X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37317
Przesłano:

Program wychowawczy - klasy II-III

PROGRAM WYCHOWAWCZY
KLASY II- III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017
Wychowawca klasy: mgr Agnieszka Ryniak-Urbanowska

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

• budowanie poczucia wartości oraz kształtowanie empatycznej, opartej na szacunku postawy wobec siebie i innych,
• kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości
w poznawaniu najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego,
• sprzyjanie nabywaniu przez dziecko wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozumienia świata,
• sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego
i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym,
• wartościowanie i motywowanie ucznia do pozytywnych zachowań,
• rozwijanie świadomości własnych możliwości i własnej roli w kształtowaniu swojego zachowania,
• rozwijanie tolerancji i umiejętności rozwiązywania konfliktów, sytuacji trudnych,
• rozwijanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich,
• zaangażowanie w pracę w grupie przez wspólne przygotowywanie lekcji, uroczystości klasowych, szkolnych i rocznicowych,
• promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia i postaw proekologicznych,
• kształtowanie kultury współżycia społecznego,

Organizacja zespołu klasowego:
1. Ustalenie kontraktu klasowego- wdrażanie w klasowe zwyczaje, normy i zasady zachowania.
2. Zorganizowanie dyżurów klasowych- dbałość o ład i porządek w klasie, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności oraz przynależności do grupy.

Troska o estetykę klasy i szkoły:
1. Zorganizowanie miejsca do pracy odpowiadającego indywidualnym potrzebom każdego ucznia.
2. Przygotowanie miejsca do odpoczynku/zajęć relaksacyjnych oraz dbanie o jego ład i porządek.
3. Przygotowanie wspólnie z nauczycielem sali lekcyjnej do zajęć dydaktycznych.
4. Dbałość o pomoce dydaktyczne, swoje oraz innych.
5. Dbanie o estetykę wokół szkoły- pielęgnowanie i porządkowanie terenu wokół szkoły, przestrzeganie zasad prawidłowego korzystania z placu zabaw.

Udział w ważnych wydarzeniach i uroczystościach szkolnych:
1. Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017
2. Dzień głośnego czytania
3. Światowy Dzień Turystyki
4. Dzień Chłopaka
5. Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
6. Międzynarodowy Dzień Muzyki
7. Światowy Dzień Drzewa
8. Dzień Edukacji Narodowej
9. Światowy Dzień Poczty
10. Światowy Dzień Origami - Dzień Kultury Dalekiego Wschodu
11. Dzień Wszystkich Świętych
12. Dzień Postaci z Bajek
13. Dzień Niepodległości Narodowej
14. Dzień Seniora
15. Dzień Pluszowego Misia
16. Andrzejki
17. Europejski Tydzień Autyzmu
18. Mikołajki
19. Święto Szkoły
20. Dzień Herbaty
21. Dzień Ryby
22. Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia
23. Zimowa przerwa świąteczna
24. Noworoczny Bal Karnawałowy- Dzień Kubusia Puchatka
25. Dzień Babci
26. Dzień Dziadka
27. Dzień Pisania Ręcznego
28. Międzynarodowy Dzień Pizzy
29. Walentynki
30. Dzień Kobiet
31. Dzień Mężczyzny
32. Światowy Dzień Lasu
33. Pierwszy Dzień Wiosny
34. Dzień Teatru
35. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
36. Wiosenna przerwa świąteczna
37. Światowy Dzień Sportu
38. Światowy Dzień Zdrowia
39. Święto Pracy
40. Święto Flagi
41. Święto Konstytucji 3 Maja
42. Dzień Leśnika i Strażaka
43. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
44. Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
45. Dzień dobrych uczynków
46. Dzień Matki
47. Wewnętrzna Liga Sportowa- lekkoatletyczna
48. Dzień Dziecka
49. Dzień Przyjaciela
50. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
51. Pierwszy Dzień Lata
52. Dzień Ojca
53. Letnia Olimpiada Sportowa
54. Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

Kształtowanie postaw społecznych, prozdrowotnych, moralnych i patriotycznych:
1. Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej (poznawanie siebie, poznawanie innych i wzajemne współistnienie).
2. Wdrażanie do koleżeńskich kontaktów z rówieśnikami, do współdziałania i stosowania przyjętych norm współżycia.
3. Przyswajanie i utrwalanie różnic pomiędzy tym, co jest złe a co dobre w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.
4. Uczenie rozpoznawania własnych uczuć w różnych sytuacjach i rozumienia uczuć innych.
5. Kształtowanie odpowiedzialności i samodzielności w dbaniu o własne zdrowie.
6. Rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt- dokarmianie ptaków w czasie zimy.
7. Rozwijanie szacunku dla symboliki i obrzędowości- utrwalanie wiedzy dotyczącej symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej.
8. Utrwalanie tradycji związanych z obchodami świąt: Boże Narodzenie, Wielkanoc.
9. Utrwalanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy.

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień:
1. Rozbudzanie zainteresowań najbliższym środowiskiem społecznym i przyrodniczym.`
2. Stwarzanie sytuacji wspomagającej rozwój własnej aktywności dziecka.
3. Wdrażanie uczniów do umiejętnego spędzania wolnego czasu w sposób konstruktywny: gry dydaktyczne, zajęcia plastyczne, muzyczne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Współpraca z rodzicami:
1. Spotkania grupowe/indywidualne.
2. Prowadzenie korespondencji w zeszycie kontaktów.
3. Rozmowy telefoniczne.
4. Angażowanie rodziców w pracę na rzecz klasy i szkoły

Wycieczki:
- Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju- udział w jesiennych warsztatach florystycznych- październik 2016
- wycieczka do Groty Solnej w Opolu- listopad 2016
- Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju- warsztaty bożonarodzeniowe w drewnie- grudzień 2016
- wycieczka do Izby Leśnej w Kup- planowany termin- wiosna 2017
- wycieczka do Groty Solnej w Opolu- wiosna 2017
- wycieczka do Parku Miniatur w Olszowej- wiosna 2017
- Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju- wielkanocne warsztaty plastyczne
- Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju- kino letnie- czerwiec 2017

Imprezy klasowe:
- wigilia klasowa
- organizowanie imprez urodzinowych uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.