X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37319
Przesłano:

Program zajęć arteterapii

Program arteterapii dla uczestników warsztatów socjoterapeutycznych roku szkolnego 2015/2016
Autor: Agnieszka Ryniak-Urbanowska
Czas: 2godziny/tydzień

Cele główne programu:
• rozpoznanie potrzeb emocjonalnych i rozwojowych oraz możliwości manualnych u dzieci i dobranie odpowiednich zadań do tych możliwości.
• stymulowanie poprzez działania polegające na wzroście zdolności percepcyjno – poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu możliwości ruchowych.
• relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.
Cele szczegółowe:
• Pobudzenie wszechstronnego rozwoju ucznia.
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
• Stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków
• artystycznych.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Podnoszenie poziomu samoakceptacji.
• Rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji.
• Poznanie różnego rodzaju materiałów do wykorzystania w procesie tworzenia.
• Zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie.
• Uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem
• kontaktów.
Osiągnięcie założonego celu będzie możliwe poprzez:
• usuwanie barier poznawczo-emocjonalnych utrudniających aktywność
twórczą
• rozbudzanie motywacji do działań artystycznych
• stworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i tolerancji
• dostrzeżenie indywidualnych potrzeb oraz predyspozycji ucznia
• dostrzeżenie ucznia jako członka grupy i kształtowanie w nim umiejętności
współżycia w grupie
• motywowanie do pokonywania trudności pojawiających się w trakcie pracy
• stworzenie atrakcyjnego systemu nagradzania
• prezentowanie twórczości dziecka w szkole i środowisku
• stworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i tolerancji.

Oczekiwane efekty:
Uczeń:
• wzrost własnej kreatywności i wrażliwości estetycznej
• rozwój umiejętności komunikowania się
• obniżenie napięcia nerwowego, wyciszenie
• tworzenie pozytywnych nawyków
• pobudzenie sensoryczne – wielozmysłowe postrzeganie świata
• uczenie spędzania wolnego czasu w sposób twórczy
• wyrażanie swoich myśli, emocji, przeżyć w sposób społecznie akceptowany
• podwyższenie samooceny i samoakceptacji

Metody pracy:
• objaśnienie
• pokaz
• obserwacja
• eksperyment
• burza mózgów
• pogadanka
• metoda praktycznego działania – projektowanie, modelowanie , kopiowanie
• relaksacja

Formy pracy
• indywidualna
• grupowa
• wyjście w plener

W trakcie zajęć po wykonaniu pracy planuje się czas na relaksację przy muzyce z elementami światłoterapii. W przypadku spadku energii i motywacji do wykonywania pracy przewiduje się ćwiczenia ruchowe.

Przedstawiony program rewalidacyjny będzie przekształcany i uzupełniany w zależności od pojawiających się sytuacji i potrzeb uczniów, z równoczesnym uwzględnieniem czynionych przez nich postępów.
Opracowano w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.