struktury czynne:
pupils, classroom, whiteboard, uniform, after-school, clubs, cooking, chair, homework, jumper
Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej
Język obcy: reagowanie werbalne i niewerbalne na proste polecenia nauczyciela, czytanie ze zrozumieniem prostych zdań; przepisywanie wyrazów i zdań, współpraca z rówieśnikami w trakcie nauki, 2.2; 2.4, 2.6, 2.8
Edukacja polonistyczna: uczestniczenie w rozmowie na temat szkoły w Polsce i Wielkiej Brytanii 1.3c
Edukacja plastyczna: podejmowanie działalności twórczej 4.2b
Edukacja społeczna/etyka: współpraca z innymi w zabawie 5.4;
Cele operacyjne:
Uczeń:
• rozmawia w języku polskim na temat szkoły w Polsce i Wielkiej Brytanii
• podaje znane mu angielskie słowa związane ze szkołą
• słucha nagrania i wskazuje odpowiednie ilustracje
• odczytuje na głos fragmenty tekstu
• czyta zdania dotyczące tekstu i odpowiada Yes lub No, zgodnie z treści
• odpowiada na pytania dotyczące swojej szkoły

Formy :
• - zbiorowa,
• - grupowa,
• - indywidualna.

Metody:
• pogadanka,
• metoda projektu ( tworzenie plakatu)
• pokaz

Środki dydaktyczne:
• Tablica multimedialna,
• prezentacja multimedialna,
• krótki film w języku angielskim, podręcznik,
• kartki formatu A4
• samoprzylepne karteczki (stickers),
• koperty z wyrazami

Przebieg zajęć:

1.Przywitanie z klasą, podanie tematu lekcji i zapisanie go w zeszycie.
2. Przypomnienie słownictwa dotyczącego obiektów znajdujących się w sali lekcyjnej. Uczniowie wymieniają słówka poznane w klasach poprzednich podczas gdy nauczyciel zapisuje te wyrazy na samoprzylepnych karteczkach. Następnie uczniowie przyklejają te karteczki w odpowiednich miejscach w sali.
3. Uczniowie oglądają krótki film w języku angielskim o szkole podstawowej w Wielkiej Brytanii. Nauczyciel rozmawia z dziećmi o tym, jakie są podobieństwa i różnice między szkołą brytyjską a polską.
4. Nauczyciel demonstruje prezentację multimedialną na temat słownictwa, które pojawiło się w filmiku. Uczniowie powtarzają wyrazy za nauczycielem. Następnie uczniowie uzupełniają karty pracy ( podpisują obrazki). Następnie uczniowie na tablicy interaktywnej łączą wyrazy z odpowiednimi obrazkami.
5. Uczniowie otwierają podręczniki na stronie 42 i słuchają nagrania tekstu dotyczącego szkoły we Wielkiej Brytanii. Uczniowie indywidualnie czytają pojedyncze zdania i tłumaczą je na język polski z pomocą nauczyciela. Uczniowie rozwiązują zadanie na tablicy interaktywnej w którym łączą ze sobą wyrazy, aby powstało zdanie. Następnie uczniowie czytają zdania z ćwiczenia 2 w podręczniku i mówią czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.
6. Nauczyciel dzieli klasę na 4 lub 5-cio osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje arkusz A3 papieru i kopertę z wyrazami. Uczniowie rysują i podpisują przedmioty, które otrzymali w kopertach. Nauczyciel nadzoruje pracę każdej grupy i pomaga uczniom w razie potrzeby.
7.Każda grupa prezentuje swój projekt i otrzymuje oceny ( od 6 do 3 gwiazdek ).
8. Jako podsumowanie lekcji uczniowie rozwiązują krótki quiz z użyciem pilotów w którym odpowiadali na pytania dotyczące szkoły w Wielkiej Brytanii. Uczniowie którzy otrzymali największą liczbę punktów otrzymują naklejki z uśmiechniętą buzią.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.