X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37309
Przesłano:
Dział: Języki obce

Z kulturą brytyjską za pan brat - innowacja pedagogiczna

Z kulturą brytyjską za pan brat” innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

Autorki : Jolanta Rachel, Katarzyna Rabiega
Miejsce wdrażania : Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie
Czas realizacji : od października 2016 do maja 2017
Rodzaj innowacji : metodyczna
Zasięg innowacji : klasy: Va, Vb, Vc

Podstawa prawna innowacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Założenia innowacji

Pomysł innowacji zrodził się w odpowiedzi na duże zainteresowanie uczniów i ich rodziców efektywną nauką języka angielskiego oraz dużej ciekawości i chęci poznawania kultury brytyjskiej. Ostatnimi czasy obserwuje się dużą migrację Polaków, a nawet całych polskich rodzin na Wyspy Brytyjskie. Zjawisko to jest również obecne w naszej szkole. Wielu rodziców naszych podopiecznych pracuje w Wielkiej Brytanii, uczniowie odwiedzają ich tam lub mają zamiar się tam przeprowadzić. Niezwykle istotna więc, jest dobra znajomość języka angielskiego oraz wiedza na temat podstawowych zagadnień dotyczących kultury Brytyjczyków.
Biegła znajomość tego języka daje ludziom wiele możliwości: szansę studiowania za granicą, zdobycie ciekawej pracy, możliwość zamieszkania i pomyślnego zaaklimatyzowania się w krajach posługujących się językiem angielskim. Głównym celem innowacji jest zatem podróż po Wielkiej Brytanii, bliższe poznanie zwyczajów, obyczajów i świąt Brytyjczyków, zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi Wielkiej Brytanii, z Rodziną Królewską oraz czytanie uproszczonych wersji literatury angielskiej. Poznawanie innej kultury ma również uwrażliwiać młodego człowieka, ma budować postawę otwartości wobec innych kultur oraz łamać istniejące już stereotypy. Wspólne poznawanie kultury brytyjskiej, to nie tylko zdobywanie wiedzy w tym zakresie, ale również dobry sposób na kształcenie umiejętności językowych dzięki, którym uczeń w obcym kraju będzie mógł dobrze funkcjonować. Innowacja skierowana jest do uczniów klas V, realizowana będzie od października 2016 do maja 2017. Zostanie ona wpleciona w program nauczania języka angielskiego i realizowana na lekcjach języka obcego. W każdym miesiącu jedna lekcja poświęcona będzie poszerzaniu zagadnień związanych z kulturą Wielkiej Brytanii. Omawiane treści będą skorelowane z serią podręcznika „Evolution Plus” w oparciu o materiały dodatkowe przygotowane przez nauczyciela i uczniów. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz technikom multimedialnym. Innowacja przewiduje tworzenie przez uczniów projektów, prezentacji, broszurek, albumów, kartek okolicznościowych, które będą mogły zostać wykorzystane podczas zajęć w innych klasach oraz mogą wzbogacić zasoby biblioteki szkolnej. Innowacja nie wymaga nakładów finansowych.

Cele ogólne :
- Poznawanie kultury Wielkiej Brytanii i dokonywanie porównań z kulturą Polski w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur.
- Zaspokajane ciekawości otaczającego świata.
- Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności oraz doświadczeń zdobytych na innych przedmiotach oraz poza szkołą (podróże, filmy, internet)
- Rozbudzanie i pogłębianie pasji związanej z językiem obcym.
- Budowane autonomii ucznia w procesie uczenia się języka angielskiego.
- Rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.
- Stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach komunikacyjnych.
Cele szczegółowe:
- Poznanie zwyczajów, obyczajów i zagadnień związanych z kulturą Wielkiej Brytanii.
- Dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi i ich kulturą.
- Używanie języka w sytuacjach komunikacyjnych.
- Korzystanie z różnych źródeł informacji w języku polskim i angielskim.
- Rozumienie tekstów pisanych i słuchanych.
- Podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego.
- Ćwiczenie umiejętności pracy w zespole.

Zakres tematyczny (8 lekcji)
1) Geografia Wielkiej Brytanii - uczniowie pracują metodą projektu, tworzą broszurkę na temat wybranego państwa (Anglia, Szkocja, Walia)
2) Halloween - gry i zabawy językowe - uczniowie tworzą krzyżówki, wykreślanki, rebusy.
3) Wycieczka po Londynie - projekcja filmu - uczniowie tworzą album o Londynie.
4) Christmas - poznanie tradycji tego święta - uczniowie wykonują kartki okolicznościowe oraz Christmas cracker.
5) Atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii - czniowie wykonują prezentacje multimedialne.
6) Literatura dziecięca - czytanie tzw. Readersów - uproszczonej wersji literatury dziecięcej (zorganizowanie wyjazdu do teatru)
7) Easter - przygotowanie prezentacji odnośnie obchodów tego święta, wymiana życzeń z rówieśnikami z Wielkiej Brytanii.
8) Rodzina Królewska - przygotowanie drzewka rodzinnego.

Podsumowanie:
Organizacja Dnia Języka Angielskiego - prezentowanie wszystkich prac przygotowanych przez uczniów, wystawienie przedstawienia w języku angielskim.

Oczekiwane efekty
Dla szkoły:
- Podnoszenie jakości pracy szkoły
- Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako placówki dbającej o rozwój językowy swoich wychowanków

Dla uczestników:
- Wzrost zainteresowania kulturą i tradycjami krajów anglosaskich
- Wzrost świadomości międzykulturowej, dostrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy stylem życia Polaków i Anglików
- Posługiwanie się bogatszą wiedzą w zakresie geografii, tradycji i zwyczajów mieszkańców Wielkiej Brytanii
- Poznanie różnych metod uczenia się języka obcego
- Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w mowie i w piśmie
- Umiejętność współdziałania w grupie
- Rozwijanie twórczego myślenia

Metody pracy
Innowacja przewiduje stosowanie nowoczesnych metod pracy z uczniami. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz internetu. Uczniowie skorzystają z różnych źródeł informacji, w tym materiałów autentycznych. Uczniowie będą oglądać filmy i czytać fragmenty literatury angielskiej w wersji uproszczonej. Ponadto pracując w grupach uczniowie przygotują scenki, stworzą plakaty i broszury porównujące Polskę i Wielką Brytanię, a także będą wymieniać e-maile z rówieśnikami w j. angielskim.
Wprowadzenie ciekawych środków dydaktycznych zwiększy atrakcyjność zajęć i motywację uczniów do nauki języka.

Ewaluacja

W trakcie realizacji innowacji „Z kulturą brytyjską za pan brat” na bieżąco będzie prowadzona stosowna dokumentacja, dzięki której nauczycielki będą mogły dokonywać ewaluacji podjętych działań.

Narzędzia służące ewaluacji:
- rozmowy z uczniami i ich rodzicami,
- obserwacja pracy uczniów i ich zaangażowania w wykonywane zadania,
- analiza efektów pracy uczniów,
- ankiety skierowane do uczniów na podsumowanie innowacji,

Ewaluacji podlegać będą:
- stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji,
- stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników,
- stopień trafności założonych celów,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.